Koronatiltak endrer kontorbrukerne

Koronaviruset og tiltakene det førte med seg har tvunget bedriftene til å endre måten man jobber på dramatisk. Selskapene forventer nå at en del av endringene blir permanente. DNB Næringsmegling har de siste ukene gjennomført en undersøkelse blant 25 av de største kontorbrukerne i Norge for å avdekke hvordan Korona-tiltakene påvirker leietagerne. PwC, Storebrand, NRK, DNB, Orkla, Gjensidige og Posten var blant deltagerne i undersøkelsen som er omtalt i dagens Finansavisen (Bak betalingsmur).

 

Et påfallende funn i undersøkelsen var at nær alle bedriftene vi var i kontakt med hadde konkrete prosesser gående hvor bruken av kontor ble vurdert. Samtlige aktører hadde måttet gjøre drastiske endringer i måten å jobbe på, det har både tvunget frem og inspirert en vurdering av permanente endringer. Med kun et par unntak forventet respondentene at Koronaviruset vil endre måten man jobber på permanent, og økt bruk av hjemmekontor var effekten som ble hyppigst oppgitt. Over 90 % forventet at de ansatte vil jobbe mer hjemmefra også etter at Covid-19 er under kontroll. Mens noen forventet en mindre oppgang forventet andre at halvparten vil sitte på hjemmekontor i løpet av de nærmeste årene. Svært mange trakk frem at jobbing hjemmefra hadde fungert bra og i manges øyne bedre enn forventet. Bedriftene forventer riktignok generelt at de fleste av deres ansatte skal være på kontoret også i fremtiden, ikke minst fordi arbeidstakerne deres foretrekker det.

 

«Vi forventer langt mer hjemmekontorbruk blant en del av våre ansatte, men ledig plass vil nok omdisponeres snarere enn å kutte i areal. Vi trengte allerede flere stillerom og en økning i digitale møter har styrket det behovet». 

– Deltager i kontorundersøkelsen.

 

Økt hjemmekontorbruk vil isolert sett redusere kontorbehovet til bedriftene, men 60 % forventet ikke å redusere kontorarealet. Blant de som forventet å bruke mindre kontor de kommende årene skyldtes det i enkelte tilfeller effektiviserings- og flytteprosesser som ble startet opp lenge før Koronavirusets inntog. En effekt som kan trekke behovet opp er om man gir hver ansatt mer plass. Gjennom flere år har trenden i kontormarkedet vært at mange arbeidsgivere har redusert antall kvadratmeter per ansatt, blant annet ved å gå fra cellekontor til åpne landskap. Nå vurderer flere å utnytte areal frigitt av hjemmekontorbruk til å gjøre det mer romslig for de ansatte. 26 % av de vi spurte tror de vil trenge mer plass per kontorbruker. Det skyldes både smittevern i det korte bildet, men også permanent smittevern med tanke på fremtidige utbrudd av Korona, andre pandemier eller for å redusere ordinært sykefravær. Et gjennomsnittlig Oslo-kontor koster kr 2.410 per kvadratmeter i følge Arealstatistikk, en besparelse på for eksempel 3 kvadratmeter per ansatt vil dermed utgjør kr 7.230 per år per ansatt i et ordinært bygg. Det vil utgjøre en forsvinnende liten andel av kostnaden ved en ansatt. Flere respondenter mente også at det vil bli enda viktigere å gjøre kontorarbeidsplassen attraktiv om de ansatte gis større muligheter til å være hjemme. Til syvende og sist ønsker de aller fleste bedriftene at de ansatte jobber mest i et miljø på kontoret.

 

Undersøkelsen avdekket også trender vedrørende miksen av cellekontor, faste plasser, free seating og aktivitetsbaserte plasser. Videre forventer bedriftene av møteromsbehovet deres endrer seg.

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling for en gjennomgang og/eller meld deg på vårt nyhetsbrev for flere saker fra undersøkelsen fremover.