Bergen

Kultur og markedspresentasjoner på frokostseminar i Bergen

Vellykket frokostseminar i Bergen! Bergenskontoret avholdt frokostseminar onsdag 31. mars med hovedfokus på markedsinnsikt i Bergensregionen. Med godt oppmøte i tillegg til både buekorps og mannskor ble dette et vellykket arrangement. Tusen takk til alle deltagere, og til alle foredragsholdere…

Les hele artikkelen
4. apr 2022, Anders Steinsland Haugan

Nøkkeltall

Q3 2022

Renteøkninger og markedsuro har gitt et markert stemingsskifte blant investorene. DNB Nærinsmegling har oppjustert yieldanslagene i alle de fire store byene. I leiemarkedet ser vi fortsatt god aktivitet i Bergen. Ledigheten er omtrent uendret fra sist måling, men vi forventer en svak ledighetsøkning det kommende året. les mer

 

 

Klikk på boksene for mer informasjon

Kontoreiendom med høy standard, beste beliggenhet, 7 år vektet gjenværende leietid, markedsleie og betalingssikre leietagere.

Prime Yield

4.50
0.75

Kontoreiendom med ok standard, beliggenhet i en av kontorklyngene utenfor sentrum, 4-5 år igjen på leiekontrakten), markedsleie og ordinære bedrifter som leietagere.

Normal Yield

6.25
0.25

.

Antall transaksjoner > NOK 50 mill.

Transaksjoner i 2022

(Antall akkumulert)
22

Årlig transaksjonsvolum målt i NOK mrd.

Transaksjonsvolum

(mrd NOK)
4

Kontorlokaler som tilbys i markedet og som er tilgjengelige for innflytting i løpet av 12 måneder.

Ledighet

(i prosent)
8.2
0

Kontorleiemarkedet

Q3 2022

Vår siste ledighetstelling viser at kontorledigheten går svakt opp til 8,2 prosent (7,8 %) hvilket er omtrent på det historiske gjennomsnittet de siste årene. Det er imidlertid store lokale variasjoner mellom de ulike kontorclustrene.   les mer

Uendrede leiepriser

Tross renteøkninger og mer usikkerhet i markedet, ser vi et fortsatt aktivt leiemarked i Bergen. Tall fra Arealstatistikk viser at det i første halvår ble registrert 63 leiekontrakter for nær 40 000 kvm., hvilket er omtrent på nivå med første halvår i fjor.

Gjennomsnittsprisen i Bergen i 2022 holder seg omtrent uendret på 2 050 per kvm. (2 030), basert på 63 leiekontrakter hittil i år. I toppsegmentet (topp 15 prosent dyreste leiene) ser vi imidlertid en nedgang på 8 prosent til 2 840 per.kvm (3 080). Dette er imidlertid basert på kun 10 kontrakter, slik at man skal være varsom med å trekke for store konklusjoner av dette.  Det er likevel et tankekors at dette målingen illustrerer kun en marginal leieprisvekst i a-kategorien i Bergensiden 2017, mens A-kategorien i Oslo har gått 24 prosent i samme periode.

Ledigheten vil stige svakt fremover

Kontorledigheten i Bergen er omtrent uendret på 8,1 % (7,9 %). Av de 210 000 kvm. med kontor som står ledig er omtrent halvparten av ledigheten relatert til Bergen Sør (11,6 prosent) og Fyllingsdalen (12,5 prosent). Begge områdene har over tid slitt med relativt høy kontorledighet. I de andre områdene har vi kun moderat til svært lav ledighet. Den laveste ledigheten finner vi i Solheimsviken / Marineholmen (1,0 %).

Fremover forventer vi at kontorledigheten i Bergen skal øke gradvis fra 8,1 prosent i år til 8,7 prosent mot slutten av neste år. Dette relaterer seg i all hovedsak til forventninger om lav sysselsettingsvekst de neste årene.  DNB Markets spår en årlig sysselsettingsvekst på 0,1 prosent de neste to årene, hvilket vil resulterer i en svært begrenset etterspørselsvekst etter kontorareal i samme periode. Lav til moderat nybygging i 2022 og 2023, vil imidlertid redusere forventningene til ledighetsøkningen noe. Vi venter at Bergen blir tilført ca 60 000 kvm. med nye kontorer i 2022 og 2023 samlet.

Klikk på overskrift for å sortere tabellen
Klikk på en av radene for mer informasjon om området
OmråderSorter Høy standardSorter KontorledighetSorter
Laksevåg 1500 - 1800 5.1 %
Fyllingsdalen 1500 - 1900 12.5 %
Bergen Sør 1300 - 1850 11.6 %
Næringskorridoren 1500 - 2100 8.6 %
Sentrum 1900 - 2800 7.4 %
Sandviken 1400 - 1700 5.6 %
Åsane / Bergen Nord 1400 - 1700 4.1 %

Leiepriser
Toppleie
Høy standard -
Kontorledighet pr. %
Nybygging ()

Transaksjonsmarkedet

Q3 2022

Vi observerer et markert stemingsskifte blant investorene. Vår ferske nasjonale investorundersøkelse viser at flertallet har blitt betydelig mer usikre på fremiden. Både med tanke på pris og aktivitetsnivå. Flertallet tror også yieldene allerede har steget, og skal ytterligere opp i takt med renteøkningene i tiden fremover. les mer

DNB Næringsmegling har nylig oppjustert yieldanslaget for prime yield i Bergen til 4,25 % (3,75 %). Det er få gode referanser i dette segmentet, men det er vår klare oppfatning at yieldene vil bli presset opp med så endrede markedsforhold. Vi tror imidlertid at yieldoppgangen kan bli enda større lenger ut på risikoskaleen. Vi har over tid sett svært høy etterspørsel etter de beste eiendommene i Bergen, og at det ikke er usannsynlig at enkelte investorer vil kunne bruke uroen til å skaffe seg eiendommer de ellers ikke ville fått mulighet til å kjøpe.

Hittil i år har vi sett et normalt aktivt år i transaksjonsmarkedet, med transaksjoner for nær 4 mrd. Dette er noe under hva vi har sett på samme tid de tidligere årene, men også i tråd med hva vi ser på nasjonalt nivå. Vi observerer i øyeblikket noe ulike forventninger blant kjøper og selger, og forventer at dette i en overgangsperiode kan gi noe lavere aktivitet enn normalt.

Vi tror på fortsatt god verdivekst i Sentrum. Det er er en enorm interesse for de beste lokalene.

Aktuelt

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.