Verdivurdering

DNB Næringsmegling er en av Norges ledende leverandører av verdivurderingstjenester.

Vårt verdivurderingsteam har solid kompetanse innen verdivurdering og analyse av næringseiendom, eiendomsselskap og eiendomsporteføljer. Vi vurderer alle eiendomssegmenter, herunder kontor-, handel-, hotell-, bolig- og logistikkeiendom, i tillegg til utviklingstomter.

 

DNB Næringsmegling AS verdivurderer næringseiendom med en samlet verdi i størrelsesorden MrdNOK 150 hvert år. Gjennom dette arbeidet og i samarbeid med vår analyseavdeling har vi svært mange referanser som bekrefter vår posisjon. Vi verdivurderer næringseiendom i alle landsdeler, og ved behov skreddersyr vi rapporter og presenterer resultatene for kunden og kundens interessenter.

 

Dine behov

Våre verdivurderinger benyttes i en rekke sammenhenger, blant annet for å synliggjøre

  • virkelige verdier i regnskap (IFRS)
  • verdier for å oppfylle finansinstitusjoners krav
  • beregninger av verdijustert egenkapital i ulike selskapsstrukturer (inkl. AIFM’er) med utgangspunkt i uavhengige verdier, slik at investorer kan kjøpe seg opp eller selge seg ned
  • hvorvidt en mulig eiendomstransaksjon er markedsmessig eller ikke
  • hvilken strategi som gir høyest avkastning for en eiendom for eiendomsbesittere
  • verdier i tvistesaker.

 

Våre oppdragsgivere

Oppdragsgiverne våre er blant annet banker og finansinstitusjoner, eiendomsselskaper og -investorer, entreprenører og utviklere samt konsulentselskaper, rådgivere og revisorer som kan være lokalisert i Norge og i utlandet.

 

Ta kontakt for informasjon og tilbud om verdivurdering – vi synliggjør dine verdier!

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.