Markedsrapport

Høye strømpriser rammer kontorer med svak energiklasse

  -Vi tror leietakerne av kontor- og logistikklokaler i større grad enn tidligere vil skille mellom bygg med gode og dårlige energiklasser, sier analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen i DNB Næringsmegling.     Bygg med svak energiklasse rammes hardest   Ifølge Clevair…

Les hele artikkelen
1. des 2022, Magnus Havikbotn Jacobsen

Nøkkeltall kontor

Oslo

Prime Yield

4.50

Prime rent

5000

Kontorledighet

5.6

Trondheim

Prime Yield

5.25

Prime rent

3500

Kontorledighet

4.6

Stavanger

Prime Yield

5.50

Prime rent

3600

Kontorledighet

8.8

Bergen

Prime Yield

5.25

Prime rent

3800

Kontorledighet

7.0

Aktuelt

Andre segmenter

Q1 2023

Bare de siste to årene har lager og logistikkeiendommer for over 25 milliarder skiftet eier i Osloregionen. Med bakgrunn i de økte rentene og endrede markedsforholdene, oppjusterte DNB Næringsmegling prime yield i Oslo til 4,75 prosent. les mer

Det er imidlertid få gode referansetransaksjoner blant de skarpest prisede eiendommene. Mens noen mener at segmentet begynner å bli skarpt priset, er en høy andel svært positive til verdiutviklingen også framover. Først og fremst er det en forventning blant investorene om at den høye etterspørselen etter lagereiendommer vil resultere i leieprisvekst de kommende årene.

På den andre siden har leieprisene steget kraftig siste årene, noe vi i en periode med økt usikkerhet, vil gi en noe redusert oppside i det korte bildet. Tall fra arealstatistikk viser at leieprisene for A- kategorien (15 prosent dyreste leiekontraktene) på 1 800 kroner per/kvm, hvilket tilsier en økning på 11 prosent fra året før. Samtidig opplever vi segmentet også som rentesensitivt. Tilretteleggerne står som kjøper i nær 70 % av alle omsetningen som er gjort i Stor-Oslo, som vi også tror vil kunne påvirke både etterspørsel og priser i en periode med økte renter.

2022 har vi registrert omsetninger for ca. 20 mrd. (inkl. industrieiendom). Dette er omtrent samme andel av totalmarkedet som i 2021, selv om det da ble gjort omsetninger for over 36 mrd.

DNB Næringsmegling vurderer prime yield innen lager og logistikk til 4,75 prosent. Dette tilsier en økning på 85 bps. siden bunnen for et år siden, men det har vært svært få omsetninger i markedet for prime lagereiendom det siste halvåret, og det er derfor mer usikkerhet enn normalt knyttet til anslaget.

 

 

Nøkkeltall lager og Logistikk

Område Leieprisnivå NOK per kvm
Midtkorridoren Groruddalen 1 300 - 1 800
Midtkorridoren Karihaugen 1 300 - 1 800
Nordkorridoren Berger 1 100 - 1 500
Nordkorridoren Gardermoen 1 000 - 1 200
Sydkorridoren Langhus 1 100 - 1 300
Sydkorridoren Vestby 1 000 - 1 200
Leieprisnivå NOK per kvm BTA. Nybygg. Kilde DNB Næringsmegling
Prime Yield
5.25
Q1 2023

Vår siste investorundersøkelse i Oslo viser at investorene har blitt noe mer selektive med tanke på kjøp innen handelseiendom, og at de frykter konsekvensene av en nedgang i privat konsum les mer

For året 2022 har det likevel vært en god omsetning av både kjøpesentre og bix box eiendommer, med unntak av Oslo.  Vi ser at de gode handelseiendommene tiltrekker seg god oppmerksomhet fra investorene.

For året 2022 hadde kjøpesentrene i følge Kvarud analyse en oppgang på 0,9 prosent justert for handelsdager og arealendringer. 5 fylker hadde en nedgang, hvor Viken hadde den største nedgangen på 5,4 prosent, trolig relatert til økt grensehandel. Den største oppgangen var i Oslo med 7,8 prosent..

I 2022 registrerte vi handelstransaksjoner for nær 16 mrd, tilsvarende 17 % av årets transaksjonsvolum (snitt siste tre år 13 %). Årets volum trekkes vesentlig opp av Aurora sine kjøp gjennom året, blant annet Gulskogen Kjøpesenter, Buskerud Storsenter mfl., som alle er blant årets største transaksjoner i segmentet.

DNB Næringsmegling vurderer prime yield for handel i Oslo til 4,50 prosent (kjøpesentre).

Nøkkeltall handel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Detaljhandel (Kvarud) 3,2% 1,9% 1,5% 1,8% 13,2% 3,0 % 2,9 %
Privat forbruk 1,4% 2,2% 1,9% 1,5% -6,9%* 4,6 % 6,9 %
Kjøpsenteromsetning (Kvarud, justert for handledager og arealendringer) 1,7% 1,9% 0,8% 0,5% 2,9% 3,5% 0,9 %
Kilde: Kvarud, Virke og DNB Markets
Prime Yield
5.25
Q1 2023

Hotell har ikke hatt samme yieldnedgangen som mange andre segmenter, og nå har også etterspørselen tatt seg opp. Det gjør flere investorer interessert i segmentet. les mer

Hotellmarkedet i Norge fikk et solid comeback i 2022, etter en tøff periode under pandemien. På landsbasis økte belegget til 56,2 prosent (2021: 39,6 prosent), mens gjennomsnittsprisen økte til 688 (416). Hovedstaden hadde den kraftigste oppgangen av de store byene med et belegg på 60,9 prosent (33,3 prosent), og en RevPAR på 823 (337).

 

Vår ferske investorundersøkelse viser at investorene er svært spent på utviklingen i hotellmarkedet fremover, og hvordan en evt nedgang i privat konsum vil påvirke etterspørselen etter hotellrom.  Dette er i stor kontrast til forrige undersøkelse hvor flertallet trodde hotellsegmentet ville være blant segmentene med sterkest verdiutvikling.

 

I transaksjonsmarkedet var det i fjor god interesse for hotelleiendom, og vi registrerte for året 8 hotelltransaksjoner for rett under 3 mrd. (2021: 3,5 mrd.). DNB Næringsmegling vurderer prime yield for hotell til 4,50 prosent.

.

Nøkkeltall hotell

Rompris RevPAR Belegg
Norge 1224 688 56 %
Oslo 1351 823 61 %
Bergen 1205 696 58 %
Trondheim 1244 761 61 %
Stavanger 1195 650 54 %
2022
Prime Yield
4.75

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.