Kontorledigheten i Oslo tilbake på pre-korona nivå

DNB Næringsmegling gjennomførte i januar 2022 den halvårlige målingen av ledighet i kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum. Vår ferskeste måling viser at kontorledigheten har sunket med 100 punkter det siste halvåret, den er nå på 5,9 prosent. Kontorlokaler som tilbys i markedet og er innflytningsklare i løpet av 12 måneder inngår i ledighetstellingen vår.

 

 

Like før koronapandemien med påfølgende restriksjoner traff oss tidlig i 2020 var kontorledigheten på 5,9 prosent. Ledigheten hadde da økt noe det siste halvåret, etter fem år med synkende ledighet. Etter at korona inntraff har kontorledigheten i hovedstaden ligget på et moderat nivå på rundt 7 prosent. Vår siste ledighetstelling viser det største fallet i kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum de siste årene og ledigheten er nå på det samme nivået som før korona.

 

Vi har over lengre tid sett at ledigheten er lavest i CBD-områdene (Central Business District), noe som også er tilfellet i vår nyeste måling. Disse områdene preges av mindre nybygging og det som bygges blir fort fylt opp. Både i CBD Vest (Aker Brygge, Tjuvholmen, Vika) og CBD Øst (Bjørvika) ligger ledigheten på lave 4 prosent. I løpet av fjoråret ble både VIA i CBD Vest med solide 40 000 kvm kontor, og Dronning Eufemias gate 8 i CBD Øst med 18 500 kvm kontor ferdigstilte. Begge disse lokalene er i dag fylt opp i med solide leietagere.

 

I indre sentrum har vi sett at ledigheten har økt noe de siste par årene, fra en periode med relativt lav ledighet. Vi ser at ledigheten i indre sentrum kryper ned et prosentpoeng ved inneværende telling, til 9 prosent ledighet. Går vi litt utenfor sentrum er det mer utfordrende å fylle opp lokalene, til tross for at ytre sentrum viser en lav ledighet. Et eksempel på dette er Oslo K som ble ferdigstilt i løpet av 2021, men fortsatt har 22 000 ledige kvadratmeter.

 

I kontorklyngene vest for sentrum har ledigheten gått ned noe. Mens Fornebu ligger på 7 prosent som de gjorde ved forrige ledighetstelling, har Lysaker en ledighet på 6 prosent.

Kontorklyngene øst for sentrum viser også et fall i ledigheten. På Helsfyr/Bryn har ledigheten gått ned fra 11 prosent ved forrige måling, og viser nå en ledighet på 8 prosent. For Økern/Løren, som hadde den høyeste ledigheten på 17 prosent ved forrige måling, har denne nå sunket til 13 prosent. Det var hovedsakelig nybyggene Økern Portal og Parallell som stod for denne ledigheten, og at disse har blitt fylt opp i større grad, er grunnen til den synkende ledigheten på Økern/Løren.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!