Lav ledighet og god leieprisvekst i sentrum de neste årene

 

Kontorleieprisene for Oslo, Asker og Bærum har hatt en god stigning det siste året, og vi tror det er gode utsikter for leieprisvekst i hovedstaden de neste årene. Ledigheten er på et rekordlavt nivå, og det tilføres lite nytt kontorareal i markedet, noe vi tror taler for fortsatt leieprisvekst. Vi forventer at de beste kontorlokalene i sentrum og CBD-områdene (Central Business District), vil oppnå den høyeste leieprisveksten frem mot utgangen av 2025.

 

 

Vår nylig utførte ledighetstelling blant kontorer i Oslo, Asker og Bærum viser en historisk lav ledighet.  Les mer om dette i egen sak her!

 

De gjennomsnittlige kontorleieprisene i Oslo, Asker og Bærum har økt med hele 10,6 prosent fra første halvår 2021 til første halvår 2022 i følge Arealstatistikk, og ligger nå på 2 610 kroner per kvadratmeter. A-kategori leiene (de 15 prosent dyreste kontraktene) har økt med ca. 7 prosent i samme periode, og kvadratmeterprisen for er nå på 4 210 kroner i hovedstaden. Dette er tall fra Arealstatistikk og baserer seg på 488 kontrakter og 390 538 kvadratmeter for første halvår 2022.

 

Vi tror sentrum og CBD-områdene vil få den høyeste leieprisveksten, 15 – 17 prosent mot utgangen av 2025. Ser vi på KPI anslagene til DNB Markets, så er de på 12,7 prosent for samme periode (da er halve 2022 tatt bort i anslag på KPI og leieprisvekst). Med de høye KPI-anslagene for de neste årene tror vi det kun er sentrum og CBD-områdene som klarer å få en realprisvekst.

 

Vi tror områdene nærmest sentrum som ytre del av sentrum, Nydalen og Skøyen vil oppnå en leieprisvekst på rundt 10 prosent for den samme perioden, noe som er opp imot KPI-anslaget til DNB Markets.

 

For randsonene tror vi leieprisveksten vil bli noe mindre og ligge på mellom 5-7  prosent, hvor områdene med den beste kollektivdekningen (Helsfyr og Lysaker) vil få den høyeste leieprisveksten.

 

I det korte bildet venter vi den høyeste leieprisveksten, som vil flate noe ut mot slutten av prognoseperioden.

 

 

 

 

Vi forventet et fall i kontorledigheten i 2022 grunnet lite nybygging inneværende år. De neste årene sørger økte material- og byggekostnader for at flere byggeprosjekter har blitt utsatt og satt på vent. DNB Markets spår at sysselsettingsveksten flater helt ut i løpet av de kommende årene, i så fall den dårligste sysselsettingsutviklingen vi har hatt siden finanskrisen. Normalt sett gir det veldig dårlige utslag for kontormarkedet, men markedet reddes av lav ledighet og lite nybygging.

 

Vi tror ledigheten forblir lav de neste årene og først tar seg opp noe i 2025, når prosjekter som Construction City og deler av regjeringskvartalet skal stå klart.

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling eller våre rådgivere for en markedsprat, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!