Analyse

Vi følger markedet tett og har et omfattende sett av databaser for transaksjonsmarkedene, leiemarkedene og de ulike eiendomssegmentene. Vår innsikt letter dine beslutninger.

Vi har et fortrinn gjennom lokal tilstedeværelse i de fire største byene med unike databaser for disse markedene. Som en del av DNB-konsernet har vi god tilgang til de ledende miljøene innen eiendom, makro og finans. Gjennom mange år har vi fulgt markedet tett og opparbeidet et omfattende sett av databaser som gir innsikt i transaksjonsmarkedene, leiemarkedene, de ulike eiendomssegmentene og lokale forhold som eksempelvis byggmassens sammensetning. Blant annet utfører vi oppdrag i skjæringspunktet mellom analyse og verdivurdering, mulighetsstudier og områdeanalyser.

 

Vi tilbyr:

  • Analyseoppdrag og kartlegginger knyttet til markedet for næringseiendom
  • Faste rapporter og presentasjoner skreddersydd ditt behov
  • Markedspresentasjoner for kunder
  • Markedsrapporter

 

Markedsrapport

Vår halvårlige markedsrapport tar for seg næringseiendomsmarkedet fordelt på segmentene kontor, logistikk, handel, hotell og bolig. Vi presenterer det lokale markedet på både transaksjonssiden og utleiesiden i de fire største byene. Du kan blant annet lese om våre prognoser for kontorledighet, leiepriser og yieldnivåer.

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.