Logistikkbrukerne vil til nybygg

For andre gang gjennomfører vi brukerundersøkelsen i lager og logistikkmarkedet i Stor-Oslo. Utvalget består av 15 av de største brukerere innenfor et bredt spekter av bransjer, både tredjepartslogistikkaktører og de som lagrer egne varer. Samlet representerer aktørene ca 860.000 kvm med lager i Stor-Oslo.Vi har snakket med selskapene om fremtidig lagerbehov, muligheter og utfordringer med netthandel, trender i bransjen, men også hvordan miljø vil påvirke bransjen fremover.

Aktørene i logistikkbransjen beskriver et marked i sterk vekst, men også i sterk endring. De 15 brukerne vi har snakket forventer å trenge 180.000 kvm mer lagerareal ila en femårsperiode, tilsvarende en vekst på 21 % (2019:13 %). 80 % av brukerne forventer en vekst i lagerbehovet, mens kun en enkeltbruker forventer en nedgang.

Netthandel er en sterk driver for veksten i flere av selskapene, og mange utrykker at netthandelens andel av omsetningen vil øke mye. Over halvparten av aktørene vi har pratet med forventer også at netthandel vil gi dem økt lagerbehov de neste fem årene i takt med at en stadig større del av omsetningen vil gå på nett. Av de aktørene som har netthandel i dag forventer de at andelen av omsetningen som går på nett vil øke fra 22 til 30 % ila en fem års periode.

Interessant er det også  å se at over 60 % av selskapene vi har snakket med ser for seg at deres neste flytting vil skje til et nybygg.Hovedargumentene til aktørene for å velge nybygg er lav prisforskjell mellom eksiterende og nye lagerbygg, behov for skreddersøm til sin drift (eksempelvis til automatisering), lite egnende alternativer på markedet, men ikke minst at de ønsker beliggenhet og størrelse som er egnet for utvidelser. Dette indikerer at det bli behov for mange nybygg også de kommende årene.

Miljø er blant de aller viktigste endringene flere av brukerne trekker frem, både hva gjelder transport, men også lagrene isolert sett. En av de store endringene vi ser fra fjorårets undersøkelse, er en økende betalingsvillighet for miljøvennlig transport. Et økende press fra eiere, ansatte og ikke minst kunder for å velge grønt gjør at bransjen i økende grad er villig til å betale ekstra for å velge et grønt alternativ.

Ta kontakt med oss om du ønsker en markedsprat og eller en gjennomgang av undersøkelsen