Kontor Oslo: Mer nybygg, økt hjemmekontor gir svak oppgang

Den lave tilførselen av nybygg i 2022, gir et forventet fall i ledigheten det inneværende året. De påfølgende årenene vil det ferdigstilles større volum av nybygg, som vil gi en svak oppgang i ledigheten. Vi får også en liten effekt av hjemmekontorbruk, noe som gjør at vi tror ledigheten vil bevege seg opp på et moderat nivå i løpet av de neste årene.  

 

Vår nylig utførte ledighetstelling blant kontorer i Oslo, Asker og Bærum viser den laveste ledigheten vi har registrert siden før koronapandemien traff oss. Les mer om dette i egen sak her!

 

Ledigheten totalt sett for Oslo, Asker og Bærum faller i inneværende år på grunn av lav tilførsel av nybygg. Inneværende år blir det tilført rundt 50 000 kvadratmeter med nye kontorlokaler, mot at det i 2020 og i 2021 ble ferdigstilt henholdsvis omkring 130 000 kvm og 170 000 kvm med nye kontorlokaler. Tar vi gjennomsnittet for de siste 10 årene er det gjennomsnittlig tilført i overkant av 130 000 kvm kontor i året. Den lave tilførselen av nybygg i 2022 gjør at vi tror ledigheten vil gå noe ned inneværende år, mens den beveger seg tilbake mot et moderat nivå i 2023 og 2024.

 

Vi tror imidlertid at ledigheten vil variere mellom de forskjellige bydelene og beliggenhetene. Gode kontorlokaler på sentrale beliggenheter er fortsatt noe som etterspørres, og tilbudet av disse objektene er begrenset. Det tilføres lite nybygging i CBD områdene og i sentrum, da tilgjengeligheten på tomter for utbygging er svært begrenset i disse områdene. Ledigheten i de mest populære områdene som omfatter Bjørvika-området, Aker Brygge, Tjuvholmen og Vika tror vi vil holde seg stabile med lave ledighetstall. Vi tror også indre sentrum vil få en ledighet som beveger seg nedover.

 

Randsonene hadde fallende ledighet ved inneværende ledighetstelling, men er fortsatt ikke på nivå med den lave ledigheten vi ser i særlig CBD områdene. Vi tror randsonene både i øst og i vest vil slite mer med å få fylt opp de ledige lokalene og nybyggene som kommer i disse områdene. Det er større plass og muligheter for å bygge i randsonene, og spesielt områdene i øst har vært preget av høy tilførsel av nybygg de siste årene. Flere av disse nybyggene har vist seg utfordrende å fylle opp og utgjør i dag en god del av ledigheten i disse områdene.

 

I tillegg til den begrensede tilførselen av nybyggprosjekter på tilbudssiden, så tror vi også at vi får en liten effekt av hjemmekontoret. Våre brukerundersøkelser blant de største kontorbrukerne i landet viste at en del bedrifter ser for seg å kunne vokse i dagens lokaler, noe økt hjemmekontor bidrar til. På den andre side viser undersøkelsene at bedriftene ikke forventer noe særlig kutt i kontorlokalene, de fleste forventer å ha behov for det samme kontorarealet fremover.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!