Stavanger

Selektive Stavangerinvestorer

Savner kjøpsmuligheter I vår årlige investorundersøkelse i Stavangerregionen oppga kun en drøy fjerdedel av respondentene at de forventer å være nettokjøpere det neste året. Mange oppgir at det er færre aktuelle objekter til salgs enn de kunne tenke seg. Til…

Les hele artikkelen
6. nov 2020, Thomas Ramcilovic

Nøkkeltall

Q3 2020

Økt aktivitet etter Koronabrems les mer

Transaksjonsmarkedene bremset markant både i Stavanger og nasjonalt som en følge av Koronaviruset og nedstenging i tredje kvartal. Over sommeren har eiendomsmarkedet derimot igjen blitt brennhett, med et betydelig etterspørselsoverskudd, fallende yielder og flere transaksjoner hvor eiendommer kuppes før budrunder. Også i Stavangerregionen har vi sett en økning i antall transaksjoner. Salget av Herbarium – som ble sluttført i tredjekvartal – viste at yieldnivåene for sentrale eiendommer er fallende også i Stavanger. Likevel er differansen til øvrige norske storbyer og spesielt Oslo historisk høy.

 

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

4.75
-0.25

Vi nedjusterte i 3. kv. prime yield til 4,75 % som fortsatt representerer en betydelig differanse på 115 punkter til Oslo.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

7.00
0

Vi definerer normal kontoreiendom som en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, grei beliggenhet i et av kontorområdene utenfor sentrum og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere. Vi vurderer normal yield for kontor i Stavanger til 7,00 %.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2020

(Antall akkumulert)
24

Antall transaksjoner angir antall transaksjoner over MNOK 50 i en utvidet Stavanger-region.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
5.1

Transaksjonsvolumet angir totalverdi for omsetningene over NOK 50 mill. Minimum 50 % av en eiendom må være omsatt for at vi registrerer omsetningen og vi legger til grunn andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
12.5
0.8

Siste ledighetsmåling i Stavanger viser at kontorledigheten var på rundt 12 % høsten 2020. Ledigheten er altså høy som tilfellet har vært over tid, Forus står for mesteparten av det ledige arealet og bidrar til et vedvarende tilbudsoverskudd for leiemarkedet totalt. I Stavanger sentrum har ledigheten steget noe det siste halvåret.

Kontorleiemarkedet

Q4 2020

Kontormarkedet i Stavanger er alt i alt preget av høy ledighet, og det er fortsatt Forus som står for mesteparten av det ledige arealet. I sentrum har derimot de beste kontorlokalene oppnådd gode leier det siste året, det er inngått flere leieavtaler på over, og dels godt over, kr 3 000 per kvadratmeter. les mer

Siden første halvår har ledigheten i Stavanger-regionen steget, ikke minst er det i Stavanger sentrum flere kontorlokaler å velge i enn for noen måneder siden. SR Bank har blant annet flyttet og etterlatt seg ledige lokaler på ca. 9 000 kvm. DNB Næringsmegling har stått for majoriteten av utleieoppdragene i sentrum det siste året, og jobber blant annet med utleie av det som blir nyrenoverte sentrumslokaler i Arne Rettedals gate 12. Ledigheten i Stavanger sentrum var ved vår siste måling i høst på 15 %, men det er verdt å merke seg at sentrumsmarkedet er relativt lite og at de prosentmessige svingningene dermed blir store.

Utenfor sentrum er ledigheten lav i Hinna Park, som oppnår markant bedre leiepriser enn på nærliggende Forus. Tilgang til jernbane og bykvaliteter bidrar til å gjøre området attraktivt. Ledigheten på Forus har flatet ut og det er fylt opp noe ledige lokaler på de beste beliggenhetene. Leieprisene på Forus syntes å være noe stigende i forkant av Koronabremsen, men man kan fremdeles få gode kontorlokaler til rundt eller under kr 1 000 per kvadratmeter. Coworkingkonseptet FOMO jobber med å fylle hele 30 000 kvadratmeter kontor på Forus med kreative leietakere på tvers av firmaer – et eksempel på nytenkning i en utfordrende kontorklynge.

Kontormarkedet i Stavangerregionen vil også i nær fremtid preges av et tilbudsoverskudd, men det har vist seg at det er betalingsvilje for de mest attraktive lokalene. Kun de beste Oslobeliggenhetene oppnår bedre leier enn toppleiene i Stavanger.

 

 

 

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderA - Å Høy standardHøy - Lav KontorledighetHøy - Lav
Forus/Lura 1000 - 1300 16 %
Jåttåvågen 1600 - 2000 4 %
Stavanger Randsone 1100 - 1500 10 %
Stavanger Sentrum 2000 - 3000 15 %
Dusavik 1000 - 1300 43 %
Sandnes Sentrum 1200 - 1600 9 %
Sandnes Randsone 1000 - 1300 2 %
Risavika 1000 - 1300 3 %
Sola 1000 - 1300 8 %
Randaberg 1000 - 1300 0 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q3 2020

Høy aktivitet etter les mer

Transaksjonsvolumet i Stavanger-regionen var ved utgangen tredje kvartal 2020 på ca. NOK 3,5 mrd, og vi opplever aktiviteten som høy. Det er først og fremst kontoreiendommer som har stått for mesteparten av volumet, men det har også vært transaksjoner innen handel, bolig og logistikk.

 

Årets største transaksjon var salget av Herbarium, hvor Øgreid Eiendom solgte sin nyutviklede kontor- og handelseiendom i Stavangersentrum. DNB Markets med bistand fra DNB Næringsmegling tilrettela da Oslo Pensjonsforsikring sikret seg eiendommen. Herbariumprosessen var i gang før Covid-19 ble en del av dagligtalen, men ble sluttforhandlet på en pris godt under vår prime yield. Det underbygger at det er sterk interesse for sentral beliggenhet og lange kontantstrømmer.

 

Vi har redusert prime yield kontor til 4,75 %. Rentenivåene har falt betydelig gjennom året og trekker ned, mens vi forventer at investorene krever et noe høyere risikopåslag enn ved årets inngang. De store nasjonale investorene, som ofte er på kjøpersiden i større transaksjoner i Stavanger, uttrykte i vår investorundersøkelse i høst at man vil fokusere noe mer på Osloområdet. Videre viste undersøkelsen at mange jakter lav risiko.

 

Sentrumsleiene flater ut etter vekst de siste årene, det er mer ledig kontor å velge i nå. Forus tror jeg kan stige litt fra dagens veldig lave nivå, utleierne er litt mindre desperate.

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.