Makro styrker norsk næringseiendom som trygg havn

DNB Markets har nettopp sluppet nye makroanslag som er godt nytt for norsk næringseiendom. Renteoppgangen blir tregere og mindre enn tidligere ventet, vi får moderat konjunkturoppgang og prognosene tilsier at norsk næringseiendom styrker seg som trygg havn.

 

Den globale økonomien har bremset opp, men det blir fortsatt konjunkturoppgang et par år til før tilbakeslaget kommer. For Norge er overskriften: «Moderat oppgang i norsk økonomi». Fra et næringseiendomsståsted er nok den viktigste endringen at renteoppgangen blir tregere og mindre enn man la til grunn sist høst. Sammenlignet med 2018 ventes nivået for 10-års swaprente å øke med kun 30 punkter til 2,5 % i 2019 og 2020, for så å synke ned til 2,1 % i 2021 og 2022. Korte renter ventes tilsvarende å øke med 90 punkter fra 2018 til toppen i 2020, for så å synke gradvis til 1,6 % i 2022. Makroanslagene tilsier fortsatt fokus på eiendomsutvikling fordi rente- og inflasjonsanslagene tilsier svak verdiutvikling. Samtidig gir god vekst i BNP og sysselsetting leiemarkedene gode forutsetninger, ikke minst i Oslo/Akershus.

 

I konjunkturrapporten er det særlig kombinasjonen av tre årsaker som tilsier at norsk næringseiendom styrkes som trygg havn:

 

  • Mer uro, usikkerhet og svakhetstegn i internasjonal økonomi
  • Norge har bedre forutsetninger for å kunne drive motkonjunkturpolitikk. Norge har som kjent sterke offentlige finanser mens flere av de store økonomiene internasjonalt sliter med underskudd på statsbudsjettet og høy gjeld. Videre er rentevåpenet allerede brukt opp.
  • Høyere vekst i BNP på kort sikt sammenlignet med Eurosonen, Sverige og Danmark. Også inflasjonen ligger an til å bli høyere enn i Eurosonen og Danmark, men litt lavere enn i Sverige.

 

Skrevet av Gunnar Selbyg