Markedsrapport

Oslo Airport City bygger toppmoderne fabrikk for Grieg Seafood

Fabrikken vil prosessere laks fra Nord- og Syd-Norge Oslo Airport City bygger ny videreforedlingsfabrikk for Grieg Seafood på Gardermoen. -Med denne toppmoderne, skreddersydde fabrikken går vi ett skritt nærmere kunden og markedet, sier Erik Holvik, Chief Commercial Officer i Grieg…

Les hele artikkelen
22. feb 2024, Isabella Hedemark

Nøkkeltall kontor

Oslo

Prime Yield

4.75

Prime rent

6000

Kontorledighet

6.5

Trondheim

Prime Yield

5.75

Prime rent

3500

Kontorledighet

7.2

Stavanger

Prime Yield

5.75

Prime rent

3800

Kontorledighet

8.8

Bergen

Prime Yield

5.50

Prime rent

3800

Kontorledighet

8.9

Aktuelt

Andre segmenter

Q1 2024

Etterspørselen etter lagerlokaler i hovedstadsområdet trosser usikkerhet og stigende renter. I 2023 steg de gjennomsnittlige lagerprisene med 10 % til 1295 kr per kvadratmeter. Den kraftige prisveksten fra foregående år fortsetter les mer

Trosser usikkerheten
Siden 2018 har de lagerleien i Stor-Oslo steget fra 930 til 1 295 kroner i følge tall fra arealstatistikk, en økning på over 39 % som er langt over både KPI og kontorleieprisene i samme periode. Kvadratmeterprisen for de mest ettertraktede lagerlokalene med topp beliggenhet (de 15 % høyeste leiekontraktene) steg med 9 % til 1955 kroner per kvadratmeter. Presset i markedet for lager og logistikk i Stor-Oslo har gjennom flere år bygget seg opp, men vi ser nå tegn til et noe roligere marked: Mer eller mindre hele årets prisstigning er kommet i løpet av første halvår, hvilket indikerer at veksten har flatet noe ut siste halvår.

Forventer behov for mer lagerplass
DNB Næringsmeglings lager- og logistikkundersøkelse gjennomføres hvert halvår blant en gruppe av de største lagerbrukere i hovedstaden. Resultatet fra vår siste undersøkelse i 2023 viser at 4 av 10 forventer å trenge mer lagerplass de neste årene. Dette innebærer et noe redusert behov for mer plass sammenliknet med tidligere undersøkelser. Ingen forventer nedgang. Brukerne forteller at det er krevende å finne egnede lagerarealer.

Mangel på ledige lokaler langs hovedveiene
Årsaken til det store presset på lager- og logistikkeiendom i hovedstadsområdet skyldes mangel på ledige lokaler i nærheten til hovedveiene. I tillegg har mange lageraktører investert i kostbare automatiseringsløsninger og miljøvennlig infrastruktur som øker barrieren mot å flytte, og gjør det desto viktigere med ekspansjonsmuligheter på eksisterende tomt.

Optimisme blant investorene
Stigende optimisme til lager- og logistikksegmentet ser vi også i vår ferske investorundersøkelse. Lager- og logistikk utpeker seg som det segmentet investorene tror vil ha den sterkest verdiutvikling de neste 12 månedene. Begrunnelsen er den markerte reprisingen fra toppen innen transaksjon siste halvåret i 2023, at yieldtoppen i segmentet er nådd kombinert med forventninger om fortsatt sterkt leiemarked. Investorene tror at veksten i lagerleien vil fortsette å stige de neste 12 månedene

DNB Næringsmegling vurderer prime yield innen lager og logistikk til 5,75 prosent. Det  har vært svært få omsetninger i markedet for prime lagereiendom det siste året, og det er derfor mer usikkerhet enn normalt knyttet til anslaget.

 

 

Nøkkeltall lager og Logistikk

Område Leieprisnivå NOK per kvm
Midtkorridoren Groruddalen 1 300 - 1 800
Midtkorridoren Karihaugen 1 300 - 1 800
Nordkorridoren Berger 1 100 - 1 500
Nordkorridoren Gardermoen 1 000 - 1 200
Sydkorridoren Langhus 1 100 - 1 300
Sydkorridoren Vestby 1 000 - 1 200
Leieprisnivå NOK per kvm BTA. Nybygg. Kilde DNB Næringsmegling
Prime Yield
5.75
Q1 2024

Vår siste investorundersøkelse i Oslo viser at investorene har blitt noe mer selektive med tanke på kjøp innen handelseiendom, og at de frykter konsekvensene av en nedgang i privat konsum les mer

Vår ferske investorundersøkelse i Oslo viser at handelseiendom er blant segmentene investorene har minst tro på i det kommende året. Den største frykten knyttes til hvordan en mulig nedgang i privat konsum vil påvirke leiene og ledigheten i handelssegmentet fremover.

 

For året 2023 hadde kjøpesentrene i følge Kvarud analyse en oppgang på 4,8 prosent justert for handelsdager og arealendringer. Dette kan synes som er grei vekst i utgangspunktet, men ser vi det i sammenheng med KPI, snakker vi likevel om en realnedgang. Alle fylker hadde likevel nominell vekst., hvor Agder og Møre og Romsdal hadde den sterkeste veksten. Bysenrene (6,3 % har hatt en relativt sett høyere vekst enn lokal og bydelssentrene, i motsetning til trenden vi så under covid, hvor det var stikk motsatt.

 

I 2023 registrerte vi handelstransaksjoner for 8,7 mrd, tilsvarende 16 % av totalt (snitt siste tre år 13 %). Halvparten av volumet relateres til 5 større kjøpersentertransaksjoner. For de andre delsegmentene innen handel (bigbox, handelsbokser) har vi med andre ord sett markert lavere omsetningsnivå

Nøkkeltall handel

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Detaljhandel (Kvarud) 3,2% 1,9% 1,5% 1,8% 13,2% 3,0 % 2,9 % 4,6%
Privat forbruk 1,4% 2,2% 1,9% 1,5% -6,9%* 4,6 % 6,9 % -0,9 %
Kjøpsenteromsetning (Kvarud, justert for handledager og arealendringer) 1,7% 1,9% 0,8% 0,5% 2,9% 3,5% 0,9 % 4,8 %
Kilde: Kvarud, Virke og DNB Markets
Prime Yield
5.75
Q1 2024

Hotell har ikke hatt samme yieldnedgangen som mange andre segmenter, og nå har også etterspørselen tatt seg opp. les mer

Hotellmarkedet i Norge har fått et solid løft i 2023, etter en tøff periode under pandemien. På landsbasis økte belegget til 58,5 prosent (2022: 56 prosent), mens gjennomsnittsprisen økte med 7,3 prosent til 1 316. Hotellene har med andre ord lyktes i å øke prisene over den generelle prisstigningen, samtidig som belegget har økt.

 

Oppgangen har vært bred, hvor vi har sett en økning i belegget på 12 av de 14 norske byene vi følger. Tromsø er byen hvor gjennomsnittsprisen var høyest i fjor (1 490), etter en økning på hele 21 % gjennom året. De har samtidig hatt det høyeste belegget (68,9 %), tett fulgt av både hovedstaden og Bergen. Svak norsk krone har vært en viktig bidragsyter særlig til hotellene som retter seg mot turistnæringen.

 

Fra investorsiden så vi at det har vært stor interesse for hotellmarkedet, og vi ser at det er svært mange potensielle kjøpere av hotell. I transaksjonsmarkedet ble det registrert 7 transaksjoner for 1,3 mrd i 2023.

.

Nøkkeltall hotell

Rompris RevPAR Belegg
Norge 1316 770 59 %
Oslo 1457 958 66 %
Bergen 1309 812 62 %
Trondheim 1296 840 65 %
Stavanger 1288 738 57 %
2023
Prime Yield
5.25

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.