Stavanger - Investorene tror bunnen er nådd

For andre året på rad har vi gjennomført investorundersøkelsen i Stavanger-regionen og snakket med 18 av de største lokale eiendomsaktørene om deres forventninger til kjøp og salg, trender og markedet generelt. Selv med enkelte utfordringer opplever vi fremdeles en optimisme og investeringslyst i byen.

Færre netto kjøpere sammenlignet med de andre byene
Når det gjaldt planer om kjøp og salg forteller en tredjedel av investorene i Stavanger at de forventer å være netto kjøpere det kommende året. Dette er en nedgang fra i fjor og en lavere andel enn i Oslo, Bergen og Trondheim, hvor ca. 2/3-deler venter å kjøpe seg opp i eiendom. I Stavanger var tilsvarende andel en drøy tredjedel, selv om mange nevnte at de ville kjøpe mer om de rette mulighetene dukket opp. Samtidig jobber flere av de spurte aktørene i Stavanger med utvikling, og salgsplaner skyldes tidvis at eiendommer rett og slett er ferdig utviklet.

Vanskelig å finne de rette kjøpsobjektene
Omtrent halvparten av de spurte forventer å være balanserte med tanke på kjøp og salg det kommende året. Flere presiserer at de ikke planlegger å selge noe, samtidig som de opplever at det finnes få aktuelle kjøpsobjekter i markedet. De lokale aktørene har heller ikke stått for mange kjøp i inneværende år. Mangelen på aktuelle eiendommer til salgs var også et gjennomgangstema i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er generelt mange potensielle kjøpere i markedet, men relativt lite til salgs.

Utviklingseiendom og kombi står øverst på ønskelisten
I likhet med i fjor ønsker eiendomsaktørene i Stavanger å investere i utviklingseiendom. En rekke investorer ønsker å kjøpe eiendom som kan utvikles for salg eller for å inngå i egen portefølje. I tillegg uttrykte flere en interesse for value add-eiendommer. Etter utvikling var kombinasjonsbygg det mest etterspurte kjøpsobjektet for investorene i Stavanger. Ledigheten innenfor dette segmentet har vært lav over tid og mange er positive til verdiutviklingen fremover.

Økende optimisme i kontormarkedet
Kontormarkedet er fremdeles utfordrende med høy ledighet i markedet som helhet, men den gode nyheten er at hele 40 % av byens investorer forventer at leieprisene vil stige det kommende året. De fleste ventet best utvikling i sentrum, men flere presiserte også at de trodde bunnen var nådd på Forus. Kontoreiendommer med god cash flow og nær kollektivknutepunkter ble trukket frem som interessante investeringer.

Leder for Stavangerkontoret Frode Gyland opplever at aktiviteten i Stavanger er høy
«Vi opplever god interesse for prosjekter i regionen. Hittil i år har vi et volum på ca. 3,9 mrd. Fordelt på 19 transaksjoner. I fjor på samme tidspunkt hadde vi et volum på rundt 1,6 mrd. Fordelt på 12 transaksjoner og endte til til slutt på rekordhøye 7,3 mrd. og 32 transaksjoner. Basert på egen aktivitet og det vi kjenner til av prosesser forventer at vi i år vil havne et sted mellom 6 og 7 mrd.»  

Kontakt vår analyseavdeling for mer informasjon om investorundersøkelsen i Stavanger eller de andre norske storbyene.