Trondheim - Leieprisene har snudd opp i sentrum

Denne artikkelen var først på trykk i Adresseavisen Mandag 12. november 2018

 Tross innstramminger i trafikken, flere vil leie kontor i sentrum

It-selskapet Dustin flyttet fra Fokus Bank-bygget på Rosten og inn i fjerde etasje i DNBs bygg på Beddingen i fjor sommer. Dustin, som er en nettbasert leverandør av it-produkter,-tjenester og -løsninger, startet opp under navnet Norsk Data Senter og har hele tiden holdt til på Vestre Rosten. Partneransvarlig i Dustin, Parly Stallvik, sier de vurderte det nøye før de flyttet med 15 ansatte til  sentrum.- Vi hadde vært på Vestre Rosten siden 1993, og ansatte hadde etablert seg i området. Vi hadde derfor veldig stor respekt for å flytte på oss, sier Stallvik. Dustin har flest kunder blant små og mellomstore bedrifter. – Vi ønsket å komme nærmere kundene og bli en mer attraktiv arbeidsplass for dem som går ut av BI og NTNU. Nå trenger ikke de ansatte bil lenger for å kjøre til Rosten, sier Stallvik. Dustin har ansatte som er fra nyutdannede til over 60 år. – Det er gode bussforbindelser hit, og mange sykler nå til jobb. Herfra kan vi gå til kunder i Midtbyen og på Dora, og vi besøker kundene mer enn tidligere, sier Stallvik.

Mindre kontorareal ledig

Det er nå færre ledige kontorlokaler i Trondheim sentrum enn det har vært, ifølge DNB Næringsmegling. Andelen ledige lokaler er redusert fra 6,8 prosent i første kvartal i år til 6,1 prosent nå, forteller analysedirektør Gunnar Selbyg DNB Næringsmegling.- Det er en sunn balanse i markedet. Mens leieprisene var på vei ned i fjor, er ledigheten nå så lav at leieprisene har begynt å gå opp, sier Selbyg. Leieprisene per år har i år i snitt vært 1 679 kroner per kvadratmeter i Trondheim sentrum, og det er 170 kroner mer enn i fjor, viser DNB Næringsmeglings gjennomgang av leiekontrakter.

– Opp til 3000 kr per kvm

Prisene varierer fra 1200 til 2200 kroner i sentrum. DNB Næringsmegling venter at etterspørselen etter kontorer i sentrum sender leieprisene opp ytterligere åtte prosent neste år.- De beste kontorlokalene kan leies ut for opp mot 3000 kroner per kvm, sier direktør John Edvin Arnstad i DNB Næringsmegling i Trondheim. Innstrammingene av trafikken i sentrum har ført til en heftig debatt om Midtbyens videre liv. Mens noen gir dårligere fremkommelighet for biler skylda for tomme butikklokaler, peker andre på netthandelen. Arnstad mener debatten slår ufortjent negativt ut for Midtbyen. Jeg synes det er synd med den ensidige debatten om stenging av veisystemer i Midtbyen, og vi ser at tiltak fra det offentlige bare gjennomføres, sier Arnstad. Han oppfordrer administrasjonen og politikerne til å høre mer på gårdeiere og handelsstanden.

– Vil fortsatt åpne butikker

– Vi opplever at leietakerne fortsatt ser muligheter for å åpne nye butikker i Midtbyen. De store handelsaktørene vil være i sentrum, men det stilles større krav til gårdeierne, og etableringsviljen er ikke like stor som tidligere. Det bør ikke gjennomføres nye begrensninger for handelen i Midtbyen er vårt klare budskap, sier Arnstad. Til tross for innstrammingene i bilbruken, vil bedrifter flytte til sentrum for å tiltrekke seg arbeidstakere de vil ha.- Den yngre generasjonen er vant å ha en urban livsstil, og de sykler og reiser kollektivt. Det er også viktig for en del leietakere at det er service som handel og restauranter i nærheten, sier Arnstad. Advokatfirmaet Arntzen de Besche skal i overgangen 2019/2020 også flytte inn i DNB-bygget på Solsiden. De flytter fra Dyre Halses gate 1, som ligger i Portalen ved rundkjøringen i Innherredsveien.

– 200 meter stor forskjell

Partner og leder for Arntzen de Besche i Trondheim, André Michaelsen, forteller at de har lett en stund etter nytt lokale.  Vi trenger mer plass og bedre beliggenhet. I sentrum utgjør 200 meter feil vei stor forskjell, sier Michaelsen. Til sammen 40 ansatte jobber i Arntzen de Besche. De skal flytte inn i tredje etasje i DNB-bygget.- Det handler om tilgjengelighet, synlighet og attraktivitet. Vi skal være attraktive for dem som skal jobbe her og for våre klienter. Vi har en ambisjon om i større grad å være synlig, og sentral beliggenhet skaper en større bevissthet om eksistensen av kontoret og vår virksomhet. Etter vår oppfatning har DNB-bygget byens aller beste beliggenhet, ved at det ligger i aksen mellom Midtbyen, Solsiden og Brattøra, sier Michaelsen. Også Aqualine, som lager utstyr til oppdrettsbransjen, skal flytte fra Portalen og inn i DNB-bygget. Aqualine og Arntzen de Besche skal fylle opp 5500 av de 7000 kvm som Teekay Offshore flytter fra, når selskapet neste år flytter inn i Powerhouse på Brattøra.

Mest ledig på Heimdal

Det er bygd mange nye kontorbygg i randsonen i Trondheim de siste årene. Fra 2014 er arealet økt med 170 000 kvm i Trondheim, til 1,4 millioner kvm. Ledigheten har vært stigende for Trondheim sett under ett siden bunnen i 2013, ifølge DNB Næringsmegling. I meglerens investorundersøkelse blant 20 av de største i Trondheim i sommer, svarte flere at den høye nybyggingen gjør det mer krevende å leie ut eldre bygg, særlig i randsonen. Seniorrådgiver Hans Norderud i DNB Næringsmegling tror utbyggingen av kollektivtransporten med metrobussen som kommer neste år, vil påvirke hvor attraktive kontorbyggene blir. Når det har fått satt seg hvor de nye kollektivrutene i Trondheim går, vil det forsterke hva som er de mest attraktivt beliggende kontoreiendommene og påvirke verdiene på disse, sier Norderud, som påpeker at det er viktig med kort vei til kollektivtransport fra kontorbygg. Mens andelen ledig kontorareal er lavest i områdene Lade, Leangen og Ranheim med 5,6 prosent og i sentrum 6,1 prosent, er ledigheten høyest på Heimdal og i Fossegrenda, med henholdsvis 19 og 16,9 prosent.