Markedsrapport

Du ser nøkkeltall for

221 Transaksjoner i 2018
61 Transaksjons-
volum (mrd NOK)
3,75 % Prime Yield
4200 Prime rent
Ledighetsvekst
prognose i Oslo og Akershus
Leiepris prognose
i Oslo og Akershus
8 % Kontorledighet
i Oslo og Akershus
Ledighetsprognose for kontor Oslo og Akershus
2017 2018 2019
7,4 % 6,7 % 6,7 %

Sist endret: 10/10/2018

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.