Oslo kommune selger stor utviklingseiendom ved E6

– Eiendommen er en attraktiv råtomt på over 100 mål i Eidsvoll kommune med fleksibel regulering og umiddelbar tilkomst til E6. Dette er kvaliteter som markedet etterspør og vi opplever stor interesse for eiendommen, forteller Hans-Christian Birkedal, direktør for transaksjoner i DNB Næringsmegling. -Vi opplever generelt økt interesse i markedet for logistikk-eiendom langs nordkorridoren, også nord for Gardermoen. Det er her man finner de store objektene. Markedet er blitt mindre stedbunden, og sett i et større perspektiv er det ikke lang avstand til hovedstadsområdet. Det avgjørende for lokasjonen er kundekretsen til bedriften, fortsetter Birkedal.

 

Opprinnelig tiltenkt som feriekoloni

Direktøren for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune er spent på markedets reaksjon.

– Oslo kommune kjøpte denne eiendommen i 1922. Intensjonen var da å bygge feriekoloni på Dal, forteller direktør Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Feriekoloniene var populære kommunale tilbud, særlig i mellom- og etterkrigsårene, men endringer i folks behov og ferievaner førte til at de fleste feriekoloniene ble avviklet i løpet av 1970-årene.

 

Etterspørsel etter store tomter og skreddersøm

DNB Næringsmegling sin ferske lager- og logistikkundersøkelse viser at aktørene opplever det som svært krevende å finne tomter som tilfredsstiller både krav til beliggenhet, størrelse og kvaliteter i Oslo-området. Dette illustrerer også den sterke leieprisveksten lager- og logistikksegmentet har hatt de senere årene.

 

Spent etter liknende salg i 2022

Utviklingstomten ligger mellom Kolonivegen og E6. Oslo kommune har i dag ikke behov for tomten, og har derfor lagt den ut for salg i markedet. Direktør Bråten håper markedet lar seg begeistre like mye som forrige gang Oslo kommune solgte eiendom på Eidsvoll.

 

– I fjor solgte vi nabotomten som er en liknende, men vesentlig mindre eiendom. Interessen for næringseiendom på Eidsvoll var den gang nesten overveldende. Vi er derfor veldig spent på hva slags mottagelse dagens marked gir denne eiendommen, sier Bråten.

 

Ubebygget råtomt i nærheten av OSL

Tomten er i dag en ubebygget råtomt. Området rundt er preget av lager- og industrivirksomhet. Eiendommen er regulert til forretning (plasskrevende varer), lager, kontor, hotell og lett industri, og har god eksponering mot E6. Kjøreavstand til Oslo Lufthavn Gardermoen er ca. 10 minutter. Se finn.no-annonsen for mer informasjon.

 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er Oslo kommunes grunneier. DNB Næringsmegling ved Christoffer Mork Lunde, Louise Samdahl Høyem og Hans-Christian Birkedal er selgers rådgiver i salget.