Oslo

Flat utvikling i kontorledigheten i Oslo

Til tross for at vi er inne i en periode hvor det fortsatt er begrensninger i kontorbruken, synker kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum noe. Kontorledigheten har sunket med 0,2 prosentpoeng fra inngangen av 2021, og viser nå en ledighet…

Les hele artikkelen
26. aug 2021, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall

Q3 2021

Prime yield falt gjennom 2020, men ikke like mye som rentene. Sterk etterspørsel gjør at vi tror rentene kan stige noe uten at prime yield beveger seg.

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

3.25
0

Vi forutsetter syv års vektet gjenværende leieperiode, og anslår derfor at lengre leiekontrakter kan omsettes enda noe lavere.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

5.20
0

Normal yield er ment å reflektere en helt ordinær kontoreiendom. Vi har definert det til å være en kontoreiendom med 4-5 år igjen på leiekontraktene, ok beliggenhet i en av klyngene langs Ring 3 med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere. Som for de øvrige yield-definisjonene forutsetter vi at leienivåene er på markedsleie

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2021

(Antall akkumulert)
147

Antall transaksjoner angir antall omsetninger med minimumsverdi 50 millioner kroner i Oslo/Akershus

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
71

Transaksjonsvolumet angir sum eiendomsverdi i omsetningene med minimumsverdi 50 millioner kroner. Minimum 50 prosent av en eiendom må være omsatt for at vi registrerer omsetningen, og vi legger til grunn verdien av den andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
6.9
0

Kontorledigheten i Oslo synker marginalt andre halvår for 2021, og viser en ledighet på moderate 6,9 prosent for Oslo, Asker og Bærum. Dette er ned fra 7,1 % i første halvår. Ledigheten er lav i sentrumsområdene som historisk også har klart seg bra. Vi definerer ledighet som kontorlokaler som er i markedet og som er tilgjengelige i løpet av 12 måneder.

Kontorleiemarkedet

Q3 2021

Vår siste telling viste at ledigheten gikk noe ned til 6,9 prosent i Oslo, Asker og Bærum. les mer

Vår halvårlige ledighetstelling for andre halvår 2021 viste en marginal nedgang i kontorledigheten. For Oslo, Asker og Bærum er ledigheten nå samlet på moderate 6,9 prosent – en nedgang på 0,2 prosentpoeng siden januar 2021. Ledigheten i sentrum og CBD er fremdeles lav, og mange ønsker seg fortsatt til sentrum. Sentrumskontorer er svært etterspurte, og siden det bygges relativt lite i sentrum av Oslo forventer vi moderat til lav ledighet også de neste par årene.

Vest for Oslo er ledigheten moderat med 8 prosent på Lysaker og 7 prosent på Fornebu. Asker og Bærum har en flat utvikling med 6 prosent ledighet, mens Skøyen har en oppgang på 1 prosentpoeng til 11 prosent.

I klyngene øst for Oslo har vi også en forholdsvis høy ledighet, der Økern/Løren har 17 prosent ledighet, og Helsfyr/Bryn på 11 prosent ledighet. Den høye ledigheten på Økern/Løren skyldes hovedsakelig Økern Portal og Parallell som står for størstedelen av de ledige kontorarealene. Det bygges mest i øst og trolig blir ledigheten relativt høy de neste årene.

Vi venter en liten ledighetsnedgang i stor-Oslo i løpet av 2022 hovedsaklig grunnet lite tilførsel av nybygg. Denne ledigheten tror vi vil stige til rundt dagnes nivå igjen i 2023, da det igjen ventes en god del nybygg på markedet.

Du kan lese flere detaljer om vår siste ledighetstelling i dette blogginnlegget her!

Leieprisene i Oslo fortsatte å stige i 2021, spesielt i sentrum. Lav ledighet, spesielt i sentrum, vil bidra positivt for gårdeierne, mens det er begrenset hvor mye man kan redusere leieprisene i randsonen, der konkurransen har vært skarp over tid.

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderSorter Høy standardSorter God standardSorter KontorledighetSorter
Helsfyr/Bryn 1850 - 2300 1400 - 1850 11 %
Økern/Løren 1800 - 2300 1400 - 1800 17 %
Storo/Nydalen 2100 - 2650 1700 - 2100 8 %
Ytre Sentrum 2200 - 3000 1800 - 2200 3 %
CBD Øst 3400 - 4200 - 3 %
CBD Vest 3700 - 5000 3000 - 3700 4 %
Indre Sentrum 3200 - 4000 2600 - 3200 10 %
Skøyen 2800 - 3400 2200 - 2800 11 %
Fornebu 1500 - 1850 1300 - 1500 7 %
Lysaker 1900 - 2450 1500 - 1900 8 %
Asker og Bærum 1700 - 2050 1200 - 1700 6 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
God standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q3 2021

Noen hadde kanskje ventet en litt roligere start i transaksjonsmarkedet etter en svært aktiv avslutning på transaksjonsåret i fjor. Slik har det ikke blitt. Aldri før har vi registrert et så høyt transaksjonsvolum i første halvår som vi har gjort i år. Særlig høy aktivitet har det vært i Q2, hvor det alene ble omsatt næringseiendom for godt over 50 mrd. For å sette det i perspektiv vil vi nærme oss et totalt transaksjonsvolum på 150 mrd. for året 2021 om vi får samme avslutning på året som vi fikk i fjor. Dette vil i så fall være godt foran den gamle rekorden på 129 milliarder fra 2015. les mer

Vår ferske investorundersøkelse tyder på at kjøpsinteressen blant investorene fortsatt er høy, og det er få som tror på noen brems tross at vi har sett noen preferanseendringer fra fjoråret. Mens 2020 ble preget av at investorene søkte mot lavrisiko og trygge kontantstrømmer, ser vi nå en økt appetitt for segmentene som ble hardest rammet under pandemien.  Dette tror vi vil vedvare. Bare hittil i år har vi registrert flere handel og hotelltransaksjoner enn hele 2020 samlet, og vi opplever en klar forbedring i disse segmentene.

Videre ser vi igjen at investorene i økende grad igjen ser etter alternativer utenfor Oslo. Når usikkerheten i markedet øker, ser vi at investorene i økende grad ønsker å investere mer i Stor-Oslo. Dette skjedde også i 2020, hvor Stor-Oslo sto for nær 60 % av transaksjonsvolumet (historisk snitt ca. 50 %). Nå når optimismen igjen er tilbake ser vi at andelen i Stor-Oslo er noe redusert til 44 %, og at en økende andel av investorene igjen ser etter alternativer utenfor hovedstaden. Eksempelvis ser vi at både Bergen, Trondheim og Stavanger alle har langt høyere aktivitet sammenlignet med første halvår i fjor, hvor de to førstnevnte ser nær en dobling mot samme tid i fjor. Jakten på høyere avkastning og de gode objektene tvinger mange av investorene til å se etter alternativer.

Hvor skal man gjøre av kapitalen? Derfor er det for lite for salg.

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.