Beste første halvår noensinne i transaksjonsmarkedet

150 mrd. i 2021?

Noen hadde kanskje ventet en litt roligere start i transaksjonsmarkedet etter en svært aktiv avslutning på transaksjonsåret i fjor. Slik har det ikke blitt. Aldri før har vi registrert et så høyt transaksjonsvolum i første halvår som vi har gjort i år. Fasiten ble hele 172 gjennomførte transaksjoner for nær 73 mrd. Særlig høy aktivitet har det vært i Q2, hvor det alene ble omsatt næringseiendom for godt over 50 mrd. Med andre ord et volum vi normalt bare ser i et svært godt Q4.

For å sette det i perspektiv vil vi nærme oss et totalt transaksjonsvolum på 150 mrd. for året 2021 om vi får samme avslutning på året som vi fikk i fjor. Dette vil i så fall være godt foran den gamle rekorden på 129 milliarder fra 2015.

Og noen observasjoner kan vi gjøre oss i det vi setter strek for første halvår;

 

Kraftig rekyl for handel og hotell. 2020 ble preget av at investorene søkte mot lavrisiko og trygge kontantstrømmer, hvilket for mange investorer resulterte i redusert appetitt for segmentene som ble hardest rammet av pandemien, særlig handel og hotell. Nå når samfunnet er i ferd med å gjenåpne, ser vi at interessen for disse segmentene har tatt seg kraftig opp. Vi tror dette vil vedvare, og at vi vil se en kraftig rekyl for segmentene som ble hardest rammet i fjor. Bare hittil i år har vi registrert flere handelstransaksjoner enn i hele fjoråret til sammen, noe som tilsvarer omsetninger for nær 15 mrd. (2020: 12 mrd.). Aurora sine kjøpesenterkjøp står for en vesentlig andel, men med hele 13 registrerte kjøpesentertransaksjoner hittil i år ser vi markant høyere etterspørsel i segmentet. Den samme trenden ser vi i hotellsegmentet, hvor det allerede er registrert 13 omsetninger for nær 2,5 mrd. DNB Næringsmegling kjenner til at det er flere på vei.

 

Investorene ser igjen etter alternativer utenfor Oslo. Når usikkerheten i markedet øker, ser vi at investorene i økende grad ønsker å investere mer i Stor-Oslo. Dette skjedde også i 2020, hvor Stor-Oslo sto for nær 60 % av transaksjonsvolumet (historisk snitt ca. 50 %). Nå når optimismen igjen er tilbake ser vi at andelen i Stor-Oslo er noe redusert til 44 %, og at en økende andel av investorene igjen ser etter alternativer utenfor hovedstaden. Eksempelvis ser vi at både Bergen, Trondheim og Stavanger alle har langt høyere aktivitet sammenlignet med første halvår i fjor, hvor de to førstnevnte ser nær en dobling mot samme tid i fjor. Jakten på høyere avkastning og de gode objektene tvinger mange av investorene til å se etter alternativer.

 

Ingen tegn til hjemmekontorfrykt. Selv om det fleste er enige om at hjemmekontorbruken vil øke permanent etter pandemien, har det vært noe mer uenighet knyttet til hvordan dette vil påvirke både kontoretterspørselen og kontorbruken nå når samfunnet gjenåpner.  Selv om vi ennå ikke har fasiten kan vi fastslå at vi så langt ikke ser noen tegn til redusert investeringsvilje for kontoreiendom. Hittil i år har vi registrert 52 (2020: 38)  kontortransaksjoner for nær 20 mrd. (2020: 10 mrd.).