Stavanger

KPI driver leieprisene

En uvanlig høy stigning i KPI’en de siste to årene har gitt gårdeierne en stor økning i leieinntektene, mens leietakerne åpenbart må tåle en betydelig kostnadsøkning.   Konsumprisindeksen for næringsforhold   Konsumprisindeksen (KPI) er en statistikk som beskriver den generelle…

Les hele artikkelen
9. des 2022, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall

H1 2023

2022 ga tidenes nest høyeste transaksjonsvoum i Stavangerregionen, kun slått av rekordåret 2021. Kontorledigheten har de siste årene falt fra et høyt til et mer moderat nivå i regionen, selv om det fortsatt er et tilbudsoverskudd på Forus. les mer

Kontorledigheten i Stavangerregionen har det siste drøye året falt markant. Sentrumskontor er spesielt etterspurte blant en del store aktører, noe vi også har observert i andre store byer. Dette har bidratt til stigende sentrumsleier. Transaksjonsmarkedet i Stavangerregionen endte i fjor på den nest høyeste totalomsetningen noensinne, kun slått av rekordåret 2021. Mens det nasjonale markedet bremset markant etter sommeren, ble det omsatt mye næringseiendom i Stavangerregionen også i andre halvår.

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

5.0
0.25

Vårt estimat for prime yield er 5,0 prosent. De beste kontoreiendommene i snetrum med gode leieavtaler defineres som prime.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

7.25
0.25

Vi definerer normal kontoreiendom som en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, grei beliggenhet i et av kontorområdene utenfor sentrum og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2022

(Antall akkumulert)
41

Antall transaksjoner angir transaksjoner over 50 millioner kroner i en utvidet Stavanger-region.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
9.2

Transaksjonsvolumet angir totalverdi for omsetningene over 50 millioner kroner. Minimum 50 prosent av en eiendom må være omsatt for at vi registrerer omsetningen og vi legger til grunn andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
9.2
-3.3

Kontorledigheten i Stavangerregionen har falt de siste årene, drevet av lite nybyggingen og en positiv utvikling i sysselsettingen.

Kontorleiemarkedet

Q4 2022

Kontorledigheten i Stavangerregionen har etter mange år med høy ledighet falt til et mer moderat nivå. Det har vært en positiv utvikling i sysselsetting i regionen over tid, om man ser bort fra koronapandemien som ga en midlertidig brems de fleste steder. Regionens største kontorområde, Forus, har hatt et tilbudsoverskudd over tid, men ledigheten har falt markant fra toppen. Det er lite kontorareal i sentrum, den prosentmessige ledigheten drives derfor opp av få lokaler. De beste sentrumskontorene er etterspurte og oppnår leier godt over kr 3 000 per kvadratmeter/år. les mer

Det siste året har kontorledigheten i Stavangerregionen falt markant fra et høyt nivå. Sysselsettingsveksten har de siste årene vært bedre i Stavangerregionen enn i de øvrige av de største norske byene. Videre har det vært et moderat antall nybyggprosjekter drevet av både høy kontorledighet, korona og i senere tid høye byggekostnader.

 

Ledigheten i sentrum er på et moderat nivå, men det ledige arealet utgjør en liten del av kontorledigheten. Stavanger sentrum utgjør en mye lavere andel av det totale kontormarkedet enn sentrumsområdene i Oslo, Bergen og Trondheim. De beste kontorene i Stavanger sentrum er etterspurte og oppnår leiepriser godt over 3 000 kroner per kvadratmeter per år.

 

Ledigheten på Forus har det siste året falt markant fra et høyt nivå. De beste Foruslokalene har en moderat ledighet, mens ledigheten er svært høy i eldre bygg utenfor beste mikrobeliggenhet. Høye oljepriser har bidratt til et bedre marked for utleierne, men også annen virksomhet har bidratt til vekst i regionen i senere år.

 

Ledigheten i Jåttavågen er svært lav. Hinna Park oppnår markant bedre leiepriser enn på nærliggende Forus, Nærhet til tog og urbane kvaliteter bidrar til å gjøre området attraktivt. Samtidig er Jåttavågen et lite kontorområde hvor enkeltleietakere fyller en stor del av arealet. Aker vil i løpet av de nærmeste årene flytte fra dagens lokaler i Jåttavågen til nybygg i samme område og samtidig etterlate seg et betydelig kontorareal som kommer i markedet.

 

 

 

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderSorter Høy standardSorter KontorledighetSorter
Forus/Lura 800 - 1300 9 %
Jåttåvågen 1600 - 2000 3 %
Stavanger Randsone 1100 - 1500 7 %
Stavanger Sentrum 2000 - 3200 11 %
Dusavik 1000 - 1300 45 %
Sandnes Sentrum 1200 - 1600 7 %
Sandnes Randsone 1000 - 1300 4 %
Risavika 1000 - 1300 14 %
Sola 1000 - 1300 12 %
Randaberg 1000 - 1300 0 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

H1 2023

2022 ga tidenes nest høyeste transaksjonsvoum i Stavangerregionen, kun slått av rekordåret 2021. les mer

Etter et første halvår i fjor med svært høy transaksjonsaktivitet, førte stigende renter til en markant brems i transaksjonsmarkedet nasjonalt etter sommeren. I Stavangerregionen derimot ble det gjennomført en rekke transaksjoner også i andre halvår, og det totale transaksjonsvolumet endte på 9,2 milliarder. Kun i rekordåret 2021 har det blitt omsatt mer eiendom i regionen, og gjennomsnittet de siste ti årene er til sammenligning drøye 6,5 milliarder.

 

Nasjonale aktører står alltid for mesteparten av kjøpene i Stavangerregionen. De er risikoorienterte i dagens marked hvor høyere renter gjør prosjektene mer krevende. Det er likevel fortsatt mange aktører med kapital i markedet dersom de rette objektene kommer for salg. Det er mer krevende å regne hjem rene kontantstrømeiendommer siden finansieringskostnaden har steget markant, dermed ser mange investorer etter eiendommer de kan tilføre verdi eller hvor direkteavkastningen er høy nok til å forsvare en høyere lånekostnad enn på mange år. De lokale aktørene i Stavangerregionen ser ofte etter eiendommer, noe de også har gjorti senere år.

Tilgangen på kjøpsobjekter er bra, men det er vanskelig å regne ting hjem. Man må senke avkastningskravet for å få kjøpt noe

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.