Kontor Oslo: Leieprisene fortsetter å stige

Arealstatistikk har kommet med tallene for andre kvartal 2022, som viser et rekordhøyt signeringsvolum av kontorleier. Snittleien for Stor-Oslo stiger til kr 2 670 per kvadratmeter per år, mens snittleien for A-kategori (15 % dyreste kontrakter) stiger fra kr 3 990,- i første kvartal til kr 4 310,- per kvadratmeter per år i andre kvartal.

 

Arealstatistikk henter inn informasjon av et stort antall leieavtaler i Oslo-område, samt de andre største byene. Det er dermed den beste kilden for å se på inngåtte leiekontrakter og følge leieprisutviklingen, særlig når vi omtaler kontormarkedet.

 

De grønne søylene i figuren under viser 6 måneders glidende signeringsvolum, som gjør at de to foregående søylene trekkes opp av et veldig godt fjerde-kvartal 2021. Ser vi på volum av signerte kontrakter for hvert kvartal hver for seg, så må vi helt tilbake til 2013 for å finne et bedre andrekvartal enn hva vi har nå. Det ble signert 205 240 kvadratmeter med kontorlokaler i Oslo i Q2 2022 gjennom 259 leiekontrakter. Dette gir et gjennomsnittlig leieareal på like under 800 kvadratmeter per leiekontrakt. Volumet målt som 12 måneders rullerende er rekordhøye 811.960 kvadratmeter.

 

 

Vi har spådd en leieprisvekst på opp til 10 prosent for de beste områdene for 2022, og det er flere faktorer til hvorfor vi tror på en god utvikling for kontorleieprisen i Oslo:

 

  • Lav ledighet (5,9 prosent i januar).
  • Økte bygge- og tilpassingskostnader.
  • Høy KPI justering av eksisterende leier rundt nyttår.
  • Kraftig vekst i antall kontorarbeidsplasser.

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling eller våre rådgivere for en markedsprat, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!