Markedskunnskap - Erfaring - Gjennomføringskraft

DNB Næringsmegling - en av landets ledende rådgivere tilstede i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Hvorfor velge oss

Nøkkeltall for:

221 Transaksjoner i 2021
61 Transaksjons-
volum (mrd NOK)
3,75 % Prime Yield
8 % Kontorledighet
i Stor-Oslo
4200 Prime rent
Ledighetsvekst
prognose i Stor-Oslo
Leiepris prognose
i Stor-Oslo
Ledighetsprognose for kontor Stor-Oslo
2017 2018 2019
7,4 % 6,7 % 6,7 %

Sist endret: 03/12/2021

Aktuelt

DNB Næringsmegling salgsrådgiver i Quality Hotell Expo transaksjonen

DNB Næringsmegling var salgsrådgiver i forbindelse med salget av Snarøyveien 20 som huser Quality Hotell Expo. DNB Scandinavian Property Fund DA, som er forvaltet av DNB Næringseiendom, har eid eiendommen siden 2015. De valgte å […]

Les mer >

Tilpasningskostnadene øker

Det har vært mye fokus på miljøsertifisering av nyere kontorbygg, men betydelig mindre oppmerksomhet knyttet til hva som skjer i de eksisterende kontorbyggene.  Når DNB Næringsmegling undersøkte omfanget av dette i 2019, var det stor […]

Les mer >

DNB Næringsmegling initierte stortransaksjon på Storo

DNB Næringsmegling initierte en off-market transaksjon av Vitaminveien 1 og bistod DNB Livsforsikring som kjøpsrådgiver. Selger er Malling & Co Eiendomsfond, og transaksjonen gjennomføres ved at DNB Livsforsikring kjøper 100 % av aksjene i Vitaminveien […]

Les mer >

Våre leieobjekter

Bruk min posisjon
Se eiendomsliste

Referanser Utvalg av våre referanser

Se alle referanser

Kontakt

Se alle medarbeidere

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.