Trondheim

Beste første halvår noensinne i transaksjonsmarkedet

150 mrd. i 2021? Noen hadde kanskje ventet en litt roligere start i transaksjonsmarkedet etter en svært aktiv avslutning på transaksjonsåret i fjor. Slik har det ikke blitt. Aldri før har vi registrert et så høyt transaksjonsvolum i første halvår…

Les hele artikkelen
8. jul 2021, Magnus Havikbotn Jacobsen

Nøkkeltall

Q1 2021

Kontorledigheten synker noe i Trondheim totalt sett, men den er stigende i sentrum. Totalt for Trondheim målte vi sist en ledighet på 7,3 prosent. I sentrum av Trondheim har ledigheten steget noe til 9,2 prosent. les mer

I transaksjonsmarkedet har investorene både vilje og kapital til å kjøpe seg opp, men de gir uttrykk for at de sliter med å finne tilgjengelige lokaler. Totalt for 2020 ble det registrert 23 omsetninger med en verdi på til sammen ca. 4,5 milliarder kroner i Trondheimsregionen. Etterspørselen etter næringseiendom er svært god blant investorene, ikke minst for sentralt beliggende eiendommer. Kontor står høyt på listen blant etterspurte objekter, mens lager og logistikk kommer som en god nummer to.

 

 

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

4.25
0

Vi har ikke endret estimatet for prime yield siden annet halvpår 2020. Syv års leiekontrakt på sentral beliggenhet er lagt til grunn for estimatet.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

6.25
0

Vi definerer normal kontoreiendom til å være en kontoreiendom med fem år igjen på leiekontraktene, ok beliggenhet i et av kontorområdene utenfor Midtbyen og med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2021

(Antall akkumulert)
11

Antall transaksjoner angir antall omsetninger med minimumsverdi 50 millioner kroner i Trondheim og Midt-Norge.

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
4.0

Transaksjonsvolumet angir sum eiendomsverdi i omsetningene med minimumsverdi 50 millioner kroner. Minimum 50 prosent i en eiendom må være omsatt for at vi registrer omsetningen og vi legger til grunn den andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
7.3
-1.2

Kontorledigheten i Trondheim sank ved siste ledighetstelling og er nå på 7,3 prosent.

Kontorleiemarkedet

Q1 2021

Vår siste ledighetstelling viser en kontorledighet i Trondheim på 7,3 prosent. Det er store variasjoner i ledigheten blant kontorområdene i Trondheim. Sentrum av Trondheim, som utgjør 40 prosent av det totale kontormarkedet, har en økende ledighet som nå viser at 9,2 prosent av kontorlokalene er ledige. les mer

Den gjennomsnittlige leieprisen økte med 6 prosent i 2020 sett mot 2019, ifølge Arealstatistikk. Dermed hadde kontorleieprisene en positiv utvikling gjennom et år som var utfordrende for norsk økonomi. Gjennomsnittlig leiepris i Trondheim ligger nå på 1 810 kroner per kvadratmeter per år (2019: 1 710 kroner), basert på 169 signerte kontrakter. For de 15 prosent dyreste leiekontraktene ligger snittleien på 2 540 kroner, mot 2 330 kroner i 2019.

I Trondheim forventer vi å se større prisdifferensiering framover mellom de mest attraktive eiendommene med god, sikker kontantstrøm og de mer usikre prosjektene. Vi tror de lange sikre kontantstrømmene (særlig med offentlige leietakere) vil holde seg svært godt, og til og med kunne oppnå skarpere prising enn før korona. Samtidig tror vi det blir betydelig mer krevende lenger ut på risikoskalaen, både for eiendommer med høy motpartsrisiko, men også for eiendommer som ligger på svakere beliggenhet.

 

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderA - Å Høy standardHøy - Lav KontorledighetHøy - Lav
Moholt/Tunga 1300 - 1850 8.0 %
Sluppen 1300 - 1900 3.4 %
Lade/Leangen/Ranheim 1300 - 1700 8 %
Fossegrenda 1100 - 1400 5.3 %
Sentrum 1600 - 2300 9.2 %
Heimdal 1200 - 1550 2.9 %
Elgeseter-Tempe 1450 - 1900 8 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q1 2021

Markedene preges fortsatt av lokale koronautbrudd og usikkerhet. Det er likevel høy aktivitet i markedet, og transaksjonsvolumene i Trondheim for 2020 kom opp mot nivåene vi så for 2019, som for øvrig var et veldig godt år. les mer

For Trondheimsregionen endte 2020 med 23 omsetninger på totalt nærmere NOK 4,5 mrd. (eks porteføljekjøp; og kun transaksjoner > 50 millioner kroner). Investorene ønsker fortsatt å kjøpe eiendom i Trondheim, særlig for sentralt beliggende eiendom. Vår nyeste investorundersøkelse for Trondheim viser også at de aller fleste ønsker å kjøpe seg opp innen næringseiendom. De få som ikke hadde en forventning om å kjøpe seg videre opp, anga som hovedgrunn at det var for få objekter i markedet.

 

 

 

Midtbyen vil ha den sterkeste leieprisutviklingen fremover

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.