Markedsrapport

Aktivt første halvår i transaksjonsmarkedet

Transaksjonsvolumet er fortsatt høyt i Norge tross økte renter, økt inflasjon og resesjonsfrykt. Markedet oppleves imidlertid mer selektivt, og vi ser fortsatt meget god interesse for de mest attraktive eiendommene på tvers av segmentene. Usikkerheten oppleves derimot større enn i…

Les hele artikkelen
4. jul 2022, Magnus Havikbotn Jacobsen

Nøkkeltall kontor

Oslo

Prime Yield

4.0

Prime rent

5000

Kontorledighet

4.4

Trondheim

Prime Yield

4.75

Prime rent

3000

Kontorledighet

5.8

Stavanger

Prime Yield

5.0

Prime rent

3200

Kontorledighet

9.2

Bergen

Prime Yield

4.50

Prime rent

3200

Kontorledighet

8.2

Aktuelt

Andre segmenter

H2 2022

Lager og Logistikkeiendom har tidvis vært blant det mest omsatte enkeltsegmentet hittil i 2022, som illustrerer en fortsatt stor interesse for segmentet. les mer

Bare de siste to årene har lager og logistikkeiendom for over 25 mrd. skiftet eier i Osloregionen. Med bakgrunn i de økte rentene og endrede markedsforholdene, oppjusterte DNB Næringsmegling prime yield i Oslo til 4,50 % (3,90 %). Det er imidlertid få gode referansetransaksjoner blant de skarpest prisede eiendommene. Mens noen mener at segmentet begynner å bli skarpt priset, er en høy andel svært positive til verdiutviklingen også fremover. Først og fremst er det en forventning blant investorene om at den høye etterspørselen etter lagereiendommer vil resultere i leieprisvekst de kommende årene.

Resultatene fra vår siste brukerundersøkelse innen lager og logistikk i Oslo viser at 6 av 10 forventer å trenge mer lagerareal de neste fem årene.  Samlet forventer aktørene vi har pratet med å trenge 150.000 kvm. mer lager i Oslo og Akershus de neste fem årene, noe som illustrerer en bransje i sterk vekst. Aktørene stiller strenge krav til både beliggenhet og kvaliteter på lageret. Mange har behov for spesialtilpasninger, store tomter med ekspansjonsmuligheter og ikke minst må beliggenheten må være rett. Flertallet mener derfor nybygg er det foretrukne alternativet i den grad de har tid til å vente.

I 2021 registrerte vi omsetninger i segmentet for rekordhøye NOK 36 milliarder Dette inkluderer i tillegg en del industrieiendommer og porteføljer.  Aller sterkest er markedet i Stor Oslo,  hvor det alene er registrert omsetninger for over 17 mrd.

Hittil i år (sept) er det omsatt lager og logistikkeiendom (inkl.industri) for over 17 mrd. , tilsvarende over en fjerdedel av alt som har vært omsatt hittil i år.

DNB Næringsmegling vurderer prime yield lager og logistikk til å være 4,5 prosent.

 

Skrevet av Magnus Havikbotn Jacobsen

Nøkkeltall lager og Logistikk

Område Leieprisnivå NOK per kvm
Midtkorridoren Groruddalen 1 100 - 1 600
Midtkorridoren Karihaugen 1 100 - 1 500
Nordkorridoren Berger 1 000 - 1 500
Nordkorridoren Gardermoen 950 - 1 100
Sydkorridoren Langhus 1 000 - 1 300
Sydkorridoren Vestby 900 - 1 200
Leieprisnivå NOK per kvm BTA. Nybygg. Kilde DNB Næringsmegling
Prime Yield
4.75
H2 2022

I transaksjonsmarkedet har interessen for handelseiendom vært svært god i hele 2021 og i starten på 2022. Ikke siden 2018 har handel hatt en så stor andel av transaksjonsmarkedet i Norge. les mer

Mens vi tidlig i pandemien så en stor etterspørsel etter big box og dagligvare, har det i 2022 vært bredere interesse bland investorene, og særlig for lokale kjøpesentre/nærsentre. Vår siste investorundersøkelse blant de nasjonale investorene i Oslo viser likevel at det er en økt usikkerhet blant investorene knyttet til segmentet, og særlig hvordan renteøkninger med mer vil slå på privat konsum i månedene fremover.

Kvarud sin kjøpesenterindeks viser at kjøpsentrene har hatt en omsetningsvekst på 5,5 prosent (korrigert for handelsdager og arealendringer). Veksten er størst i Oslo og for bysentrene. Det har likevel vært en nedgang gjennom sommermånedene (-3 prosent juni-august), og det er knyttet stor spenning til utviklingen de kommende månedene, blant annet i lys av de varslede renteøkningene.

I 2022 har vi hittil i år (per sept) registrert handelstransaksjoner for 11,5 mrd. Volumet blir dratt vesentlig opp av Aurora sine kjøpesenterkjøp, som står for 4 av de 5 høyest registrerte handelstransksjonene hittil i år.

DNB Næringsmegling vurderer oppjusterer prime yieldanslaget til 4,50 %.

Nøkkeltall handel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Detaljhandel (Kvarud) 3,2% 1,9% 1,5% 1,8% 13,2% 3,0 %
Privat forbruk 1,4% 2,2% 1,9% 1,5% -6,9%* 4,6 %
Kjøpsenteromsetning (Kvarud, justert for handledager og arealendringer) 1,7% 1,9% 0,8% 0,5% 2,9% 3,5%
Kilde: Kvarud, Virke og DNB Markets
Prime Yield
4.50
H2 2022

Hotell har ikke hatt samme yieldnedgangen som mange andre segmenter, og nå har også etterspørselen tatt seg opp. Det gjør flere investorer interessert i segmentet. les mer

I vår ferske investorundersøkelse blant de store nasjonale investorene er det et markert stemingsskifte sammenlignet med tidligere år. Flere utrykker økt usikkerhet, både med tanke på aktivitet og prising. Hotell er likevel blant segmentene investorene tror kan ha den sterkeste verdiutviklingen fremover. Dette baserer seg på at segmentet ikke har hatt samme yieldnedgangen som eksempelvis kontor og lager, da det var blant de mest rammede segmentene under pandemien. I tillegg ser vi at etterspørselen etter hotellrom har tatt seg markert opp i første halvår, og særlig under sommermånedene.

Hotellinteressen kan vi også se i transaksjonsmarkedet. Hittil i år har vi registrert 8 hotelltransaksjoner for nær 3 mrd. Hotell har med dette en noe høyere andel enn vi har sett på flere år. I hele fjor ble det til sammenligning omsatt hotelleiendom for 3,5 mrd. som også var historisk høyt.  Flere av investorene utrykker både vilje og ønske om å kjøpe hotell om de rette objektene blir tilgjengelig, men vi ser likevel en økt differensiering både på type hotell og geografisk beliggenhet enn tidligere.

 DNB Næringsmegling vurderer prime yield hotell til 4,50 %

.

Nøkkeltall hotell

Rompris RevPAR Belegg
Norge 1211 679 56 %
Oslo 1318 783 59 %
Bergen 1223 700 57 %
Trondheim 1216 718 59 %
Stavanger 1181 622 53 %
2022- ytd aug
Prime Yield
4.50

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.