Markedsrapport

Går mot en myk landing

Ledighetstellingen for andre halvår 2020 viste at ledigheten steg med 1 prosentpoeng, til et moderat nivå på rundt 7 % samlet for Oslo, Asker og Bærum. Vi tror at ledigheten skal nå et toppunkt i 2021 på 8 %, for…

Les hele artikkelen
10. sep 2020, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall kontor

Oslo

Prime Yield

3.25

Prime rent

4800

Kontorledighet

6.9

Trondheim

Prime Yield

4.25

Prime rent

2500

Kontorledighet

8.5

Stavanger

Prime Yield

4.75

Prime rent

3000

Kontorledighet

12.5

Bergen

Prime Yield

3.75

Prime rent

3000

Kontorledighet

7.6

Aktuelt

Andre segmenter

Q3-2020

Lager og Logistikkmarkedet fremstår som en av de aller mest attraktive segmentene for mange investorer, og har i etterkant av COVID-19 bare styrket seg mot alternativene. Vår siste brukerundersøkelse blant de største lagerbrukerne bekrefter et marked i sterk vekst. les mer

Leiemarkedet – lager/logistikk

Resultatene fra vår siste brukerundersøkelse blant de største lager og logistikkaktørene i Stor Oslo beskriver et marked i sterk vekst.  8 av 10 lagerbrukere har hatt omsetningsvekst hittil i år, og flertallet sier COVID-19 har slått positivt ut for driften.  Samlet forventer aktørene vi har pratet med å trenge 200.000 kvm. mer lager i Oslo og Akershus som illustrerer en bransje i sterk vekst. Mye er allerede planlagt gjennom utvidelser og allerede planlagte bygg, men flere har også fått et akutt behov for mer plass.  Aktørene stiller strenge krav til både beliggenhet og kvaliteter på lageret, og ønsker i den grad det er mulig å planlegge å flytte inn i nybygg. Dette skyldes at mange har behov for spesialtilpasninger, store tomter med ekspansjonsmuligheter og ikke minst må beliggenheten må være rett. Dette gjør det for mange krevende å finne alternativer blant eksistrende bygg, i den grad de har mulighet for å vente.

Utleiemegler, Sigurd Johannessen, forteller likevel om at markedet for eksisterende bygg har vært godt i 2020 og at mange har fått akutt behov for mer plass. Vi opplever at forbrukernes handlemønster nå virkelig slår inn på tilbydernes logistikk. Symptomatisk for året er at mange aktører innen netthandel, 3PL, hjemlevering o.l. ikke har tid til å vente på nybygg. Etterspørselen disse aktørene opplever er så stor at 5-årsplaner nå realiseres under 2020. Denne utviklingen har særdeles økt etterspørselen for brukte bygg med hurtig overtakelse

Toppleie i eksisterende bygg med sentral beliggenhet i Oslo ligger i området  rundt ca. NOK 1.400.- kvm/år, mens hovedvekten for eksisterende lagerarealer i Oslo ligger i sjiktet NOK 950.- til NOK 1.200.- kvm/år. Leienivå for nybygget lager-/logistikkareal utenfor Oslo ligger i sjiktet NOK 800.- til NOK 950.- kvm/år. Stort spenn i leienivåer i eksisterende bygg utenfor Oslo relatert til beliggenhet og kvaliteten på eiendommen. Vi forventer en økning i leieprisene for de få lageralternativene som finnes i Oslo. For alternativer utenfor Oslo forventes en flat prisutvikling.

Transaksjonsmarkedet – lager/logistikk

I transaksjonsmarkedet er det hittil i år gjort 40 omsetninger for over 11 mrd. hittil i år. Aller sterkest er markedet i Oslo og Akershus, hvor det alene er gjort omsetninger for NOK 9,4 mrd.(2019: NOK 4,3 mrd.). Mange omsetninger og skarp prising bekrefter attraktiviteten til segmentet, hvor vi kunne sett betydelig høyere omsetning om tilbudssiden hadde vært større. På kjøpersiden ser vi at tilretteleggerne står for nær 70 %.  Hittil i år er snittomsetning i Oslo og Akershus nesten 50 bps. lavere enn i 2019, og vi har sett hele fem omsetninger til en nettoyield under 5 prosent. DNB Næringsmegling nedjusterte i høst anslaget for prime yield i segmentet til 4,50 prosent (4,75 %).

 

Skrevet av Magnus Havikbotn Jacobsen

Nøkkeltall lager og Logistikk

Område Leieprisnivå NOK per kvm
Midtkorridoren Groruddalen 1000 - 1 400
Midtkorridoren Karihaugen 1 000 - 1 200
Nordkorridoren Berger 850 - 1 000
Nordkorridoren Gardermoen 750 - 900
Sydkorridoren Langhus 850 - 1 000
Sydkorridoren Vestby 750 - 900
Leieprisnivå NOK per kvm BTA. Normalt god lagereiendom 6-12m takhøyde. Kilde DNB Næringsmegling
Prime Yield
4.50
Q3-2020

Tall fra Virke viser at netthandelsveksten i Norge (per juli) har vokst med 31,7 (7,8) prosent i 2020. Mange av de store selskapene har hatt en kraftig netthandelsvekst i etterkant av koronautbruddet, men vil endringene bli permanente? les mer

Kraftig netthandelsvekst i 2020

Mange nye brukergrupper har de siste månedene fått handle både dagligvarer og andre ting på nett, som de normalt gjør i fysiske butikker. De tekniske løsningene er er langt bedre enn de bare var for et par år tilbake, og mange har trolig fått en aha opplevelse med potensial for varige handelsvaner. Vi tror videre den sterke veksten i hjemlevering, kan forsterke en underliggende trend om at folk er opptatt av enkelhet og fleksibilitet. Koronautbruddet kan i så måte bidra til at denne trenden går noe raskere enn vi tidligere har trodd. På den andre siden ser vi at mange av netthandelsaktørene sliter med å tjene penger. I følge Virke sin rapport sliter nær halvparten av dagens netthandelsaktører med å tjene penger på virksomheten sist.

Store forskjeller hos kjøpesentrene

Hittil i år (per sept) viser Norges kjøpesentre en omsetningsvekst på 2,2 prosent justert for handelsdager og arealendringer, i følge kvarud analyse. Forskjellene på tvers av fylker og sentertyper er likevel stor. Mens bydels og lokalsentrene har hatt en vekst på på 6,5 prosent hittil i år, ser vi en nedgang på på 4,9 prosent for bysentrene. Først og fremst ser vi at folk handler mer lokalt. Hjemmekontor og anbefalinger om å redusere kollektivbruken, gjør at vi i større grad velger lokale alternativer.  Videre har  mange av lokalsentrene en høyere andel nødvendighetsvarer (dagligvarer med mer), som er blant områdene som har hatt sterkest vekst hittil i år.

Blant fylkene ser vi at Viken er den store vinneren hittil i 2020 med en vekst på 6,6 prosent mot samme tid i fjor. Hovedårsaken relaterer seg til en kraftig reduksjon i grensehandelen, som har slått positivt ut for handelsnæringen på den norske siden av grensen. I motsatt ende er omsetningen for Oslos kjøpesentre ned 4,6 prosent, og er med dette eneste fylke med negativ utvikling hittil i år.

Nøkkeltall handel

2016 2017 2018 2019 2020
Netthandel (DIBS) 16% 16% 17% 13% 32%
Detaljhandel (Kvarud) 3,2% 1,9% 1,5% 1,8% 11,7%
Privat forbruk 1,4% 2,2% 1,9% 1,5% -7,6%*
Kjøpsenteromsetning (Kvarud, justert for handledager og arealendringer) 1,7% 1,9% 0,8% 0,5% 2,3%
Tall per. sept , Kilde: Kvarud, Virke (Per første halvår - netthandel) og DNB Markets
*Prognose for året 2020
Prime Yield
4.25
Q3-2020

I skrivende stund preges markedene av koronautbrudd, oljepriskrig og store svigninger. Det er ventet at hotelltallene vil bli sterkt preget fremover, selvom det ennå er mye usikkerhet knyttet til både varighet og effekt. les mer

Hotellåret 2020 startet meget fra for de norske storbyene, med gode tall både i Januar og Februar. Kollapsen vi så i Mars, er likevel noe vi ikke har sett tidligere i historien, som har gått kraftig ut over prisene og beleggene til hotellene. Hittil i år (august) er gjennomsnittsprisen i Norge på 985 (hele 2019: 984), mens belegget har falt til 34,5 %(55,8 %). Det er likevel store forskjeller fra by til by, og vi så eksempelvis at Kristiansand hadde tilnærmet fulle rom i hele sommer. For hovedstaden sin del er oppnådd pris hittil i år på 933 (2019: 984), mens belegget har falt til 30,7 % (70,1 %). Dette tilsvarer en RevPAR på 287 (549).  Det store spørsmålet er hvor langvarig og omfattende denne krisen vil bli. Selv om det har blitt en gradvis gjenåpning av samfunnet, melder flere selskaper om at de tror reisevanene vil bli endret permanent, som vil kunne gi utfordringer særlig for hoteller med høy andel forretningsreisende.

I transaksjonsmarkedet har hotell vært høyt oppe på ønskelisten til flere investorer før Koronautbruddet. Årets investorundersøkelse viser likevel, ikke overaskende, at investorene nå er mer avventende til å kjøpe hotell.. Det er likevel mange som har både vilje og kapital til å handle om det kan gjøres gode kjøp til rabatt.  Mens det i 2019 ble det omsatt 8 hoteller for totalt NOK 2,4 mrd. , har vi så langt i 2020 registrert omsetninger for ca 1 mrd. i hotellsegmentet

Nøkkeltall hotell

Rompris RevPAR Belegg
Norge 985 340 34,5 %
Oslo 933 287 30,7 %
Bergen 934 292 31,2 %
Trondheim 1 000 400 40,0 %
Stavanger 921 331 36,0 %
Per Aug 2019
Prime Yield
5.00

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.