Østlandets Blad skriver om Regnbuen industriområde

Østlandets Blad har de siste dagene skrevet et par artikler om Regnbuen industriområde hvor DNB Næringsmegling ved seniormegler Ketil Ervik leier ut logistikklokaler.

 

I 2019 flytter Rema 1000 ut fra Snipetjernsveien 3-9 som eies av Ferd. Lageret på Regnbuen er delt i et tørrlager, kjøl- og fryselager og en kontordel. Tørrlageret er på 17 400 kvadratmeter samt 2 000 kvadratmeter kontor, mens kjøl- og fryselageret er på 7 050 kvadratmeter.

Ervik har de siste tiden jobbet med å kartlegge potensielle leietakere og kan melde om konkret interesse allerede. «Det er et populært område og vi har snakket med flere som er interesserte og jobber med et par potensielle leietakere», uttaler han.

 

Les Østlandets Blads sak her (bak betalingsmur).

 

Den siste tomten på Regnbuen industripark bygges også ut. Eier er Pareto og også her står Ketil Ervik, som har lang erfaring med å leie ut logistikkeiendom, for utleie. Bygget vil bli på rundt 10 000 kvadratmeter og kan eventuelt splittes i to leieforhold. «Vi er i dialog med noen aktører», uttaler Ervik. Lagerbygget kan ferdigstilles andre halvår 2019.

 

Østlandets blad omtaler saken her (bak betalingsmur).