Også leietagerne er villig til å betale mer for miljøbygg

Vi har tidligere skrevet om at miljøsertifisering lønner seg, og at investorene har en betydelig merbetallinsvillighet for å kjøpe et miljøsertifisert kontorbygg, kontra et som ikke er det. Hovedargumentene fra investorene i vår tidligere investorundersøkelse gikk på redusert utleierisiko (noe vår ferske brukerundersøkelse blant kontorbrukene i Oslo kan bekrefte), frykt for å bli lammet av fremtidige miljøkrav om bygget ikke er sertifisert, gunstigere finansieringsvilkår og ikke minst at de kan nå flere potensielle investorer den dagen bygget skal selges. Gjennomsnittsinvestoren var, basert på svar fra 62 investorer,  villig til å betale i området 5-6 % mer for et miljøsertifisert bygg, som er betydelig over merkostnaden for å sertifisere.

 

Ja, dette er viktig. BREEAM-sertifisering er avgjørende ved valg av nytt lokale.»

 

Så er det store spørsmålet hvordan leietagerne ser på dette. Har de en merbetalingsvillighet for å flytte inn i et miljøsertifisert kontorbygg? Og er dette noe de har høyt opp på agendaen når de skal vurdere ny lokasjon?  Vår ferske brukerundersøkelse blant de største kontorbrukerne i Oslo bekrefter dette.  Undersøkelsen vår, basert på svar fra 26 av de største leietagerne i Oslo, viser at 3 av 4 kontorbrukere har en merbetalingsvillighet for å leie i et miljøsertifisert kontorbygg, kontra ett kontorbygg som ikke er sertifisert. Mens 28 % svarer et klart ja på en merbetalingsvillighet, svarer nær halvparten at de er villig til å betale noe mer alt annet likt.  Vel så viktig, er det at flere av leietagerne har dette som et viktig krav når de skal vurdere en ny lokasjon. Noen går så langt som å si at det er uaktuelt å flytte inn i et bygg som ikke er sertifisert, som langt på vei bekrefter en noe redusert utleierisiko for byggene som er sertifisert.

 

Kundene våre etterspør dette, og vi er villig til å betale noe mer»

 

Så hvorfor er leietagerne villig til å betale mer for et miljøsertifisert kontorbygg?

  • Kundene og eiere setter stadig strengere krav til leietagerne også med tanke på miljøprofil, og flere forteller at det er stadig flere spørsmål rundt nettopp dette.
  • De ansatte setter strenge krav til vår miljøprofil, og hvordan vi arbeidet for å være mest mulig miljøvennlig. Flere av leietagerne i undersøkelsen trekker frem særlig miljøbevisste nyansatte som stiller krav til sin kommende arbeidsgiver, og flere opplever dette som en potensiell fordel i rekrutteringssammennheng.
  • Sist, men ikke minst, står samfunnsansvaret til det enkelte selskap.