Summertime, and the living is easy… eller  Summertime madness….

Sommeren er her, i alle fall i henhold til kalenderen. Blir det easy living eller madness?

Vel, det skal ikke jeg konkludere med her, men vi håper alle får en deilig sommer hvor man rett og slett gjør noe annet. Selv om mange av oss allerede har tilbragt mye tid med familien de seneste månedene, har det vært under meget spesielle omstendigheter.

Lite visste vi da vi gikk inn i vinteren at Covid-19 skulle ramme oss, som lever i en boble i annerledeslandet. Når vi ser i speilet er det et stort spenn i hvordan vi som enkeltpersoner, selskaper og bransjer har blitt berørt i det korte bildet, og det vil det nok også være fremover. Det som er helt sikkert er at det er, og vil være kjempetøft for mange, og vi alle har lært masse i løpet av disse månedene. Næringslivet har gjort seg erfaringer som vi garantert vil ta med oss videre og jeg tror at vi som enkeltindivider kommer til å velge litt annerledes også for fremtiden, for eksempel hva gjelder smittevern og reiser for å nevne noe.

Dette kunne jeg ha skrevet mye om, men nå handler det om en sommerhilsen til våre kjære kunder, samarbeidspartnere og forbindelser. Vår oppgave i DNB Næringsmegling er å skape verdier for dere gjennom rådgivning innenfor næringseiendom. Selv om vi ikke har hatt like hyppige fysiske møter i denne koronoa-perioden har vi sparret regelmessig med våre kunder og således fått frem mange spennende muligheter til tross for at verden har stått stille på et vis. Det er kjekt å få tilbakemeldinger på at våre innspill blir verdsatt, og enda bedre når de materialiseres i konkrete case.

Vi opplever at markedet har tatt seg opp igjen i alle de fire byene hvor vi er tilstede. I nyhetsbrevet i juni viste vi til flere transaksjoner og kontrakter som er inngått nå på tampen av halvåret. I skrivende stund har vi gjennomført transaksjoner, inklusive budaksepter og rådgivning for drøye NOK 6mrd. Vi opplever at det fortsatt er appetitt for næringseiendom og faktisk økt kjøpsinteresse, vi i DNB Næringsmegling har tro på en spennende og aktiv høst!

Det er en kjensgjerning at endrede rammevilkår skaper andre eller nye behov som faktisk også kan bidra til noe positivt. Kontorbrukerundersøkelsen viser at så nær som alle de spurte antar at økt bruk av hjemmekontor vil fortsette også etter at Covid-19 er under kontroll. Hjemmekontor er også med på å bidra til økt fleksibilitet som har vært et tema lenge. Dette skulle tilsi redusert kontorbehov, men på den annen side vil vi kanskje se økt behov for cellekontor og andre typer møteromsfasiliteter som bidrar på plussiden. Teams og Zoom har også blitt en del av hverdagen de seneste månedene. Mange møter og arrangementer har fått en litt annen tvist. Det er ingen tvil om at det er til det positive hva gjelder effektivisering og således besparelser.

Apropos Teams og Zoom gleder vi oss til å ønske velkommen til en annerledes Eiendomskonferanse 17.september hvor det hele vil bli kjørt som webinar og vi således når ut til mange til tross for Korona-regler. Når det er sagt glemmer vi vel ikke viktigheten av og faktisk treffes, det er en dynamikk som vi ikke vil være foruten.

Inntil vi sees etter ferien anbefaler jeg den rykende ferske Eiendomspodcasten «Oppdrag Eiendom», som kan søkes opp i Podcaster eller i Spotify.

Men før vi møter høsten skal vi forhåpentligvis nyte varme deilige dager, og lange lyse netter, i det fantastisk flotte landet vi bor i. GOD SOMMER!

 

Anne Helene Mortensen