Leieprisfall, men rask innhenting

Etter flere år med oppgang i kontorleiene i Oslo forventer vi en Koronadrevet brems i det korte bildet, men vi tror nedgangen blir moderat. Spesielt CBD og sentrumsområdene har hatt sterk vekst de siste årene og svinger vanligvis mest i nedgangstider. Vi tror lav ledighet, lite nybygging i sentrum og de omfattende støttepakkene til bedriftene demper leieprisfallet.

 

 

Som kartet med våre leieprisprognoser viser, så tror vi de mest sentrale CBD og sentrumsområdene vil klare seg best, og få en vekst på rundt 5 % innen utgangen av 2023. Det vil si en flat reell utvikling, basert på DNB Markets sine prognoser vil KPI øke med 5,6 % samlet sett fra 2021 til 2023. Vi tror at områdene Skøyen og Nydalen også vil klare seg bra, med en positiv, men noe mindre prisvekst enn de mest sentrale områdene. Alle de nevnte områdene har en lav ledighet, og etterspørselen etter gode lokaler i disse områdene er fortsatt høye. Når det gjelder Storo og Nydalen vil man konkurrere med nybyggprosjekter i øst som tilbyr lave leier, men vi forventer at man vil oppnå noe bedre leier i mer ferdigutviklede Nydalen. Prisene mener vi kommer til å synke noe i det inneværende og det neste året, mens det vil hente seg inn igjen i 2022 og 2023.

 

Ser vi på randsonene og områdene utenfor sentrum er dette områder som har en del høyere ledighet, og vi tror disse områdene vil få en dipp i leieprisene med innhenting frem mot 2023. Områdene i randsonen svinger historisk sett mindre enn sentrale områder hvor prisene er høyere, og treffes heller ikke like hardt av økonomiske kriser. Vi tror imidlertid at leieprisene i disse områdene vil presses av konkurrerende nybyggprosjekter og ledige lokaler som fraflyttes. Klyngene i øst kan oppleve en treg innhenting grunnet konkurransebildet. Samtidig tror vi heller ikke på noe kraftig leieprisfall, nye prosjekter vi stoppe opp om leieprisene faller betydelig. Allerede i 2022 tilføres markedet dessuten lite nytt kontorareal..

 

Markedet står totalt sett bedre rustet enn hva det har gjort ved tidligere kriser. Vi kommer fra en lang periode med ledighetsnedgang og leieprisoppgang. Selv om dette har snudd noe det siste året, så ser vi fortsatt at ledigheten er lav til moderat og vi forventer ikke at den vil stige markant fra dagens nivå. Vår kontorundersøkelse i sommer bekreftet også fortsatt høy interesse for lokaler med sentral beliggenhet.

 

Vi er fremdeles i en uavklart situasjon, dersom koronatiltakene og bremsen i norsk økonomi drar ut i tid får vi fort en større korreksjon i leieprisene.

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling for en gjennomgang og/eller meld deg på vårt nyhetsbrev for flere oppdateringer fremover.