Trondheim

Tilpasningskostnadene øker

Det har vært mye fokus på miljøsertifisering av nyere kontorbygg, men betydelig mindre oppmerksomhet knyttet til hva som skjer i de eksisterende kontorbyggene.  Når DNB Næringsmegling undersøkte omfanget av dette i 2019, var det stor frustrasjon blant investorene knyttet til…

Les hele artikkelen
6. okt 2021, Magnus Havikbotn Jacobsen

Nøkkeltall

Q4 2021

Kontorledigheten stiger noe i Trondheim totalt sett fra første halvår 2021, men er synkende i sentrum. Totalt for Trondheim målte vi en ledighet på 8,4 prosent. I sentrum av Trondheim har ledigheten sunket til 8,3 prosent. Ser vi mot 2020 er den totale ledigheten i Trondheim relativt flat. les mer

I transaksjonsmarkedet har investorene både vilje og kapital til å kjøpe seg opp, men de gir uttrykk for at de sliter med å finne tilgjengelige lokaler. For 2021 har det per Q4 blitt registrert 13 omsetninger med en verdi på til sammen ca. 4,3 milliarder kroner i Trondheimsregionen. Det vil si at Trondheimsmarkedet snart har passert fjoråret som endte på 4,5 milliorder, med det historisk sett beste kvartalet igjen. Etterspørselen etter næringseiendom er svært god blant investorene, ikke minst for sentralt beliggende eiendommer. Kontor står høyt på listen blant etterspurte objekter, mens lager og logistikk kommer som en god nummer to.

 

 

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

4.25
0

Vi har ikke endret estimatet for prime yield siden annet halvpår 2020. Syv års leiekontrakt på sentral beliggenhet er lagt til grunn for estimatet.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

6.25
0

Vi definerer normal kontoreiendom til å være en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, ok beliggenhet i et av kontorområdene utenfor Midtbyen og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2021

(Antall akkumulert)
22

Antall transaksjoner angir antall omsetninger med minimumsverdi 50 millioner kroner i Trondheim og Midt-Norge.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
6.0

Transaksjonsvolumet angir sum eiendomsverdi i omsetningene med minimumsverdi 50 millioner kroner. Minimum 50 prosent i en eiendom må være omsatt for at vi registrer omsetningen og vi legger til grunn den andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
8.4
-0.1

Kontorledigheten i Trondheim steg ved siste ledighetstelling og er nå på 8,4 prosent.

Kontorleiemarkedet

Q4 2021

Vår siste ledighetstelling viser en kontorledighet i Trondheim på 8,4 prosent. Det er store variasjoner i ledigheten blant kontorområdene i Trondheim. Sentrum av Trondheim, som utgjør 40 prosent av det totale kontormarkedet, har en synkende ledighet som nå viser at 8,3 prosent av kontorlokalene er ledige. les mer

Den gjennomsnittlige leieprisen økte med 2 prosent for første halvår 2021 sett mot 2020, ifølge Arealstatistikk. Dermed hadde kontorleieprisene en positiv utvikling gjennom et år som var utfordrende for norsk økonomi. Gjennomsnittlig leiepris i Trondheim ligger nå på 1 850 kroner per kvadratmeter per år (2020: 1 810 kroner), basert på 81 signerte kontrakter for første halvår 2021. For de 15 prosent dyreste leiekontraktene ligger snittleien på 2 560 kroner, mot 2 540 kroner i 2020.

I Trondheim forventer vi å se større prisdifferensiering framover mellom de mest attraktive eiendommene med god, sikker kontantstrøm og de mer usikre prosjektene. Vi tror de lange sikre kontantstrømmene (særlig med offentlige leietakere) vil holde seg svært godt, og til og med kunne oppnå skarpere prising enn før korona. Samtidig tror vi det blir betydelig mer krevende lenger ut på risikoskalaen, både for eiendommer med høy motpartsrisiko, men også for eiendommer som ligger på svakere beliggenhet.

 

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderSorter Høy standardSorter KontorledighetSorter
Moholt/Tunga 1300 - 1850 13.9 %
Trondheim Sør 1750 - 2300 6.8 %
Trondheim Øst 1650 - 2200 8.6 %
Heimdal/Fossegrenda 1100 - 1650 9.8 %
Sentrum 2400 - 3000 8.3 %
Randsone Vest 800 - 1600 0 %
Randsone Øst 800 - 1600 8 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q4 2021

Det er høy aktivitet i markedet, og transaksjonsvolumene i Trondheim for 2021 nærmer seg allerede 2020 nivå, og viser nå omsetninger for 4,3 milliarder kroner. les mer

Ifølge investorene har de fortsatt kapital og lyst på næringseiendom i Trondheim. Særlig sentralt beliggende kontoreiendommer kommer høyt på listen, men også logistikkeiendommer har blitt mer populært de senere årene.  Vår nyeste investorundersøkelse for Trondheim viser også at de aller fleste ønsker å kjøpe seg opp innen næringseiendom. De få som ikke hadde en forventning om å kjøpe seg videre opp, anså at de kom til å være balanserte. Ingen av Trondheimsinvestorene ønsker å selge, og flere peker på at det er vanskelig å finne aktuelle objekter i markedet.

 

 

 

Midtbyen vil ha den sterkeste leieprisutviklingen fremover

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.