Tilpasningskostnadene øker

Det har vært mye fokus på miljøsertifisering av nyere kontorbygg, men betydelig mindre oppmerksomhet knyttet til hva som skjer i de eksisterende kontorbyggene.  Når DNB Næringsmegling undersøkte omfanget av dette i 2019, var det stor frustrasjon blant investorene knyttet til at flotte kontorlokaler måtte skrotes for tilpasning til nye leietagere, tross at de eksisterende løsningen var fullt ut brukbare. Den gangen påpekte investorene at utviklingen var fullstendig galskap, både av hensyn til kostnadene, men ikke minst av miljøhensyn.

 

Med det fokuset som har vært på miljø de siste årene, ikke minst i eiendomsbransjen, hadde vi forventninger om at trenden kanskje gikk riktig retning når vi nå gjorde en ny måling. Vår ferske investorundersøkelse blant Osloinvestorene viser dessverre ingen bedring i tallene, tvert i mot, ser vi en svak økning fra nivåene sist. Dette virker heller ikke å komme overaskende gårdeierne, som i aller høyeste grad opplever dette like utfordrende i dag.

 

Årets tall viser at det i gjennomsnitt brukes 8 900 kroner per.kvm i tilpasninger til nye leietagere (2019: 8 100), mens flere av gårdeierne sier det ikke er uvanlig med tilpasninger over 15 000 kroner per.kvm. For å sette dette i perspektiv er det altså ikke uvanlig at 3-5 års leie går direkte til tilpasninger. Tilsvarende nivå på tilpasning til eksisterende leietagere ligger på om lag halvparten av dette nivået. Nå skal det legges til at mange påpeker at det er betydelig mer fokus på gjenbruk av materialer under tilpasningene som gjøres, og at noe av økningen kan tilskrives økte  materialkostnader, men det er liten tvil om at dette fortsatt oppleves problematisk.

 

Flere gårdeiere tar selvkritikk på at de i enda større grad burde vært flinkere til å synliggjøre tilpasningskostnaden for leietagerne, og at de i noen grad kunne presset enda mer på for å tilby mer standardiserte løsninger til leietagerne. Samtidig er de tydelig på at de er i konkurranse om leietagerne, og at de er avhengig av at leietagerne justerer ned kravene sine og at de i større grad tenker gjenbruk enn i dag. Kanskje vil bransjen også her være tjent med en form for miljøsertifisering knyttet til eksisterende lokaler, når vi ser hvilken positiv effekt dette har hatt på nybyggene

 

 

Sitater fra investorene

 

» Leietagerne har ekstreme krav til hva som må gjøres. Miljømessig er det katastofe»

 

» Vi kan ikke rive ut alt hver gang det flytter inn en ny leietager, det er rett og slett ikke bærekraftig i lengden»

 

» Der vi tidligere brukte 10 000 i tilpasninger, bruker vi nå 15 000″