Mer usikkerhet

Den pågående Koronaepidemien har slått inn i eiendomsmarkedet som i samfunnet for øvrig. Seniormegler, Hans Norderud, ser allerede tegn til mer usikkerhet både på leietaker og utleiersiden i Trondheim.  Økt usikkerhet vil kunne føre til at beslutninger utsettes, utvidelser utsettes, men også at enkelte bedrifter vil kunne få behov for færre kontorplasser. Vi ser allerede at virksomheter har stengt ned som følge av karantenevedtak, hvilket igjen kan resultere i problemer med  å ivareta leietakerforpliktelsene. Utleierne blir usikre på hvilke tiltak de skal sette inn, og hvordan de kan ivareta egne interesser og forpliktelser samtidig som de møter leietakers behov for avlastning på en god måte. Heldigvis ser vi allerede at flere gårdeiere i Trondheim ønsker å finne løsninger i form av utsatt og eller redusert husleie, for å hjelpe de mest utsatte leietagerne i en svært krevende periode. Det er selvsagt ingen automatikk i utsatt eller redusert leie, men med vilje fra leietager (eksempelvis gjennom konkrete tiltak for å redusere kostnadene sine), tror vi mange gårdeiere vil strekke seg langt for å finne løsninger.  Mange gårdeierne synes å ha  både kapasitet og vilje til å finne løsninger, etter flere svært gode år for bransjen.

Historien viser at kontorledigheten og leieprisene blir påvirket i kriser, men å spå hvordan markedet blir påvirket nå er for altfor tidlig. Vi ser imidlertid at kontorledigheten i øyeblikket er rekordlav, noe som gjør markedet bedre rustet for å tåle mer usikkerhet. I Trondheim ser vi nå fjerde år på rad med nedgang i kontorledigheten. Dette betyr at ledigheten i Trondheimsmarkedet er mer enn halvert siden 2015, tross at markedet har blitt tilført nær 200.000 kvm med nybygg i samme periode. Det er imidlertid store forskjeller, og ledigheten varierer fra 4,0 % i Sentrum hvor presset er høyest til 7-8 % i flere av clustrene i randsonen. Leietagernes preferanser på Sentrumsbeliggenhet, er en av grunnene til  at det nå er kun  7 kontorbygg med registrert ledighet > 1 000 kvm.Tross redusert ledighet, ser vi at leieprisene i Trondheim viser en marginal nedgang mot 2018. I følge tall fra Arealstatistikk er gjennomsnittsprisen i Trondheim nå NOK 1 710 (1 740), mens Sentrumsprisene ligger noe høyere. Basert på de 67 siste leiekontraktene som er tegnet i Sentrum er snittprisen nå på NOK 1 870, mens de 25 % høyeste leiene er gjort til et gjennomsnitt på NOK 2 340. Dette er på nivå med hva vi så på samme tid i fjor, og bekrefter en god betalingsvillighet for de beste lokalene i Sentrum. Markedet har vært preget av høy nybygging, men samtidig vist en svært god evne til å absorbere det arealet som har kommet inn. Det aller meste av de nye kontorene som har kommet på markedet er allerede utleid, som også illustrerer leietagernes preferanser mot nye og moderne løsninger.   I 2020 og 2021 ser vi potensielle prosjekter som samlet utgjør ca. 45.000 kvm, noe som er på linje med hva vi mener markedet i Trondheim normalt kan klare å absorbere i løpet av en toårsperiode.

Les mer om Trondheimsmarkedet her.

Hans Norderud, DNB Næringsmegling Tronheim
Hans Norderud, DNB Næringsmegling Trondheim