Oslo

Oslo: Ledigheten synker i sentrum, men øker i randsonen

Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum øker med 0,5 prosentpoeng fra vår forrige måling, og viser nå totalt en ledighet på 5,6 prosent. Ledigheten er nå 1,2 prosentpoeng høyere enn ved vår rekordlave måling på 4,4 prosent for et år…

Les hele artikkelen
24. aug 2023, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall

Q2 2023

Transaksjonsvolumet har bremset markant fra den rekordhøye aktiviteten i 2021 og starten av 2022. De siste fire kvartalene har det blitt omsatt næringseiendom for omtrent 60 mrd. kroner, mens det i rekordåret 2021 til sammenligning ble omsatt for over 160 mrd.

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

4.50
1.25

Vi forutsetter syv års vektet gjenværende leieperiode, og anslår derfor at lengre leiekontrakter kan omsettes enda noe lavere.

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

5.20
0

Normal yield er ment å reflektere en helt ordinær kontoreiendom. Vi har definert det til å være en kontoreiendom med 4-5 år igjen på leiekontraktene, ok beliggenhet i en av klyngene langs Ring 3 med normalt god standard og ordinære bedrifter som leietagere. Som for de øvrige yield-definisjonene forutsetter vi at leienivåene er på markedsleie

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2022

(Antall akkumulert)
46

Antall transaksjoner angir antall omsetninger med minimumsverdi 50 millioner kroner i Oslo/Akershus

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
16

Transaksjonsvolumet angir sum eiendomsverdi i omsetningene med minimumsverdi 50 millioner kroner. Minimum 50 prosent av en eiendom må være omsatt for at vi registrerer omsetningen, og vi legger til grunn verdien av den andelen som er solgt.

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
5.6
1.2

Kontorledigheten i stor-Oslo stiger med 0,5 prosentpoeng fra forrige ledighetstelling, og viser en ledighet på 5,6 prosent for Oslo, Asker og Bærum. Vi definerer ledighet som kontorlokaler som er i markedet og som er tilgjengelige i løpet av 12 måneder.

Kontorleiemarkedet

Q3 2023

Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum har økt med 0,5 prosentpoeng det siste halvåret fra et lavt nivå. I hovedstaden viser vår måling at ledigheten nå er på fortsatt lave 5,6 prosent. les mer

Ledigheten har igjen krøpet opp på 5-tallet fra rekordlav ledighet i 2022. I de beste sentrumsområdene er det fortsatt lite kontorarealer tilgjengelig.

Ledigheten er lav i CBD-områdene (Central Business District), noe den har vært over lengre tid. I CBD Vest, som inkluderer Aker Brygge, Tjuvholmen og Vika, har vi en ledighet på lave 3 prosent. I CBD Øst, som omfatter Bjørvika og Schweigaardsgate, er ledigheten har vi også en beskjeden ledighet som viser 3 prosent. . Bjørvika har de siste tellingene ikke hatt ledige lokaler, mens det har vært noen ledige kvadratmeter å oppdrive i Schweigaardsgate.

Indre sentrum går ned til en ledighet på 7 prosent. Dette er et område hvor det er begrensede muligheter for nybygging, og de større renoveringsprosjektene som nå er i markedet er hovedårsaken til ledigheten.

I randsonene i øst har Helsfyr og Bryn moderat kontorledighet på 9 prosent, mens Økern og Løren har en ledighet på 8 prosent. Så sent som for tre år siden stod nybyggene Økern Portal og Parallell ferdige, bygget på spekulasjon, og ledigheten i området var på 26 prosent. I sistnevnte tilfelle har coworkingaktøren Evolve tatt en stor del av arealet, i realiteten er det trolig mulig å få kontorplass i bygget.

I randsonene vestover har Lysaker hatt lav ledighet de siste ledighetstellingene, nå på beskjedne 5 prosent. På Fornebu er situasjonen mer krevende for gårdeierne. Ledigheten er p.t. på 11 prosent. Her vet vi også om arealer som vil bli ledige og tilbys i markedet de kommende par årene, noe som etter alle solemerker vil gi stigende ledighet i tiden fremover.

Leieprisene fortsatte å stige i 2022, spesielt i sentrum, og steg i gjennomsnitt 11 % for Oslo fra 2021 til 2022. Lav ledighet og lite nybygging vil bidra positivt for gårdeierne. I randsonen har gårdeierne fått fylt opp byggene sine, og de høye byggekostnadene vil etterhvert kunne dra opp leieprisene også i randsonene. Det kreves nå høyere leier for å sette i gang lønnsomme prosjekter.

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderSorter Høy standardSorter God standardSorter KontorledighetSorter
Helsfyr/Bryn 2000 - 2500 1400 - 2000 9 %
Økern/Løren 2000 - 2500 1500 - 2000 8 %
Storo/Nydalen 2400 - 2800 1900 - 2400 8 %
Ytre Sentrum 3000 - 4000 2000 - 3000 4 %
CBD Øst 4000 - 5000 3200 - 4000 3 %
CBD Vest 4400 - 5700 3400 - 4400 3 %
Indre Sentrum 3500 - 4200 2900 - 3500 7 %
Skøyen 3200 - 4000 2500 - 3200 7 %
Fornebu 1800 - 2400 1500 - 1800 11 %
Lysaker 2500 - 2900 1900 - 2500 5 %
Asker og Bærum 1800 - 2400 1300 - 1800 4 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
God standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q1 2023

Renteøkninger og økt usikkerhet har resultert i et roligere og mer selektivt transaksjonsmarked. Investorene har likevel både vilje og kapital til å handle når de rette objektene blir tilgjengelige. Dette har vist seg i transaksjoner og bud i senere tid. Tross en reprising fra toppen prises de aller mest sentralt plasserte objektene skarpt. les mer

I 2022 registrerte vi 312 omsetninger for 93 mrd., en volumnedgang på 45 % sammenlignet med rekordåret 2021. Året var imidlertid preget av forskjeller, hvor første halvåret var blant de beste noen gang, mens andre halvår var det svakeste på mange år. Det siste halvåret har vært preget av avstand mellom kjøper og selger, som har resultert i et lite likvid marked. Vi forventer at dette gravis vil bedre seg utover i 2023, i takt med en gradvis enighet om det nye prisnivået.

Vår ferske investorundersøkelse i Oslo fra første kvartal viser at det fortsatt er stor usikkerhet blant investorene, tross noe mer optimisme sammenlignet ved sist måling. Mens flere fortsatt er avventende, ser andre etter muligheter til å kjøpe eiendommer som sjelden er tilgjengelige i markedet. Blant investorene er det flere enn tidligere som tror kontor vil ha den sterkeste verdiutviklingen blant segmentene. Dette relaterer seg i hovedsak til at de tror yieldtoppen er nær for prime eiendom, og at det kan bli en trygg havn sammenlignet med en del av alternativene. Investorene tror også på større forskjeller, og at differansen mellom prime og sekundær vil øke i tiden fremover. Vi observerer videre en preferanseendring hos investorene, hvor en større andel enn tidligere jakter utvikling og «value add» objekter i jakten på avkastning. Dette i en periode hvor flere tror det blir krevende å oppnå god avkastning for rene kontantstrømeiendommer

 

DNB Næringsmegling oppjusterte i fjor høst yieldanslaget for prime kontoreiendom i Oslo opp 75 bps. til 4 prosent. Vi mener senere tids transaksjoner underbygger nivået, men referansene er få. Verdifallet gjennom 2022 ble redusert av god leieprisvekst for sentral kontoreiendom i Oslo. Vi forventer likevel at yieldene vil stige noe videre i tiden fremover, men at prime eiendom vil holde seg bedre enn sekundæreiendom.

Nå er det muligheter for å kjøpe eiendommer som ellers aldri kommer for salg

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.