Stavanger

Offensive Stavangerinvestorer

Stavangerinvestorene har gått fra å ha minst til mest tro på å bli nettokjøpere det kommende året.   Vår årlige investorundersøkelse i Stavangerregionen viste at over 60 % av de lokale investorene forventer å bli nettokjøpere av eiendom de neste…

Les hele artikkelen
2. jun 2023, Thomas Ramcilovic

Nøkkeltall

H1 2023

2022 ga tidenes nest høyeste transaksjonsvoum i Stavangerregionen, kun slått av rekordåret 2021. Kontorledigheten har de siste årene falt fra et høyt til et mer moderat nivå i regionen, selv om det fortsatt er et tilbudsoverskudd på Forus. les mer

Kontorledigheten i Stavangerregionen har vært fallende de siste årene. Sentrumskontor er spesielt etterspurte, noe vi også har observert i andre store byer, det har gitt stigende sentrumsleier. Transaksjonsmarkedet i Stavangerregionen endte i fjor på den nest høyeste totalomsetningen noensinne, men aktiviteten har avtatt. Både på landsbasis og i Stavangerregionen har det så langt i år blitt omsatt langt mindre næringseiendom enn i senere år.

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

5.50
0.5

Vårt estimat for prime yield er 5,0 prosent. De beste kontoreiendommene i snetrum med gode leieavtaler defineres som prime.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

7.25
0.25

Vi definerer normal kontoreiendom som en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, grei beliggenhet i et av kontorområdene utenfor sentrum og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2022

(Antall akkumulert)
9

Antall transaksjoner angir transaksjoner over 50 millioner kroner i en utvidet Stavanger-region.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
1.1

Transaksjonsvolumet angir totalverdi for omsetningene over 50 millioner kroner. Minimum 50 prosent av en eiendom må være omsatt for at vi registrerer omsetningen og vi legger til grunn andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
8.8
-0.4

Kontorledigheten i Stavangerregionen har falt de siste årene, drevet av lite nybyggingen og en positiv utvikling i sysselsettingen.

Kontorleiemarkedet

Q2 2023

Sysselsettingsveksten har vært sterk i Stavangerregionen i senere år, og har bidratt til synkende kontorledighet. Økt nybygging vil ventelig bidra til en økning i ledigheten igjen de kommende årene les mer

Ledigheten i sentrum er på et moderat nivå, i realiteten er det lite ledig på de beste beliggenhetene. Gårdeierne i sentrum får leid ut topplokalene til gode leier, enkelte nybygg og rehabiliteringsprosjekter har flyttet leienivåene til nye høyder det siste året. Flere kompetansebedrifter søker seg til sentrum, noe som igjen medfører at konkurrentene deres flytter etter i kampen om de beste hodene. DNB Næringsmeglings leietakerundersøkelser tyder på at sentrumspresset vil vedvare både i Stavanger og andre byer.

Ledigheten på Forus har det siste året falt fra et høyt nivå. De beste Foruslokalene har en moderat ledighet, mens ledigheten er høy i eldre bygg utenfor beste mikrobeliggenhet. Økt aktivitet i oljerelatert virksomhet har senket ledigheten, men leiene er fortsatt lave på Forus.

Ledigheten i Jåttavågen er foreløpig lav. Nærhet til tog og urbane kvaliteter bidrar til å gjøre området attraktivt. Samtidig er Jåttavågen et lite kontorområde hvor enkeltleietakere fyller en stor del av arealet. Aker vil i løpet av de neste par årene flytte fra dagens lokaler til nybygg i samme område og samtidig etterlate seg et betydelig ledig kontorareal. Akers nybygg vil også ha ledige lokaler utover oljegigantens behov. Nybyggingen vil bidra til at ledigheten i Hinna Park øker, noe som også påvirker nærliggende Forus negativt.

 

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderSorter Høy standardSorter KontorledighetSorter
Forus/Lura 800 - 1300 9 %
Jåttåvågen 1600 - 2000 3 %
Stavanger Randsone 1100 - 1500 7 %
Stavanger Sentrum 2000 - 3600 8 %
Dusavik 1000 - 1300 38 %
Sandnes Sentrum 1600 - 2000 11 %
Sandnes Randsone 1000 - 1300 9 %
Risavika 1000 - 1300 13 %
Sola 1000 - 1300 8 %
Randaberg 1000 - 1300 0 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q2 2023

2022 ga tidenes nest høyeste transaksjonsvoum i Stavangerregionen, kun slått av rekordåret 2021. les mer

Det siste året har gitt en betydelig brems i transaksjonsaktiviteten nasjonalt, og også i Stavangerregionen har aktiviteten falt markant. I fjor endte det totale transaksjonsvolumeti regionen på 9,2 milliarder kroner, kun i rekordåret 2021 har det blitt omsatt mer eiendom i regionen. Per juni 2023 er omsetningsvolumet i inneværende år derimot svært lavt.

Nasjonale aktører står alltid for mesteparten av kjøpene i Stavangerregionen. De er risikoorienterte i dagens marked. Det er likevel fortsatt mange aktører med kapital i markedet, dersom de rette objektene kommer for salg. Det er mer krevende å regne hjem rene kontantstrømeiendommer siden finansieringskostnaden har steget markant, dermed ser mange investorer etter eiendommer de kan tilføre verdi eller hvor direkteavkastningen er høy nok til å forsvare en høyere lånekostnad enn på mange år. De lokale aktørene i Stavangerregionen ser ofte etter utviklingseiendommer, noe de også har gjort i senere år.

Våre investorundersøkelser i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim viser at Stavangerinvestorene – i klar motsetning til bransjekollegaene i andre deler av landet – er like offensive som før med tanke på å nettokjøpe eiendom.

Tilgangen på kjøpsobjekter er bra, men det er vanskelig å regne ting hjem. Man må senke avkastningskravet for å få kjøpt noe

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.