Brukerundersøkelsen Lager og Logistikk

Vi har pratet med 15 av de størte lagerbrukerne i Oslo og Akershus om fremtidig lagerbehov, de store trendene, lokaliseringspreferanser, netthandel, men også hvordan miljøfaktorene vil påvirke bransjen i tiden fremover. Utvalget består av både 3.parts aktører og brukere som lagrer egne varer. Samlet disponerer selskapene i undersøkelsen nær 800.000 kvm. med lager i Oslo og Akershus.

Her kan du blant annet lese om at:

  • 75 % av lagerbrukerne forventer å trenger mer lager de neste fem årene. Bare de brukerne vi har snakket med forventer 100.000 kvm den neste fem årsperioden.
  • Netthandel trekkes frem som den største enkeltfaktoren til veksten, og over halvparten av brukerne har fått økt lagerbehov nettopp som følge av økt netthandel.
  • Vi forventer at etterspørselen kommer til å være størst for nye- og moderne lagerbygg fremover. Brukernes ønsker om automatisering og miljøfaktorer er blant faktorene som bidrar til dette.
  • Lokalisering maks 5 min fra Europaveien erkritisk for en stor andel av brukerne.
  • Brukerne er frustrert over jernbanetilbudet, men har samtidig lav betalingsvillighet for å betale ekstra for miljøvennlige alternativer.

 

 

Les hele undersøkelsen her