Kontormarkedet - Økende optimisme over hele landet

DNB Næringsmegling gjennomfører investorundersøkelser blant de største eiendomsaktørene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. I 2019 har vi snakket med 81 investorer i de fire største byene for å å måle pulsen på markedet.

 

De fleste investorene forventer å kjøpe seg opp i eiendom, mens de resterende forventer i all hovedsak å være balanserte. Dermed er det kanskje ikke helt overraskende at mange er frustrerte over mangelen på gode eiendommer til salgs. Når det gjelder hva aktørene ønsker å kjøpe er kontor øverst på ønskelisten, blant annet hadde samtlige 25 av de Oslobaserte investorene vi pratet med et ønske om å kjøpe mer kontor. Mens flertallet av investorene tror på uendrede yielder i det korte bildet, er investorene svært optimistiske med tanke på leieprisutviklingen fremover.

 

 

I Stavanger forventer nå ca. 40 % av eiendomsbesitterne at kontorprisene skal opp. Det er en dobbelt så høy andel som i fjor, og de øvrige respondentene trodde på en flat utvikling. De lokale aktørene i Stavangerregionen tror med andre ord at bunnen passeres i et marked som har vært preget av høy ledighet på Forus. Stavangerinvestorene hadde størst tro på leieoppgang i Stavanger sentrum, hvor de beste lokalene allerede oppnår kr 3 000 per kvm per år. Men enkelte trodde også at den høyeste oppgangen ville komme på Forus fra et lavt nivå.

 

I Trondheim forventer ca. 70 % av investorene at kontorleiene skal opp, nær tre ganger så mange som for et år siden. Det er soleklart størst forventninger til Midtbyen, en klar majoritet tror leieprisveksten blir sterkest der. Det samsvarer med vårt syn. Det er lite å velge i når det gjelder sentrale kontorer i Trondheim, noe som bør bidra til et visst prispress. De høyeste leiene er per i dag langt lavere enn for de dyreste sentrumskontorene i Oslo, Bergen og Stavanger.

 

I Oslo er optimismen enda større 84 % tror på fortsatt leieprisvekst i et sterkt. Leiene i Oslo har hatt den lengste leieprisveksten siden finanskrisen, men investorene tror på fortsatt oppgang. Riktignok har andelen falt fra 100 % for et år siden. De siste årenes økning i kontorleiene har ikke gjeldt alle områder i Oslo, det er sentrum og CBD som har opplevd lav ledighet og betydelig leieoppgang. Utenfor sentrum er det flere nybygg, høyere ledighet og leietakers marked. Osloaktørene tror fremdeles på best utvikling i sentrum og CBD, men 5 av 25 trekker frem randsonene og påpeker at disse områdene har hengt etter.

 

Bergensaktørene har tatt over tronen som de største optimistene siden vår forrige undersøkelse. Samtlige av de spurte trodde på leieprisvekst i Bergensområdet. Også i Bergen er det størst tro på sentrumskontorer, 70 % tror det er kontor med sentral beliggenhet som vil få den beste utviklingen fremover.

 

Størst tro på sentral beliggenhet er altså en gjenganger i alle de fire største byene. Mange leietakere har betalingsvilje i jakten på de rette arbeidstakerne. Kontorer det er lett å komme til med offentlig transport og et levende nærområde trumfer besparelser på noen tusener eller titusener per kontorplass. Det er mange optimister når det gjelder kontor – ingen pessimister. Null av de omtrent 80 investorene vi pratet med trodde kontorleiene skulle ned.