Vilkår og Personvern

VILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRING FOR DNB NÆRINGSMEGLING AS
Ditt personvern er viktig for DNB Næringsmegling og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i DNB Næringsmegling skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Med PERSONOPPLYSNING menes enhver opplysning som kan knyttes til en fysisk person.
Med BEHANDLING menes enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring og utlevering.
Med BEHANDLINGSGRUNNLAG menes rettslig grunnlag som legitimerer behandling av dine personopplysninger.

Dette avsnittet har som formål å forklare hvordan vi samler data om brukerne våre, hva vi bruker eller potensielt kan bruke denne informasjonen til, samt forklare hva du kan gjøre for å kontrollere bruk av denne informasjonen.

DNB Næringsmegling AS, Org nr 975 265 145, er ansvarlig for innhenting, registrering og bruken av informasjon og opplysninger som samles inn.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker:
Når du besøker DNB på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker:

Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller produkter du bestiller
Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem
Hvordan vi samler og lagrer opplysninger om deg

Informasjon om deg som bruker blir fanget opp og lagret ved hjelp av informasjonskapsler (også kjent som cookies) og i noen tilfeller din IP-adresse. En informasjonskapsel er en liten fil som kan lagres på din maskin.

All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet.

Hvordan vi benytter data som er samlet inn

Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål:

Taktiske og analytiske formål – for å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi dataene slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold.

Personlig tilpasning

Som kunde i DNB vil du oppleve at konsernets nettsteder er noen av dine viktigste møteplasser med konsernet. En slik møteplass skal dekke svært mange kunder med forskjellige behov. For å sikre at innholdet på nettstedet blir mest mulig relevant for deg, bruker vi data som vi får om deg som kunde på nettstedet og din bruk av nettstedet. Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av nettstedet kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold.

Markedsføring

For å gi våre kunder relevante og tilpassede markedsføringstilbud bruker vi dataene til å velge hvilke kunder som skal få hvilke tilbud. Personopplysningsloven med tilhørende konsesjoner og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet.

Markedsføring på andre nettsteder

Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart (3. parts cookies), kan du oppleve å få markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider, såkalt remarketing. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Din kontroll på bruk av informasjon fra din nettleser

Gjennom innstillinger i nettleseren din kan du kontrollere hvorvidt du vil akseptere informasjonskapsler. Dersom du ønsker at nettleseren din ikke skal utlevere informasjon om din web-adferd, kan du endre innstillingene i din nettleser. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan gjøre det problematisk for deg å bruke en del nettsteder, inkludert vårt nettsted. Dersom du ønsker å beholde fordelene ved å akseptere informasjonskapsler fra nettstedet, men ønsker å reservere deg mot hvordan denne informasjonskapselen blir brukt til markedsføring, kan du kontrollere dette ved hjelp av Annonseinnstillinger, hos Google eller ved å registrere nettstedet på bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i DNB Næringsmegling AS er hovedansvarlig for behandling av personopplysninger som utføres av DNB Næringsmegling.
Personopplysninger som behandles og hvordan disse innhentes
DNB Næringsmegling lagrer opplysninger når du kontakter oss, ved å sende oss en e-post eller ringer. Vi lagrer også opplysninger som du selv registrerer på vår nettside, for eksempel for å melde deg på vårt nyhetsbrev. Dette er opplysninger som:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-postadresse

I tillegg vil vi innhente opplysninger fra deg som privatperson, dersom vi utfører megleroppdrag for deg. Dette inkluderer kontaktinformasjon som nevnt over, men også din legitimasjon og fødselsnummer.

Dersom du er ansatt hos en av våre kunder, har vi ha behov for å behandle personopplysninger om deg. Disse innhentes normalt fra deg selv eller fra din arbeidsgiver. Dette er opplysninger som:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-postadresse
• Legitimasjon

Formål og behandlingsgrunnlag
Besvare dine henvendelser.
Vi innhenter og lagrer personopplysninger du oppgir på vår nettside for å behandle og besvare dine henvendelser.

Vårt grunnlag for slik behandling er at DNB Næringsmegling AS har en berettiget interesse i å kunne besvare deg på henvendelsen, jf. GDPR artikkel 6(1)(f)

Gjennomføring av våre tjenester
Når vi behandler personopplysninger om våre kunder, herunder ansatte hos kunder, behandles opplysningene fordi det er nødvendig for at behandle kundeforholdet. Dette omfatter blant annet å svare på forespørsler, utføre ordre, eller å gi deg adgang til datarom.

Vi behandler personopplysninger om kunder som privatpersoner fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale kunden er part i, eller for å gjennomføre tiltak før en eventuell avtaleinngåelse. Dette behandlingsgrunnlag fremgår av GDPR artikkel 6(1)(b).

Vi behandler personopplysninger om ansatte hos våre kunder fordi det er nødvendig for formål knyttet til DNB Næringsmegling og tredjeparters berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6(1)(f). Disse interessene knytter seg til utførelsen av våre tjenester, herunder salg/kjøp, utleie/leie og verdivurdering av næringseiendom. DNB Næringsmegling har også berettigede interesser i å følge opp og administrere tjenestene, samt kontakte deg vedrørende slike tjenester eller andre henvendelser.

Nyhetsbrev
Dersom du samtykker, innhenter og lagrer vi ditt navn og din e-post for å kunne sende deg relevant informasjon om vår bransje og oppdateringer fra DNB Næringsmegling AS.

Vårt grunnlag for slik behandling er ditt samtykke, jf. GDPR artikkel 6(1)(a).

Å gi samtykke er frivillig, og du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke ved å klikke på lenken for avmelding i bunnen av mottatt nyhetsbrev.

Lovpålagte krav
I noen tilfeller er DNB Næringsmegling etter lov eller annen offentlig myndighetsutøvelse forpliktet til å lagre og behandle visse personopplysninger om deg. Slike krav fremgår for eksempel av eiendomsmeglingsloven, hvitvaskingsloven og bokføringsloven, og pålegger oss blant annet å innhente legitimasjon fra våre kunder. Se eget avsnitt for mer informasjon om behandling av dine personopplysninger for å kunne oppfylle eiendomsmeglerens plikt til kundekontroll.

Behandlingsgrunnlaget for denne bruken av personopplysninger er at bruken er nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler DNB Næringsmegling, jf. GDPR artikkel 6(1)(c).

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. For eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Med mindre noe annet er avtalt har vi adgang til å dele opplysningene med medarbeidere innad i DNB Næringsmegling AS. Våre ansatte er underlagt taushetsplikt. Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

I forbindelse med nyhetsbrev benytter vi oss av tredjepartsløsninger for å håndtere utsendelse av e-postene. Dette medfører at informasjonen som sendes ut, inkludert din e-postadresse, vil kunne ligge lagret hos tredjeparten så lenge de tar vare på logger for utsendelse. Vi vil ikke dele denne informasjonen med øvrige parter

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere
DNB Næringsmegling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av DNB Næringsmegling AS lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger – hvitvaskingsmeldinger
DNB Næringsmegling AS er omfattet av hvitvaskingsregelverket. Dette pålegger oss blant annet å innhente og oppbevare identitetsopplysninger av alle kunder og parter i oppdrag der vi utfører meglertjenester. Dette medfører at vi må innhente bekreftet kopi av legitimasjon for alle personer som opptrer på vegne av partene i salgs- og utleietransaksjoner samt våre oppdragsgivere i forbindelse med f.eks. verdivurdering. For foretak omfatter plikten også dokumentasjon av foretakets reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er definert som fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer mer enn 25% av foretaket/enheten på grunnlag av eierandel, stemmerett eller annet. Oppbevaringstiden for kundekontroll vil være maksimalt 11 år etter at oppdraget er registrert avsluttet i vårt fagsystem.

Dersom det foreligger mistanke om mistenkelige transaksjoner vil vi foreta nærmere undersøkelser, og dersom undersøkelser ikke avkrefter mistanken vil forholdet bli rapportert til Økokrim, jf. Hvitvaskingsloven §§ 17 og 18. Kunden har etter personopplysningsloven § 16 første ledd bokstav b og bokstav 4, ikke innsyn i de opplysninger DNB Næringsmegling AS har registrert for disse formålene.

Rettigheter
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi kan rette opplysningene (GDPR artikkel 16). Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes eller ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Retten til sletting gjelder bare i noen tilfeller, eller hvis du har trukket tilbake ditt samtykke. Les mer om retten til sletting i GDPR artikkel 17, og om tilgang til dine personopplysninger i GDPR artikkel 15.

Spørsmål eller anmodninger om retting, sletting eller innsyn i opplysninger som er registrert om deg, kan rettes til e-post: personvern@dnbnaringsmegling.no eller DNB Næringsmegling AS, Telefon: 480 30 111, postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no). Vi håper imidlertid at du kontakter oss først slik at vi kan rette eventuelle feil.

Endringer:
Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert. Om du ønsker å vite når erklæringen sist ble oppdatert, finner du dette under «sist oppdatert» nederst på siden. Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden.

Har du spørsmål til DNB Næringsmeglings behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på personvern@dnb.no.

 

Siste revisjon: 13.07.2018

Om oss

Kan vi bruke dine posisjonsdata til å vise nøkkeltall, prospekter osv. der du befinner deg?

Tillatelsen lagres i tretti dager, posisjonen lagres aldri.