Frisk transaksjonsstart i 2019

Fjoråret ga rekordhøye 319 transaksjoner og starten av 2019 tyder på nok et år med høy omsetning og at hovedtendensene vil holde seg. Vi har gjennomført salg eller er i budaksepter i alle de fire største byene i år og erfarer etterspørselen som vedvarende svært høy. Vi registrerer transaksjonene etter tidspunkt for budaksept slik at nøkkeltallene reflekterer tidspunktet for de kommersielle forhandlingene. En av 2018-omsetningene, som har hatt overtagelse i år og nylig blitt kjent i markedet, er OBOS sitt salg av Scandic Ørnen til Oslo Pensjonsforsikring for ca. NOK 800 mill. Hotellet ligger i Bergen sentrum og har 368 rom. Så langt i år har vi loggført 53 omsetninger for NOK 18,6 mrd. Tilretteleggerne (fonds- og syndikeringsaktørene) fortsetter å være svært aktive i markedet både på kjøps- og salgssiden. Logistikk fikk et rekordhøyt omsetningsvolum som passerte NOK 20 mrd. i fjor og så langt i år har vi allerede registrert 11 nye logistikk-transaksjoner. Hittil har det vært et titalls større transaksjoner med brutto eiendomsverdi over NOK 500 mill. Vi var salgsrådgiver for svenske SBB i årets klart største transaksjon da de solgte DNB Midtbygget til DNB Livsforsikring for NOK 4,5 mrd.