DNB Næringsmegling

Erfaring, kunnskap og relasjoner

 

DNB Næringsmegling er et heleiet datterselskap av DNB og en del av Norges største eiendomsmiljø. DNB konsernet er en ledende aktør i det norske eiendomsmarkedet innen finansiering, investeringer og rådgivning.

 

DNB Næringsmegling tilbyr tjenester innen transaksjoner, utleie og verdivurdering av næringseiendom. Analyse gir våre kunder relevant markedsinnsikt for gode beslutninger og sørger for at våre rådgivere er oppdatert på utvikling i markedet.  DNB Næringsmegling har nært samarbeid med analysemiljøene DNB Eiendom, DNB Markets og DNB Innsikt.

 

Vi bruker vår erfaring, kunnskap og relasjoner til å ivareta dine interesser.

  • DNB Næringsmegling har gjennomført 200 kjøps- og salgstransaksjoner, lukket 500 utleieoppdrag og verdivurdert 4 000 næringseiendommer de siste fem årene.
  • Vi er næringsmegleren med lokalkunnskap om eiendomsverdier og leiemarkedene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. DNB Næringsmegling er en del av eiendomssatsingen i Norges største finanskonsern. Vi er tilknyttet et unikt kompetansemiljø innen finans, eiendom, bærekraft og teknologi.
  • Med DNB Næringsmegling har man tilgang til lokale, nasjonale og internasjonale investorer gjennom våre erfarne meglere og DNB konsernet.

 

Om  DNB-konsernet – DNB

Gjennom snart 200 år har vi i DNB vært her for deg. Menneskene er DNA-et i DNB. Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye mer enn Norges største bank, og en nøkkelvirksomhet i norsk økonomi. Vi er også et ledende teknologiselskap, som på stadig nye måter tilpasser oss og tjenestene våre til tiden vi lever i og til framtiden. Hos oss finner du et bredt spekter av karrieremuligheter for et bredt spekter av medarbeidere, i Norge og internasjonalt. Vi er i verdenstoppen blant likestilte selskaper, og tar godt vare på mangfoldet av mennesker som velger å jobbe her.

 

Bærekraft i DNB

 

Bærekraft – DNB

DNB har som Norges største finanskonsern betydelig påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen av Norge og internasjonalt. Vi hever ambisjonsnivået og lanserer en revitalisert bærekraftig strategi for konsernet.

 

Vår miljøprofil – DNB

DNB forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak både for hvordan vi driver og forvalter daglig drift, som kontorbygg, transport og innkjøp.

 

DNBs er sertifisert av DNV GL etter ISO 14001standarden. Dette betyr at DNB har et styringssystem på plass for å minimere negativ miljøpåvirkning på en strukturert og systematisk måte.

 

Grønn Eiendom | Bransjekompetanse | Bedrift fra A til Å – DNB

Eiendom, bygg og anlegg forbruker en vesentlig andel av energien og materialressursene i samfunnet. I tillegg står bransjen for store avfallsmengder. Det er et stort fotavtrykk – men gir også rom for store muligheter.

 

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.