Muligheter i handelseiendom

Denne artikkelen var først på trykk i Kapital, utgave 16/2020.

 

DNB Næringsmeglings investorundersøkelse blant 25 av Norges største eiendomsaktører viser at 3 av 4 investorer forventer å kjøpe mer næringseiendom det kommende året. Tross at Koronatiltak har bremset økonomien er altså deltagerne i undersøkelsen – som til sammen eier næringseiendom for nær 500 mrd. – like positive til kjøp som i tidligere år. Mens logistikk og kontor er segmentene hvor eiendomsgigantene venter best verdiutvikling, er skepsisen størst til hotell, handel og servering.

 

Skepsis til hotell og handel

En avmålt holdning til hotell er forståelig. I sommerferieukene ferierte riktignok nordmenn i eget land som aldri før, men de utenlandske turistene er borte. Det er i stor grad også bedriftsmarkedet. Hva så med handel og servering, er skepsisen velbegrunnet også der?

 

Kortbruken til DNBs kunder gir god innsikt i forbrukernes adferd, spesielt fordi det er lite bruk av kontanter i Norge. Figuren under viser forbruket i forskjellige segmenter i 2020 sammenlignet med 2019 på ukesbasis. Der kurven er over den stiplede linjene var omsetningen høyere enn i fjor den aktuelle uken og motsatt.

 

Figur: Forbruk via debet- og kredittkort (DNB) i NOK uke for uke 2020 ifht. 2019

Det er lett å se i grafene når Norge ble truffet av Koronaviruset og tiltakene mot smittespredning. Men mens noen segmenter ble truffet hardt og går mot svakere år enn noen kunne forestilt seg i januar er det også vinnere. Reiseliv – deriblant hotell – er inne i et annus horribilis som kan få følge av flere magre år. Serveringsbransjen går også mot et uhyre svakt år, men her har utvikling i det minste vært positiv. Omsetningen de siste par månedene har vært 10 % bak fjoråret i snitt, mot nær 80 % i den verste perioden. Dette er likevel dramatisk i en bransje hvor mange opererer med lave marginer.

 

Omsetningsrekorder for mange leietakere

Når det gjelder varehandelen derimot er årets totalsalg 6 % høyere enn i 2019, tross en kortvarig Koronabrems. Mens salg av klær og sko har gått dårligere enn i fjor finnes det også vinnersegmenter. Ikke minst har nordmenn vist seg glade i å fikse opp i hjemmet. Norges befolkning er i verdenstoppen når det gjelder andel som eier egen bolig, kanskje ikke rart det investeres i hjemmet når dette i tillegg fungerer som arbeidsplass for rekordmange.

 

Kategorien «hjem», som inkluderer byggevare, interiør, hageartikler med mer, opplever tidenes salg i inneværende år. Salget i 2020 blir langt over fjoråret totalt og er markant bedre enn i 2019 hver uke fremdeles. «Big boxes» med byggevare, hageartikler og lignende burde dermed ikke skremme investorene. Artiklene som selges er primært vanskelige å levere per bud også, og dermed mindre utsatt for netthandel. Dagligvare inngår ikke i statistikken over, men er et annet handelssegment som går mot et rekordår. Det skyldes blant annet mindre bruk av restauranter og kantiner, og at nordmenn for tiden sjeldnere handler utenlands. Det har også medført at norske forbrukere alt i alt har brukt noe mer penger i Norge enn i fjor, men likevel spart mer.

 

Selv om mange investorer er skeptiske til handel har enkelte delsegmenter styrket seg betydelig. Likevel kan man muligens oppleve mindre konkurranse om handelseiendommer enn i et fortsatt hett kontormarked. Noen store aktører vekter seg i øyeblikket ned eller i hvert fall ikke opp i handel. Og som en av deltagerne i vår investorundersøkelse uttrykte det: «Man får ikke sparken for å kjøpe kontor».