Trondheim

Mange vil kjøpe i Trondheim

I Trondheim har investorene fortsatt stor appetitt etter eiendom. Vår nyeste investorundersøkelse for Trondheim viser at investorene både ønsker og har kapital til å kjøpe, dersom de rette objektene blir tilgjengelige. Det å finne kjøpsobjekter anser imidlertid de fleste investorene…

Les hele artikkelen
10. nov 2020, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall

Q1 2021

Kontorledigheten synker noe i Trondheim totalt sett, men den er stigende i sentrum. Totalt for Trondheim målte vi sist en ledighet på 7,3 %. I sentrum av Trondheim stiger ledigheten noe til 9,2 %. les mer

I transaksjonsmarkedet har investorene både vilje og kapital til å kjøpe seg opp, men de gir uttrykk for at de sliter med å finne tilgjengelige lokaler. Totalt for 2020 ble det registrert 23 omsetninger med en verdi på til sammen ca. NOK 4,5 mrd. i Trondheimsregionen. Etterspørselen etter næringseiendom er svært god blant investorene, ikke minst for sentralt beliggende eiendommer. Kontor kommer høyt på listen blant etterspurte objekter, mens lager og logistikk kommer som en god nummer to.

 

 

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

4.25
0

Vi har ikke endret estimatet for prime yield siden annet halvpår 2020. Syv års leiekontrakt på sentral beliggenhet er lagt til grunn for estimatet.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

6.25
0

Vi definerer normal kontoreiendom til å være en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, ok beliggenhet i et av kontorområdene utenfor Midtbyen og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2020

(Antall akkumulert)
23

Antall transaksjoner angir antall omsetninger med minimumsverdi NOK 50 mill. i Trondheim og Midt-Norge.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
4.5

Transaksjonsvolumet angir sum eiendomsverdi i omsetningene med minimumsverdi NOK 50 mill. Minimum 50 % i en eiendom må være omsatt for at vi registrer omsetningen og vi legger til grunn den andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
7.3
-1.2

Kontorledigheten i Trondheim sank ved siste ledighetstelling og er nå på 7,3 %.

Kontorleiemarkedet

Q1 2021

Vår siste ledighetstelling viser en kontorledighet i Trondheim på 7,3 %. Det er store variasjoner i ledigheten blant kontorområdene i Trondheim. Sentrum av Trondheim som utgjør 40 % av det totale kontormarkedet, har en økende ledighet som nå viser 9,2 % ledige kontorlokaler. les mer

Den gjennomsnittlige leieprisen økte med 6 % for 2020 sett mot 2019, ifølge Arealstatistikk. Kontorleiene hadde med det en positiv utvikling gjennom et år som var utfordrende for norsk økonomi. Gjennomsnittlige leiepris i Trondheim ligger nå på 1 810 (2019: 1 710), basert på 169 signerte kontrakter. For de 15 % dyreste leiekontraktene ligger snittleien på kr 2 540, mot kr 2 330 i 2019.

Vår forventning er at vi i Trondheim vil se større prisdifferensiering fremover mellom de mest attraktive eiendommene med god sikker kontantstrøm og de mer usikre prosjektene. Vi tror de lange sikre kontantstrømmene (særlig med offentlige leietagere) vil holde seg svært god, og til og med kunne oppnå skarpere prising enn før korona.  Mens vi tror det blir betydelig mer krevende lenger ut på risikoskalaen, både for eiendom med høy motpartsrisiko, men også for eiendommer som ligger på svakere beliggenhet.

 

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderA - Å Høy standardHøy - Lav KontorledighetHøy - Lav
Moholt/Tunga 1300 - 1850 8.0 %
Sluppen 1300 - 1900 3.4 %
Lade/Leangen/Ranheim 1300 - 1700 8 %
Fossegrenda 1100 - 1400 5.3 %
Sentrum 1600 - 2300 9.2 %
Heimdal 1200 - 1550 2.9 %
Elgeseter-Tempe 1450 - 1900 8 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q1 2021

Markedene preges fortsatt av koronautbrudd og usikkerhet. Det er allikevel høy aktivitet i markedet, og transaksjonsvolumene i Trondheim for 2020 kom opp imot nivåene vi så for 2019, som forøvrig var et veldig godt år. les mer

For Trondheimsregionen endte 2020 med 23 omsetninger på totalt nærmere NOK 4,5 mrd. (eks porteføljekjøp, og kun transaksjoner > 50 mill.). Investorene ønsker fortsatt å kjøpe eiendom i Trondheim, særlig for sentralt beliggende eiendom. Vår nyeste investorundersøkelse for Trondheim viser også at de aller fleste ønsker å kjøpe seg opp innen næringseiendom. Av de få som ikke hadde en forventning om å kjøpe seg videre opp, så skyldtes det i all hovedsak at det var for få objekter i markedet.

 

 

 

Midtbyen vil ha den sterkeste leieprisutviklingen fremover

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.