Har kontoret blitt enda viktigere?

Etter at samfunnet har åpnet igjen, har vi begynt å vende oss til å komme tilbake på kontoret. Noen mente det ikke kunne skje fort nok, andre lengter tilbake til hjemmekontoret. Men hva mener bedriftene?

 

DNB Næringsmegling har for fjerde gang gjennomført brukerundersøkelsen, denne gangen blant 50 av de største kontorbrukerne i landet. Undersøkelsen ble gjennomført i form av et spørreskjema som ble sendt til de ansatte som har nøkkelroller tilknyttet kontorbruken.

 

Gjennom alle undersøkelsene vi har gjennomført har et gjennomsnitt på 2 dager i uken hatt høyest svarprosent. Det som skiller seg ut i vår siste undersøkelse, er at over 95 % av bedriftene svarer at de ser for seg 0 – 2 dager med hjemmekontor i uken for de ansatte. Bedriftene ønsker altså at de ansatte skal tilbringe hoveddelen av uken på kontoret. I tidligere undersøkelser har en større andel av bedriftene sett for seg de ansatte mer enn 2 dager på hjemmekontor.

 

I tillegg ser vi at langt flere bedrifter ser for seg at de har et økt arealbehov for kontor de neste 3 årene enn tidligere. Noe av dette kommer av at det er flere av bedriftene som ser for seg å vokse i antall ansatte de neste årene, men langt færre planlegger nå å redusere arealbehovet fordi de har de ansatte på hjemmekontor.

 

 

Vi ser tvert imot at flere av bedriftene ønsker seg mer areal per ansatt på kontoret, samt at andre peker på at de ønsker mer plass for å gjøre kontoret mer attraktivt for de ansatte. «Attraktivitet som arbeidsgiver» kommer også høyest på listen når vi spør om bedriftenes motivasjon for å tilby hjemmekontor. Dette svaret blir tett etterfulgt av at det rett og slett er et krav fra de ansatte, noe som viser at hjemmekontorbruk drives mer av de ansatte enn bedriftene.

 

Undersøkelsen underbygger at hjemmekontoret er kommet for å bli, og er en viktig faktor for at bedriftene skal holde seg attraktive blant de ansatte. Viktigheten av kontoret virker imidlertid forsterket ved at bedriftene ønsker de ansatte mest på kontoret, mer kontorareal og mer areal per ansatt. Kostnadsbesparelser, arealbesparelser og lavere sykefravær er mindre viktige faktorer, bedriftene er mer opptatt av å gjøre lokalene attraktive, for å tiltrekke de ansatte til kontoret.