Kortbrukbrems i Oslo-butikkene 

DNBs Innsiktsteam har analysert hvordan fysisk varehandel i Oslo utvikler seg – både for kunder bosatt i Oslo og kunder bosatt utenfor Oslo.  

 

Sport og elektronikk mest ned i Oslo

-Vi så spesielt sterk vekst i den fysiske varehandelen opp mot normale nivåer etter gjenåpningen i 2021 og i 2022. Men når de mest rufsete pandemiperiodene nå er et tilbakelagt kapittel, har vi opplevd jevn nedgang de siste månedene, sier Ine Oftedahl, Direktør for datatransformasjon i DNB.   

-I oktober 2022 endte vi i snitt 16 % under 2019 – et nivå som må bite fra seg for sentrumsbutikkene. Tallene er befolkningsvektet og justert for inflasjon, og vi ser at det er antall transaksjoner som påvirker i størst grad. Det er altså ikke nevneverdig sparebluss på selve handlekurven når vi først shopper i sentrum. 

Oslo Handelstandsforening melder også at de i sine undersøkelser ser at 22 % sier de vil handle i sentrum, mot 40 % i fjor. DNB Innsikt måler hele Oslo kommune i denne analysen – og ser de samme tendensene i faktiske tall. -Hvordan blir da de viktige handelsperiodene Black Week og jul?, spør Oftedahl. 

Kortbrukstallene til DNB Innsikt viser at bremsene nå virkelig er på hos mange Oslo-borgere. I oktober var den totale kortbruken i hovedstaden 3 % lavere sammenliknet med i fjor, men allikevel 4 % høyere enn i normalåret 2019. Det er spesielt pandemiens store vinnere som nå får kjenne den sure svie: Salget av sport og elektronikk i Oslo er 14 % ned fra oktober i fjor, justert for inflasjon. Også kategorier innen hjem og hobby merker nordmenns innstramming, og er ned 13 % fra i fjor. Det er spesielt fysisk handel som reduseres, mens netthandel opprettholder stabile nivåer innen varehandel. 

– Nedgangen i kortbruk viser en adferdsendring, vi bruker betydelig mindre enn i fjor. Fra august har det vært en sakte og fin innstramming målt mot i fjor og 2019, sier Oftedahl. 

 

Flere handler der de bor

Fysisk varehandel totalt sett i Norge ligger i oktober 1 % under 2019. Ser vi på storbyene Trondheim, Stavanger og Bergen ligger fysisk varehandel 2 % over 2019 samlet sett. Noen mulige årsaker til betydelig sterkere nedgang akkurat i Oslo: 

  • Med hybrid arbeidshverdag jobber vi mer hjemmefra enn i 2019, hvilket også betyr at vi flytter deler av handelen til lokale aktører. For storbyer vil dette slå sterkere ut. 
  • Norske kjøpesentre går godt (også i Oslo sentrum, vel å merke!) – og noe av sentrumshandelen flyttes hit. 
  • Det har vært sterk vekst innen netthandel de siste årene, som nå etter pandemien ser ut til å påvirke fysisk handel i større grad enn før. 


-Vil vi finne et nytt stabilt nivå godt under 2019, eller er det bare en midlertidig dipp mens vi finner fotfeste i et nytt økonomisk farvann?, spør Oftedahl avslutningsvis.
 

Inflasjonsjustert korbruk. 2019 = nullpunkt. Kilde: DNB Innsikt

 

Velkommen til live webinar 29. november

Hør hva vi tror om markedsutviklingen fremover:

Velkommen til DNB Næringsmeglings live webinar 29. november kl. 0900 – 0930.

DNB Markets sjefsøkonomi Kjersti Haugland diskuterer utsiktene i rentemarkedet, inflasjonsutviklingen og sysselsettingsveksten og hvordan det vil påvirke eiendomsmarkedet. Les mer og meld deg på her