Lysere makroutsikter bidrar til primært flate yieldprognoser

Det hører med til sjeldenhetene at vi justerer yieldprognosene våre utenom de faste halvårlige oppdateringene. Nå har vi imidlertid gjort en oppdatering, ikke fordi det ligger an til så store endringer i estimatene, men fordi selve argumentasjonen er endret. Et sentralt premiss for prognosene vi utarbeidet i vinter var at USA ville få resesjon i 2021. Det var antatt at resesjonen igjen ville bidra til svakere vekst internasjonalt og i Norge, samt at renteutviklingen ville bli påvirket. Siden har FED kommet med nye signaler i forhold til rentesettingen i USA. DNB Markets publiserte prognoser rett før påske som innebærer at vekstprognosene for amerikansk økonomi er endret fra negativ vekt til normalisert vekst på ca. 2 % årlig i slutten av prognoseperioden. Endringen gir seg også utslag i blant annet korrigerte renteprognoser, samt at vekstestimatene for norsk økonomi er oppjusterte. Det ligger nå an til lange renter kun vil toppe ut ca. 30 basispunkter høyere enn gjennomsnittet for fjoråret. Tilsvarende ligger korte renter an til å stige 80 basispunkter. Videre ventes norsk økonomi og fortsatt være i trendvekst i 2021. Kort fortalt innebærer endringene at vi venter kontoryieldene i Oslo får en enda flatere utvikling de nærmeste årene og at «normal kontor» ikke vil ha stigende tendens på slutten av perioden. Vi venter flat utvikling i kontoryieldene for Oslo i 2019, en økning på marginale 15-25 punkter i 2020 og deretter utflating. Du kan se vår oppdaterte yieldfigur og lese mer detaljert om hva vi venter for de ulike kontorsegmentene og hvorfor ved å følge linken og scrolle ned til bunnen av siden og ekspandere tekst: Les saken her