Flat utvikling i kontorledigheten i Oslo

Til tross for at vi er inne i en periode hvor det fortsatt er begrensninger i kontorbruken, synker kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum noe. Kontorledigheten har sunket med 0,2 prosentpoeng fra inngangen av 2021, og viser nå en ledighet på 6,9 % for hovedstadsområdet. Vi ser dermed en moderat ledighet for Oslo, Asker og Bærum, en utvikling som har vært relativt flat gjennom hele koronaperioden.

 

 

Ledigheten er lavest i CBD-områdene (Central Business District), som har hatt lave ledighetstall over lengre tid. Det er langt mindre rom for nybygging i sentrum og CBD enn i randsonene, og det som bygges blir ofte fylt opp fort. Av større nybygg i CBD kan vi nevne VIA i CBD vest som åpner i høst med solide 40 000 kvadratmeter. Bygget er fylt opp og har blitt godt tatt imot i markedet. I CBD Øst ferdigstilles rehabiliteringen av Dronning Eufemias gate 8 i år med sine 18 500 kvadratmeter, og er i stor grad fylt opp. Vi ser at etterspørselen etter gode lokaler på de beste beliggenhetene fortsatt er stor.

 

I indre sentrum øker ledigheten noe, området hadde også en liten økning ved forrige måling. Indre sentrum preges av at det er flere mindre og mellomstore lokaler som har blitt ledige, og vi registrerer ingen større ledige lokaler i dette området. Går vi litt utenfor sentrum ser vi at det kan være utfordrende å fylle opp lokalene, til tross for at ledigheten her er lav. Blant de største ledige lokalene utenfor sentrum er Oslo K, som ble ferdigstilt inneværende år med 23 000 ledige kvadratmeter.

 

I kontorklyngene i vest er ledigheten moderat. Fornebu har en ledighet på 7 %, mens Lysaker nå har en ledighet på 8 %. På Fornebu er det hovedsakelig Fornebu Works med sine 20 000 kvadratmeter som står for mye av ledigheten, mens vi også ser at kontorlokalene ved gamle Fornebu lufthavn viser en ledighet på 6 500 kvadratmeter.

På Lysaker er det flere mindre lokaler med ledighet, mens Philip Pedersens vei 9 er det største ledige lokalet med 13 150 kvadratmeter.

 

I Øst har vi kontorklyngene Økern/Løren og Helsfyr/Bryn, som har hatt relativt høy ledighet de siste årene. Disse områdene har vært preget av mye nybygg, hvor det særlig på Økern/Løren har tatt tid å fylle opp disse prosjektene.

På Helsfyr/Bryn falt ledigheten noe til 11 %, mens nevnte Økern/Løren har den høyeste ledigheten med 17 %. Det er nybyggene Parallell med 19 000 ledige kvadratmeter, og Økern Portal med 14 000 ledige kvadratmeter som står for hovedparten av ledigheten på Økern.