Kontorledigheten i Oslo på historisk lavt nivå

DNB Næringsmegling har siden 2002 registrert halvårlige ledighetstellinger av kontorarealene i Oslo, Asker og Bærum. Kontorledigheten har aldri vært lavere enn ved inneværende telling som viser 4,4 prosent kontorledighet for Oslo, Asker og Bærum totalt sett.  

 

 

Ledigheten i Oslo, Asker og Bærum falt med hele 1,5 prosentpoeng fra første halvår. Vår forrige ledighetstelling viste et ledighetsfall på 100 punkter, det vil si at kontorledigheten i hovedstaden er redusert med hele 2,5 prosentpoeng det siste året.

 

Vi må helt tilbake til 2007 for å finne sist gang ledigheten var nede på 4-tallet, da viste ledigheten 4,6 prosent. Til sammenligning viser gjennomsnittsledigheten for Oslo, Asker og Bærum de siste 10 årene en ledighet på 7,4 prosent totalt sett.

 

CBD-områdene (Central Business District), har hatt lav ledighet over tid. I CBD Vest, som omfatter Aker Brygge, Tjuvholmen og Vika, er ledigheten på 4 prosent. I CBD Øst, som vi definerer som Bjørvika og Schweigaardsgate, er ledigheten 3 prosent totalt sett. Ser en litt nærmere på hvor denne ledigheten faktisk befinner ser, så er det ingen ledige lokaler i Bjørvika, mens Schweigaardsgate har noen ledige lokaler.

 

I indre sentrum har ledigheten det siste året falt fra 10 prosent til 8 prosent. Den relativt høye ledigheten i Oslo sentrum skyldes at flere sentrale kontorarealer har blitt eller er i ferd med å bli renovert de siste årene, og nå tilbys i markedet. Særlig i koronaperioden ble en del pusset opp, men også nå er det flere rehabiliteringsprosjekter. Både i sentrum og CBD-områdene er det begrenset med plass for nybygging, og det som kommer av nybygg blir fort fylt opp. Vi tror dermed at ledigheten i sentrumsområdene vil holde seg lav.

 

Randsonene har vært preget av større ledighet, spesielt enkelte nybygg. Disse byggene ser i stor grad ut til å være fylt opp, og vi registrerer lav ledighet i randsonene både i øst og i vest.

 

I randsonene i vest har Lysaker og Fornebu en ledighet på lave 3 prosent hver. Mens Lysaker går ned med et prosentpoeng, går Fornebu ned med hele 4 prosentpoeng fra vår forrige ledighetsmåling. Nedgangen i ledighet på Fornebu skyldes hovedsaklig at en statlig aktør har tegnet en 15 år lang leieavtale på 12 000 kvadratmeter i Fornebu Works (Snarøyveien 36).

 

I øst har Helsfyr og Bryn en ledighet på 5 prosent, mens Økern og Løren er nede på 4 prosent. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2020 hvor Økern og Løren hadde en ledighet på hele 24 prosent. Den gang var Parallell og Økern Portal nylig ferdigstilte, samtidig som koronapandemien slo inn og kontorlokalene i stor grad stod tomme. I Parallell har Evolve signert fem ekstra etasjer fra høsten 2022, samtidig som både Norsk Gjennvinning og Pre Diagnostics har signert leiekontrakter. Økern Portal sikret seg tidlig Telia som stor leietaker, og har siden nærmest fylt opp bygget med flere leietakere av forskjellige størrelser.

Ettersom samfunnet har åpnet opp igjen, har en klart å fylle opp kontorlokalene i randsonene som nå har en relativt lav ledighet, både per område og totalt sett.

 

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling eller våre rådgivere for en markedsprat, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!