Lite nybygg gir en dipp i kontorledigheten

Vår siste telling viste en kontorledighet på 6,9 %. Dette er en svak nedgang fra en ledighet på 7,1 % ved inngangen til 2021. Det neste året vil det ferdigstilles lite kontorareal i markedet, vi forventer at det gir et lite ledighetsfall i 2022, før vi vil komme tilbake på rundt 7 % i 2023.

 

 

Totalt sett tror vi på en moderat ledighet for Oslo, Asker og Bærum de neste årene, men ledigheten vil variere ut fra beliggenheter og lokalenes egenskaper. Gode lokaler på de mest sentrale beliggenhetene vil fortsatt være ettertraktet. Nybyggingen i CBD og sentrum er i tillegg svært begrenset, da det nesten ikke finnes gjenstående tomter for utbygging i disse områdene. Dermed tror vi at ledigheten vil forbi lav i de mest populære områdene, som omfatter Bjørvika-området, Aker Brygge, Tjuvholmen og Vika, samt at vi tror at ledigheten i indre sentrum vil bevege seg nedover.

 

Randsonene tror vi blir litt mer utfordrende for gårdeierne, hvor Lysaker og Fornebu i vest i dag har moderate ledighetstall, mens randsonen i øst med Helsfyr/Bryn og Økern/Løren har høye ledighetstall. Randsonene preges også av større muligheter for nybygging, og spesielt områdene i øst har hatt en høy tilførsel av nybygg de siste årene. Det er i stor grad de nye byggene som utgjør ledigheten i flere av disse områdene. Ser en for eksempel på Økern/Løren så er bygg som Parallell og Økern Portal eksempler på lokaler med mye ledig areal.

Dermed tror vi ledigheten i randsonene fortsatt vil være utfordrende og holde seg på et relativt høyt nivå de neste årene.

 

Vi har fått tilført store volum av nybygg for 2020 og inneværende år. For 2022 tilføres det imidlertid et veldig lavt volum av nybygg i markedet, noe vi tror bidrar til en liten dupp i kontorledigheten det neste året. For 2023 vil tilførselen av nybygg ta seg opp igjen, og vi tror dermed at ledigheten vil komme tilbake på dagens nivå igjen på rundt 7 % i 2023. I tillegg til lav økning på tilbudssiden grunnet få nybyggprosjekter, tror vi også at hjemmekontoret vil påvirke etterspørsel noe. Våre brukerundersøkelser blant de største kontorbrukerene i landet viste at en del bedrifter ser for seg å kunne vokse i dagens lokaler, noe økt hjemmekontorbruk bidrar til. Når det er sagt tydet ikke undersøkelsene på større kutt i kontorlokalene, de fleste forventet å trenge omtrent samme kontorareal fremover.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!