Trondheim

Mange vil kjøpe i Trondheim

I Trondheim har investorene fortsatt stor appetitt etter eiendom. Vår nyeste investorundersøkelse for Trondheim viser at investorene både ønsker og har kapital til å kjøpe, dersom de rette objektene blir tilgjengelige. Det å finne kjøpsobjekter anser imidlertid de fleste investorene…

Les hele artikkelen
10. nov 2020, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall

Q4 2020

Ledigheten stiger noe i Trondheim, og vi ser nå en ledighet på 8,5 %. I sentrum av Trondheim ser vi imidlertid at det er få ledige objekter og kamp om de beste lokalene. les mer

I transaksjonsmarkedet har investorene både vilje og kapital til å kjøpe seg opp, men de gir uttrykk for at de sliter med å finne tilgjengelige lokaler. Til nå i 2020 (ved utgangen av oktober) er det registrert 13 omsetninger med en verdi på til sammen ca. NOK 3,4 mrd. i Trondheimsregionen. Etterspørselen etter næringseiendom er svært god blant investorene, ikke minst for sentralt beliggende eiendommer. Kontor kommer høyt på listen blant etterspurte objekter, mens lager og logistikk kommer som en god nummer to.

 

 

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

4.25
-0.5

Vår vurdering av prime yield innebærer en reduksjon på 50 punkter fra sist oppdatering. Syv års leiekontrakt på sentral beliggenhet er lagt til grunn for estimatet.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

6.25
-0.25

Vi definerer normal kontoreiendom til å være en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, ok beliggenhet i et av kontorområdene utenfor Midtbyen og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2020

(Antall akkumulert)
16

Antall transaksjoner angir antall omsetninger med minimumsverdi NOK 50 mill. i Trondheim og Midt-Norge.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
4.2

Transaksjonsvolumet angir sum eiendomsverdi i omsetningene med minimumsverdi NOK 50 mill. Minimum 50 % i en eiendom må være omsatt for at vi registrer omsetningen og vi legger til grunn den andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
8.5
3.4

Kontorledigheten i Trondheim stiger ved siste ledighetstelling og viser en ledighet på 8,5 %.

Kontorleiemarkedet

Q4 2020

Vår siste ledighetstelling for andre halvår 2020, viser en kontorledighet i Trondheim på 8,5 %. Det er store variasjoner i ledigheten blant kontorområdene i Trondheim, fra litt over 6 % i sentrum til 14 % på Elgseter/Tunga, og 10 % på Lade/Leangen/Ranheim. Det sterkeste presset er i sentrum, som står for 40 % av det totale kontormarkedet. les mer

Mens 2018 og 2019 viste en marginal nedgang i leieprisene i Trondheim ilfg Arealstatistikk, er det en oppgang på 7 % i 2020 sammenlignet med 2019. Ifølge Arealstatistikk sine tall, så er gjennomsnittsprisen nå på NOK 1 830 (1 710), mens sentrumsprisene ligger noe høyere. Gjennomsnittstall for de 15 % høyeste leiekontraktene gjort i 2020 viser en snittpris på NOK 2470, mot NOK 2 330 i 2019. Betalingsvilligheten for de beste lokalene i sentrum er dermed fortsatt høy, og viser en oppgang på 6 % i 2020.

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderA - Å Høy standardHøy - Lav KontorledighetHøy - Lav
Moholt/Tunga 1300 - 1850 8.2 %
Sluppen 1300 - 1900 6.6 %
Lade/Leangen/Ranheim 1300 - 1700 10 %
Fossegrenda 1100 - 1400 2.3 %
Sentrum 1600 - 2300 6.4 %
Heimdal 1200 - 1550 4.9 %
Elgeseter-Tempe 1450 - 1900 14 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q4 2020

Markedene preges fortsatt av koronautbrudd og usikkerhet. Det er allikevel høy aktivitet i markedet, og transaksjonsvolumene i Trondheim ligger på samme nivå som det gjorde på denne tiden i 2019, som forøvrig var et veldig godt år. les mer

For Trondheimsregionen endte 2019 med 20 omsetninger på totalt nærmere NOK 5 mrd. (eks porteføljekjøp, og kun transaksjoner > 50 mill.). Ser vi så langt i år, så har det vært 13 omsetninger på litt i overkant av NOK 3,4 mrd. Etterspørselen etter næringseiendom blant investorene i Trondheim har vært svært god, særlig for sentralt beliggende eiendom. Vår nyeste investorundersøkelse for Trondheim viser også at de aller fleste ønsker å kjøpe seg opp innen næringseiendom. Av de få som ikke hadde en forventning om å kjøpe seg videre opp, så skyldtes det i all hovedsak at det var for få objekter i markedet.

 

Synkende yield

Ved vår forrige investorundersøkelse for Trondheim som ble utført like før koronaen slo ut i landet ventet 57 % av investorene at prime yield hadde bunnet ut. Investorundersøkelsen som er utført nå i oktober viser at nærmere 70 % venter at yielden skal ned, mens resterende forventer at den forblir uendret. Ingen forventer altså en økende prime yield. En høy etterspørsel etter sentrale beliggenheter, kombinert med lite tilgjengelige objekter, og dagens lave rente, oppgis av de fleste investorene som grunn til dette.

 

Vår yieldvurdering innebærer at kontoreiendommer i Midtbyen med 7-års leiekontrakter kan omsettes på netto-yield 4,25 %.

 

Midtbyen vil ha den sterkeste leieprisutviklingen fremover

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.