Sterk start på transaksjonsåret 2021

Ingen tegn til redusert aktivitet i markedet

 

Vi har lagt et år med rekordmange transaksjoner bak oss, og et særskilt godt fjerde kvartal hvor det alene ble omsatt næringseiendom for over NOK 50 mrd. Med både renteoppgang og mange transaksjoner nylig, hadde mange kanskje ventet en noe tregere start på det nye året. Dette ser vi imidlertid ingen tegn til.

 

Bare i Q1 ble det omsatt næringseiendom for nærmere NOK 18 mrd. , hvilket er den sterkeste starten på året siden 2017. Vi har allerede sett tre milliardtransaksjoner. Dette rimer også godt med investorenes syn på 2021, hvor vår ferske investorundersøkelse ikke avdekker noen tegn til redusert appetitt hos investorene. Som en temperaturmåling på markedet måler vi hvert halvår andelen av investorene som forventer å være nettokjøpere det kommende året. Vår ferske måling viser både at andelen som forventer å være nettokjøpere er fullt på høyde med de beste årene tilbake i tid, men også at en økende andel melder om bedre tilgang på kjøpsobjekter enn i 2020. Flere av investorene går så langt som å si at de aldri har hatt en så god pipeline inn i et nytt år som de har hatt i 2021.

 

Venter rekyl for hotell og handel

 

2020 ble preget av at en økende andel av investorene søkte seg mot lavrisiko og trygge kontantstrømmer i en periode preget av mer usikkerhet. Dette medførte i praksis et voldsomt trykk og sterk verdiutvikling på kontor og lager/logistikksegmentet (særlig i den nedre delen av risikoskalaen), og ikke minst et svært høyt trykk på eiendommer i hovedstaden. Mye tyder på at vi kan få et mer normalisert marked i 2021. Flere av investorene vi har snakket med tror året vil starte litt som det avsluttet, men at vi gradvis vil få en normalisering i takt med at samfunnet gjenåpner. Flere tror dette vil gi en rekyl for de segmentene som har vært hardest rammet av pandemien, og da spesielt handel og hotell.

 

Selv om det er altfor tidlig å konkludere på trendene i transaksjonsåret, ser vi noen tegn til bedring også i disse segmentene, og da spesielt i hotell.  I hotellsegmentet har vi allerede sett et omsetningsnivå tett på nivået vi så for fjoråret som helhet, og det er en merkbart økt interesse for segmentet . Flere av investorene melder at de begynner å se tegn til normalisering, at reiselystne nordmenn trolig vil gi en reiseboost (særlig på fritidssegmentet), men ikke minst at det kan være muligheter for å gjøre gode kjøp.