Optimistiske Trondheimsinvestorer

Vi har nylig gjennomført årets investorundersøkelse i Trondheim og investorene uttrykker at de har både vilje og kapital til å kjøpe mer næringseiendom. Over 90 prosent av investorene forventer å være netto kjøpere, mens det ikke er noen av investorene som uttrykker at de ønsker å nettoselge. Dette gjør at det kan være vanskelig å finne gode potensielle objekter, noe som bekreftes av samtlige investorer.

 

I Trondheim er det ved utgangen av november registrert transaksjoner for totalt kr 4,3 milliarder, volumet nærmer seg dermed fjorårets nivå på kr 4,5 milliarder. Med desember igjen, vanligvis en måned med mange transaksjoner, er det grunn til å tro at fjorårets nivå blir forbigått.

 

Vår nyeste ledighetstelling for andre halvår i Trondheim viser at kontorledigheten steg fra 7,3 prosent ved første halvår, til 8,4 prosent i andre halvår. Ser en på årsbasis er kurven relativt flat fra fjoråret, hvor ledigheten var på 8,5 prosent. I sentrum, som utgjør 40 prosent av kontormarkedet i Trondheim, synker ledigheten til 8,3 prosent.

 

Den gjennomsnittlige leieprisen økte med 2 prosent i for første halvår 2021 sett mot 2020, ifølge Arealstatistikk. Dermed hadde kontorleieprisene en ganske flat utvikling gjennom et år som hadde sine utfordringer. Gjennomsnittlig leiepris i Trondheim ligger nå på 1 850 kroner per kvadratmeter per år (2020: 1 810 kroner), basert på 81 signerte kontrakter for første halvår 2021. For de 15 prosent dyreste leiekontraktene ligger snittleien på 2 560 kroner, mot 2 540 kroner i 2020.

 

Investorene er mer positive enn noen gang med tanke på leieprisene, og nærmere 80 prosent av investorene forventer at kontorleieprisene skal øke de neste 12 månedene.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!