Kan korona gi noen vinnere innen coworking?

Koronapandemien kan ikke påstås å ha vært positiv for bransjen for tilbydere av fleksible kontorlokaler. DNB Næringsmegling har nylig gjennomført en undersøkelse blant 12 av de største coworking-aktørene i landet, og kun en av aktørene svarer at de har vært upåvirket av COVID-19. Over 90 prosent svarer at pandemien har gjort at de enten har mistet leietakere, måtte gi store rabatter for å få inn nye leietakere, eller mistet inntekter fra andre deler av driften. Som regel svarer aktørene at de har opplevd en kombinasjon av flere av disse faktorene.

 

Åpne kontorlandskaper eller såkalte «hot-desks» er på ingen måte ikke like hot lenger. I dette segmentet har etterspørselen stupt, og samtlige av aktørene i undersøkelsen som tilbyr slike kontorplasser, forteller at belegget er minimalt. Dette kommer naturlig nok mye at de strenge smittevernstiltakene vi har hatt, som i stor grad har utelukket disse plassene i å bli brukt.

Vi har sett den første konkursen i bransjen etter COVID19, og det er heller ingen grunn til å tro at det blir den siste konkursen vi ser.

 

 

Coworkingaktørene ser muligheter

Det er utvilsomt flere konsekvenser som COVID19 har påført bransjen på kort sikt. Men kan coworking-aktørene allikevel komme godt ut av denne krisen i det lengre løp?

Ut ifra årets undersøkelse ser vi at positiviteten i bransjen er tilbake. Før koronaen slo inn, så var coworking-bransjen i høy grad preget av ekspansjon. Når vi for et år siden spurte aktørene om de forventet å ekspandere det neste året, så svarte 70 prosent at de ikke forventet å ekspandere. De som svarte at de forventet ekspansjon i løpet av de neste 12 månedene hadde allerede prosesser og planer på dette i gang. Når vi spurte aktørene om det samme spørsmålet i årets undersøkelse, så svarer 75 prosent at de forventer å ekspandere i løpet av det neste året.

En av grunnene til aktørenes positivitet er det at kontorbrukerne har blitt mer oppmerksomme på fleksible kontorkonsepter. Vi gjennomførte en undersøkelse blant 25 av de største kontorbrukerne i landet i begynnelsen av året. Da spurte vi blant annet om det var mer sannsynlig at de kom til å benytte seg av fleksible kontorlokaler nå, enn hva som var tilfellet før COVID19. Over 50 prosent svarte at de nå var mer åpne for å benytte fleksible kontorlokaler, enn hva de hadde vært tidligere.

Coworking-aktørene forteller også at de har merket en større pågang fra bedrifter som tidligere ikke har vurdert fleksible kontorlokaler som et alternativ. Kontorbrukerne har innsett at det er fullt mulig å jobbe utenfor kontoret, og det er også flere fordeler med dette. En sparer både reisetid og miljøet ved å kunne jobbe et sted nærmere der en bor, i tillegg til at de ansatte ved bedriftene i større grad forventer mer fleksibilitet enn tidligere.

 

 

Enkelte vinnere blant coworking-aktørene?

Et år med begrenset bruk at kontoret, har naturlig nok gått hardt ut over tilbyderne av fleksible kontorlokaler. Det er allikevel stor tro på at bedriftene nå i større grad ser verdien av fleksibilitet, noe som underbygges av vår kontorundersøkelse. Befolkningen har innsett fordelene med å kunne jobbe utenfor kontoret, og bedriftene har i større grad sett fordelene av korte leiekontrakter og større fleksibilitet. Dette kan gi et oppsving for bransjen.

Fremtiden tror vi likevel kan bli tøff for flere, i en bransje som allerede før korona slet med lønnsomheten. Vi tror fortsatt det er for mange tilbydere på av fleksible kontorkonsepter, og vi tror at de som klarer å tilpasse seg de nye behovene best, kan bli vinnerne i dette markedet.

 

Teksten ble først publisert i Kapital.