Markedsrapport

Aktivt første halvår i transaksjonsmarkedet

Transaksjonsvolumet er fortsatt høyt i Norge tross økte renter, økt inflasjon og resesjonsfrykt. Markedet oppleves imidlertid mer selektivt, og vi ser fortsatt meget god interesse for de mest attraktive eiendommene på tvers av segmentene. Usikkerheten oppleves derimot større enn i…

Les hele artikkelen
4. jul 2022, Magnus Havikbotn Jacobsen

Nøkkeltall kontor

Oslo

Prime Yield

3.50

Prime rent

5000

Kontorledighet

5.9

Trondheim

Prime Yield

4.50

Prime rent

2500

Kontorledighet

6.1

Stavanger

Prime Yield

4.75

Prime rent

3200

Kontorledighet

10.8

Bergen

Prime Yield

4.00

Prime rent

3000

Kontorledighet

7.8

Aktuelt

Andre segmenter

H1 2022

Vi opplever fremdeles en enorm interesse for Lager og Logistikkeiendom. Mens interessen er god for de rette objektene over hele landet, har appetitten for disse eiendommene i Stor-Oslo vært enorm. les mer

Bare de siste to årene har lager og logistikkeiendom for over 25 mrd. skiftet eier i Osloregionen. DNB Næringsmegling nedjusterte i høst anslaget for prime yield til 3,9 %, og har gjennom året sett svært mange skarpe transaksjoner. Snittyielden i Stor-Oslo falt i fjor nesten 25 bps. sammenlignet med 2020. Mens noen mener at segmentet begynner å bli skarpt priset, er en høy andel svært positive til verdiutviklingen også fremover. Først og fremst er det en forventning blant investorene om at den høye etterspørselen etter lagereiendommer vil resultere i leieprisvekst de kommende årene. Men flere påpeker samtidig at yieldgapet mellom kontor og lager vil kunne reduseres slik vi ser eksempler på flere andre steder i Europa.

Resultatene fra vår siste brukerundersøkelse innen lager og logistikk i Oslo viser at 6 av 10 forventer å trenge mer lagerareal de neste fem årene.  Samlet forventer aktørene vi har pratet med å trenge 150.000 kvm. mer lager i Oslo og Akershus de neste fem årene, noe som illustrerer en bransje i sterk vekst. Aktørene stiller strenge krav til både beliggenhet og kvaliteter på lageret. Mange har behov for spesialtilpasninger, store tomter med ekspansjonsmuligheter og ikke minst må beliggenheten må være rett. Flertallet mener derfor nybygg er det foretrukne alternativet i den grad de har tid til å vente.

I 2021 registrerte vi omsetninger i segmentet for rekordhøye NOK 36 milliarder Dette inkluderer i tillegg en del industrieiendommer og porteføljer.  Aller sterkest er markedet i Stor Oslo,  hvor det alene er registrert omsetninger for over 17 mrd.   Mange omsetninger og skarp prising bekrefter attraktiviteten til segmentet, hvor vi kunne sett betydelig høyere omsetning om tilbudssiden hadde vært større.

Vi forventer at den store etterpørselen vi nå ser etter lagerlokaler i Stor-Oslo vil medføre en leieprisøkning for de beste lokalene i tiden fremover.

DNB Næringsmegling vurderer prime yield lager og logistikk til å være 3,9 prosent

 

Skrevet av Magnus Havikbotn Jacobsen

Nøkkeltall lager og Logistikk

Område Leieprisnivå NOK per kvm
Midtkorridoren Groruddalen 1 100 - 1 600
Midtkorridoren Karihaugen 1 100 - 1 500
Nordkorridoren Berger 1 000 - 1 500
Nordkorridoren Gardermoen 950 - 1 100
Sydkorridoren Langhus 1 000 - 1 300
Sydkorridoren Vestby 900 - 1 200
Leieprisnivå NOK per kvm BTA. Nybygg. Kilde DNB Næringsmegling
Prime Yield
3.90
H1 2022

Mange investorer har uttrykt en bekymring for handelssegmentet i lengre tid, spesielt knyttet til økt netthandel, overetablering av butikker og endrede handlevaner. Dette har forsterket seg under pandemien, hvor deler av handelssegmentet er blant segmentene som er hardest rammet av koronakrisen. les mer

Vår siste undersøkelse blant de store lagerbrukerne i landet viser likevel at få aktører har konkrete planer om å stenge de fysiske butikkene som følge av økt netthandel. Snarere tvert i mot ser vi at flere tror de vil få en sentral brikke i netthandelssatsingen til mange av kjedene til utlevering, veiledning og showroom for å nevne noe.

I transaksjonsmarkedet har interessen for handelseiendom vært svært god i hele 2021 og i starten på 2022. Mens vi tidlig i pandemien så en stor etterspørsel etter big box og dagligvare, ser vi nå en bredere interesse bland investorene, og særlig for lokale kjøpesentre. Disse har ikke bare gjort det svært godt under pandemien, men våre investorundersøkelser bekrefter at flere tror dette kan bli et varig skift.   Det er for tidlig å konkludere når det gjelder hvilke langvarige effekter koronautbruddet medfører i transaksjonsmarkedet, men vi har allerede sett et marked som har blitt mer selektivt. Dette tror vi bare blir forsterket fremover hvor eiendommer med trygge gode kontantstrømmer, gjerne på lange leiekontrakter, vil stå seg godt, det vil kunne bli mer krevende for sekundærbeliggenhetene.

I 2021 registrerte vi  handelstransaksjoner for over 25 mrd.., hvilket er den høyeste aktivitet vi har sett i segmentet siden 2015. Årets  største transaksjon er Aurora-dealen, men vi ser også betydelig flere kjøpesentertransaksjoner enn vi gjorde i fjor korrigert for denne.

DNB Næringsmegling vurderer prime yield i handel til å være 4,25 %

Nøkkeltall handel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Detaljhandel (Kvarud) 3,2% 1,9% 1,5% 1,8% 13,2% 3,0 %
Privat forbruk 1,4% 2,2% 1,9% 1,5% -6,9%* 4,6 %
Kjøpsenteromsetning (Kvarud, justert for handledager og arealendringer) 1,7% 1,9% 0,8% 0,5% 2,9% 3,5%
Kilde: Kvarud, Virke og DNB Markets
Prime Yield
4.25
H1 2022

Hotellbransjen ble slått kraftig tilbake under COVID-19, hvilket trolig vil følge bransjen i noen år fremover. les mer

Nøkkeltallene i bransjen er imidlertid under bedring, selv om den er et godt stykke bak hva vi så følr pandemien.  Av de fire store byene er det fortsatt hovedstaden som i 2021 som har hatt det tyngst  med et belegg på 33,3 % i 2021 (2020: 26,6 %), og en RevPAR på 337 (2020: 242). Det store spørsmålet nå er hvordan endrede reisevaner og økt miljøfokus, vil kunne sette varige spor i deler av hotellmarkedet i årene fremover.

I transaksjonsmarkedet har vi imidlertid sett et kraftig rekyl for hotell, og investorenes interesse er markert i bedring. I 2021 registrerte vi hotellomsetninger for over 3,5 mrd. , som er det høyeste nivået siden 2016. Flere av investorene utrykker både vilje og ønske om å kjøpe hotell om de rette objektene blir tilgjengelig, men vi ser likevel en økt differensiering både på type hotell og geografisk beliggenhet enn tidligere.

 DNB Næringsmegling vurderer prime yield hotell til 4,50 %.

.

Nøkkeltall hotell

Rompris RevPAR Belegg
Norge 1043 414 39,7
Oslo 1013 337 33,3 %
Bergen 997 374 37,6 %
Trondheim 1157 496 42,8 %
Stavanger 975 444 45,5 %
2021-tall
Prime Yield
4.50

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.