Stavanger

DNB Næringsmegling har solgt Maersk-bygget på Forus

Grude & Klingsheim Eiendom har gjennom Moseidveien Eiendom AS kjøpt Moseidveien 19 på Forus. Kombinasjonseiendommen på ca. 7 000 kvm er utleid til Maersk Drilling Norge AS på en lengre leieavtale. Selger var et DNB Markets syndikat.   Eiendommen ble…

Les hele artikkelen
7. apr 2022, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall

Q4 2022

2022 har allerede gitt tidenes nest høyeste transaksjonsvolum i Stavangerregionen, kun slått av fjoråret. les mer

Kontorledigheten i Stavangerregionen har det siste året falt markant. Flere store aktører ønsker seg til sentrumskontorer, noe som har bidratt til stigende sentrumsleier. Høyere aktivitet i regionen har også bidratt til lavere ledighet på Forus. Transaksjonsvolumet i Stavangerregionen er i skrivende stund allerede på nest høyeste nivå noensinne, kun slått av fjorårets rekordår.

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

5.0
0.25

Vårt estimat for prime yield er 5,0 prosent. De beste kontoreiendommene i snetrum med gode leieavtaler defineres som prime.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

7.25
0.25

Vi definerer normal kontoreiendom som en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, grei beliggenhet i et av kontorområdene utenfor sentrum og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2022

(Antall akkumulert)
36

Antall transaksjoner angir transaksjoner over 50 millioner kroner i en utvidet Stavanger-region.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
8.1

Transaksjonsvolumet angir totalverdi for omsetningene over 50 millioner kroner. Minimum 50 prosent av en eiendom må være omsatt for at vi registrerer omsetningen og vi legger til grunn andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
9.2
-3.3

Kontorledigheten i Stavangerregionen har falt de siste årene, drevet av lite nybyggingen og en positiv utvikling i sysselsettingen.

Kontorleiemarkedet

Q4 2022

Kontorledigheten i Stavangerregionen har etter mange år med høy ledighet falt til et mer moderat nivå. Det har vært en positiv utvikling i sysselsetting i regionen over tid, om man ser bort fra koronapandemien som ga en midlertidig brems de fleste steder. Regionens største kontorområde, Forus, har hatt et tilbudsoverskudd over tid, men ledigheten har falt markant fra toppen. Det er lite kontorareal i sentrum, den prosentmessige ledigheten drives derfor opp av få lokaler. De beste sentrumskontorene er etterspurte og oppnår leier godt over kr 3.000 per kvm/år. les mer

Det siste året har kontorledigheten i Stavangerregionen falt markant fra et høyt nivå. Sysselsettingsveksten har de siste årene vært bedre i Stavangerregionen enn i de øvrige av de største norske byene. Videre har det vært et moderat antall nybyggprosjekter drevet av både høy kontorledighet, korona og i senere tid høye byggekostnader.

 

Ledigheten i sentrum er på et moderat nivå, men det ledige arealet utgjør en liten del av kontorledigheten. Stavanger sentrum utgjør en mye lavere andel av det totale kontormarkedet enn sentrumsområdene i Oslo, Bergen og Trondheim. De beste kontorene i Stavanger sentrum er etterspurte og oppnår leiepriser godt over NOK 3 000 per kvadratmeter per år.

 

Ledigheten på Forus har det siste året falt markant fra et høyt nivå. De beste Foruslokalene har en moderat ledighet, mens ledigheten er svært høy i eldre bygg utenfor beste mikrobeliggenhet. Høye oljepriser har bidratt til et bedre marked for utleierne, men også annen virksomhet har bidratt til vekst i regionen i senere år.

 

Ledigheten i Jåttavågen er svært lav. Hinna Park oppnår markant bedre leiepriser enn på nærliggende Forus, nærhet til tog og urbane kvaliteter bidrar til å gjøre området attraktivt. Samtidig er Jåttavågen et lite kontorområde hvor enkeltleietakere fyller en stor del av arealet. Aker vil i løpet av de nærmeste årene flytte fra dagens lokaler i Jåttavågen til nybygg i samme område og samtidig etterlate seg et betydelig kontorareal som kommer i markedet.

 

 

 

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderSorter Høy standardSorter KontorledighetSorter
Forus/Lura 800 - 1300 9 %
Jåttåvågen 1600 - 2000 3 %
Stavanger Randsone 1100 - 1500 7 %
Stavanger Sentrum 2000 - 3200 11 %
Dusavik 1000 - 1300 45 %
Sandnes Sentrum 1200 - 1600 7 %
Sandnes Randsone 1000 - 1300 4 %
Risavika 1000 - 1300 14 %
Sola 1000 - 1300 12 %
Randaberg 1000 - 1300 0 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q4 2022

2022 har allerede gitt tidenes nest høyeste transaksjonsvoum i Stavangerregionen, kun slått av fjoråret. les mer

Fjoråret ga et rekordhøyt transaksjonsvolum i både Stavangerregionen og nasjonalt. Etter et første halvår med fortsatt svært høy aktivitet har transaksjonsvolumet vært lavere etter sommeren. En betydelig økning i rentenivåer gjennom året og stigende avkastningskrav har bidratt til at kjøpere og selgere i en periode har stått langt fra hverandre i vurderingen av eiendomsverdier. Vi kan likevel fastslå at 2022 allerede er det året med nest høyest omsetning av næringseiendom i Stavangerregionen. Det er per medio oktober omsatt eiendommer for ca. 7,5 milliarder kroner.

Årets desidert største transaksjon er nyetablerte Forus Areals kjøp av 23 eiendommer fra Tjelta Eiendom. Oro tilrettela og blir i likhet med Tjelta Eiendom med på eiersiden. Videre har vi registrert godt over 30 transaksjoner over 50 millioner kroner, fordelt på de fleste segmenter.

Nasjonale aktører, som ordinært står for det meste av kjøpsvolumet i Stavangerregionen, er risikoorienterte i dagens marked hvor høyere renter bidrar til en reprising. Det medfører at de største aktørene er mer avventende enn de siste årene, noe både vår investorundersøkelse og antallet transaksjoner de siste månedene viser. Det er likevel fortsatt kapital i markedet om de rette objektene kommer for salg. Det er mer krevende å regne hjem rene kontantstrømeiendommer siden finansieringskostnaden har steget markant. Dermed ser mange eiendomsinvestorer etter utviklingseiendommer eller value add-muligheter. Det gjør også de lokale aktørene i Stavangerregionen, men var også tilfellet da rentenivåene var langt lavere.

 

Tilgangen på kjøpsobjekter er bra, men det er vanskelig å regne ting hjem. Man må senke avkastningskravet for å få kjøpt noe

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.