Høyt signeringsvolum og stigende kontorleiepriser i hovedstaden

Høyeste signeringsvolum siden 2012

– Vi ser høy aktivitet i leiemarkedet og registrerer de høyeste 3. kvartalsvolumene vi har sett siden 2012, viser tall fra Arealstatistikk. Det ble signert hele 190 210 kvadratmeter fordelt på 182 kontrakter. Ser vi på årets 3 første kvartaler totalt sett, er det signert leiekontrakter på 582 240 kvadratmeter i hovedstaden. Vi må også her tilbake til 2012 for å se sist det var registrert et høyere volum i løpet av årets 3 første kvartaler. – Nå skal det også sies at 2012 var et spesielt år, da det ble signert en stor andel statlige kontrakter som følge av terrorangrepet på regjeringskvartalet året før, utdyper analytiker Anders Steinsland Haugan.

 

Leieprisene har økt 5 % i Oslo siste kvartal

Leieprisene fortsetter å stige og to-kvartalers gjennomsnittlig leiepris for Oslo øker med 5 % fra forrige kvartal til kr 2 740 kr/kvm (opp fra 2 610 kr/kvm i 2. kvartal). For de 15 % dyreste kontraktene (A-kategori) så stiger prisene med 5 % og viser nå en gjennomsnittlig leiepris for Oslo på kr 4 530 per kvadratmeter. Ser vi litt tilbake i tid så har dermed den gjennomsnittlige kontorleieprisen for A-kategori mer enn doblet seg siden 3. kvartal 2009, da den lå på kr 2 260 per kvadratmeter i Oslo.

 

 

Bekrefter tendensen i markedet

– Selskaper strømmer til Oslo sentrum og er villige til å betale prisen det koster, sier senior utleierådgiver Jan Vidar Løvsland. Av frykt for å miste gode kandidater i rekrutteringsprosesser og samtidig sikre tilstedeværelse på arbeidsplassen i konkurranse med hjemmekontor, tar selskapene nå tydelig grep ved valg av kontorlokaler. Eiendommer med best kollektivdekning og som har et trivelig nærmiljø der ansatte kan hygge seg, er klare favoritter blant interessentene. Ser vi dette i sammenheng med et lav kontorledighet, finner vi en av årsakene til stadig nye prisrekorder, forklarer Løvsland.

 

 

A-kategori leiepris for CBD Vest passerer for første gang kr 6000 per kvm

Det er større prisvariasjoner mellom de forskjellige geografiske sonene i Oslo enn det er i kvadratmeterprisen for 1. og 2. kvartal. Den gjennomsnittlige leieprisen (A-kategori) på Aker Brygge, Vika og Tjuvholmen passerer for første gang kr 6 000, og viser for 3. kvartal en gjennomsnittlig leiepris på kr 6 090 kr per kvm. Indre By sentrum viser en gjennomsnittlig leiepris for de 15 % dyreste kontraktene på kr 4 200, mens Skøyen nærmer seg kr 4 000 med en gjennomsnittlig leiepris på kr 3 990.

 

Vi har tidligere spådd en leieprisvekst på opp mot 10 % for de beste områdene for 2022, noe vi tror vil bremse litt av verdifallet på kontorer i Oslo.

 

Kontoret en viktig faktor i kampen om de rette hodene

Ser vi på sysselsettingsveksten fra starten av 2021 og frem til midten av 2022, er det den høyeste sysselsettingsveksten vi har hatt siden 1998. DNB Næringsmegling har nylig gjennomført vår Kontorbrukerundersøkelse blant over 50 av de største kontorbrukerne i landet. Resultatene viser at over 90 % av deltakerne mener det er vanskelig eller veldig vanskelig å få tak i de rette ansatte om dagen.

 

Anslag fra DNB Markets viser at sysselsettingen skal flate ut fra 2023 de neste tre årene, men da fra et høyt nivå. Bedriftene ønsker imidlertid å være attraktive arbeidsgivere med sentralt beliggende kontorer, noe som taler for fortsatt stor etterspørsel etter kontorarealer.

Andre faktorer som taler for en fortsatt leieprisvekst, er den rekordlave ledigheten i hovedstaden på 4,4 %, høye byggekostnader, lite nybygg de neste årene samt en høy KPI justering av leiene rundt nyttår.

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling eller våre rådgivere for en markedsprat, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!