Kontor, hjemmekontor eller hybridkontor?

Samfunnets gradvise gjenåpning gjør at flere og flere kan vende tilbake til arbeidsplassen og kontoret. Men blir hjemmekontoret den nye normalen, vender vi tilbake til kontoret igjen, eller vil jobbuken bestå av en hybridløsning?

 

DNB Næringsmegling har for tredje gang gjennomført brukerundersøkelsen blant 25 av de største kontorbrukerne i landet. Denne gangen ble undersøkelsen gjennomført i form av et spørreskjema som ble sendt til de ansatte som har nøkkelroller tilknyttet kontorbruken.

 

Måten vi jobber på vil sannsynligvis forandres for godt etter at vi har kommet oss igjennom koronapandemien. Flere enn noensinne i våre undersøkelser forventer nå økt hjemmekontorbruk etter pandemien. Hele 96 % svarer at de tror på en økt bruk av hjemmekontor etter pandemien, mens de foregående undersøkelsene har gitt et resultat på i underkant av 90 %. Vi ser også flere bedrifter går ut og signaliserer at de vil fortsette med hjemmekontor i ulikt omfang i årene som kommer.

 

På spørsmålet om antall dager på hjemmekontor i løpet av en uke, så sier over 50 % av de forventer at en vanlig uke består av to dager med hjemmekontor. Det er kun 16 % som svarer at tre dager på hjemmekontor vil være den nye normalen, og ingen svarer at de tror på fire eller fem dager på hjemmekontor. Over 80 % mener altså at de ansatte vil befinne seg på kontoret mesteparten av uken.

 

Når vi spør bedriftene om fordelene med hjemmekontor trekker de fleste frem fleksibiliteten det gir de ansatte. Reduserte kostnader, mindre reising, smittevern og lavere sykefravær blir også nevnt, sammen med lavere klimaavtrykk. Flere bedrifter mener også at de fremstår som en mer attraktiv bedrift og at fleksibilitet og mulighet for hjemmekontor gir dem et konkurransefortrinn.

 

Vi spurte også om ulempene med hjemmekontor, og det som gikk mest igjen blant bedriftene var manglende kulturbygging, samhandling og utfordringene med å føle seg tilknyttet bedriften og det sosiale miljøet. Andre trekker frem at privatlivet sniker seg inn, og at ansatte gjør hverdagslige ting som å sette på en vask eller å gå tur med hunden. Latskap og unnasluntring også ble nevnt av enkelte i den siste undersøkelsen, hvor de utvalgte aktørene svarte helt anonymt.

 

Undersøkelsen underbygger at hjemmekontoret er kommet for å bli, men den tyder også på at kontoret fortsatt har sin plass. De fleste i undersøkelsen ser for seg at hoveddelen av uken tilbringes på kontoret, mens fleksibiliteten og muligheten for å kunne ha hjemmekontor har blitt større. Noen ser for seg at de kan vokse i dagens lokaler og andre mener de kan redusere arealbehovet noe. Coworking trekkes frem som en arena som kan dekke noe av bedrifters behov i enkelte perioder, mens flere påpeker at de har behov for det kontorarealet de sitter på.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!