Oslo: Ingen avskrekkende økning i ledigheten

Koronaviruset gjorde at langt færre brukte kontoret første halvår, men kontorledigheten steg ikke avskrekkende. Koronavirustiltak bremset markedet, samtidig som nybygg ferdigstilles. Dette har gjort at flere har ytret bekymring for ledighetsutviklingen i kontormarkedet. Vi har nettopp fullført ledighetstellingen for andre halvår 2020 og ledigheten går fra et lavt til et moderat nivå på 6,9 %. Dette er ett prosentpoeng opp fra ledighetstallene for første kvartal, og viser at det foreløpig ikke er noen stor grunn stor uro.

 

 

I sentrum og CBD ser vi fortsatt lave ledighetstall, og det bygges relativt lite i disse områdene. Av nybyggprosjekter har vi VIA i Ruseløkkveien, som er det største prosjektet med ferdigstillelse i 2021. Store deler av dette bygget ble imidlertid fylt opp tidlig, og det er drøyt 8000 kvm ledig areal igjen. Etterspørsel etter gode kontorer med sentrumsbeliggenheter er fortsatt stor, og vi ser at disse fylles opp fort.

 

Ser vi litt utenfor sentrum, tar det lenger tid å fylle opp lokalene. I ytre sentrum fikk vi Oslo K i Kværnerbyen med i vår forrige ledighetstelling, det er fortsatt 23 000 kvm ledige. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i 2021.

 

De neste årene vil det bygges klart mest kontorlokaler i klyngene i øst som i dag utgjør en mindre andel av kontormarkedet enn sentrumsområdene og kontorområdene i vest. Det kan ta tid å fylle nybyggene og vi forventer en relativt høy ledighet i klyngene i øst de neste årene. Et par bygg som har bidratt til økt ledighet ved de siste ledighetstellingene er Parallell og Økern Portal. Disse to nybyggene kan tilby hele 47 000 kvm ledig kontorareal, og står dermed for majoriteten av de ledige lokalene på Økern og Løren.

 

Ser vi på klyngene i vest har både Fornebu og Lysaker en relativt høy ledighet. Ledigheten på Fornebu har økt fra 5 % ved forrige måling, til en ledighet på 11 % nå. Som det også ble påpekt ved forrige måling så ga ikke ledigheten på 5 % den gang et helt presist bilde, og vi antok at den reelle ledigheten var større. Det bygget som bidrar til den største ledigheten på Fornebu er Fornebu Works i Snarøyveien, som står for 25 000 kvm med ledige kontorlokaler. Ledigheten på Lysaker ligger på samme nivå som ved forrige telling og er på fortsatt relativt høye 13 %.

 

Skøyen har de siste årene hatt en jevn moderat ledighet, men er det eneste området som ved denne tellingen har en nedgang i ledigheten. Ledigheten på Skøyen falt med 2 % til et lavt nivå på 6 %. Nybyggene som har kommet til på Skøyen har i all hovedsak blitt fylt opp, men flere av nybyggene har blitt fylt opp av leietakere fra kontorlokaler i nærområdet, som dermed blir stående ledige. Nærhet til togstasjon, bydelsentrum og nærheten til sentrum gjør at Skøyen er et attraktivt område som oppnår gode leiepriser.

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling for en gjennomgang og/eller meld deg på vårt nyhetsbrev for flere oppdateringer fremover.