God deltakelse på Bergenswebinar!

Med over 130 deltakere, ble DNB Næringsmegling sitt frokostseminar på web en suksess. Tusen takk til alle deltakere og foredragsholdere for gode og interessante innslag.

 

Administrerende direktør i DNB Næringsmegling Anne Helene Mortensen ønsket velkommen, mens analysesjef Thomas Ramcilovic og analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen gikk igjennom eiendomsmarkedet.

 

Leder for DNB Næringsmegling sitt kontor i Bergen Haakon Jard Veidung gikk dypere inn på Bergensmarkedet, mens DNB Markets sjefsøkonom Kjersti Haugland gikk gjennom utsiktene i norsk økonomi.

 

På dagens frokostseminar gjennomførte vi også en pulsmåling blant deltagerne, som inkluderte aktører fra flere byer.

Basert på svaret fra 79 deltagere er antall investorer som tror på leieprisvekst i kontormarkedet, ikke overraskende, lavt. Det er nå kun 2 % som tror leieprisene skal stige i 2020, mens flertallet (52 %) tror på mer eller mindre en flat utvikling inneværende år. Dette er i stor kontrast til fjorårets investorundersøkelse hvor Bergen hadde landets mest positive investorer, og samtlige investorer trodde på leieprisvekst.

Øverst på ønskelisten i Bergen står fortsatt kontor, men andelen er betydelig redusert fra investorundersøkelsen i fjor. Den største relative økningen ser vi innenfor lager og logistikkeiendom som også var tema for deler av presentasjonen til analyse i dag.

Økt netthandel og endrede handelsvaner ble allerede i fjor nevnt som årsak til at flere av Bergensinvestorene har ønsket å inkludere segmentet i porteføljen sin, hvilket vi tror bare har forsterket seg med den markedsutviklingen vi nå ser.

 

Hvordan vil kontorleieprisene i Bergen utvikle seg i 2020?

  • Leieprisene vil stige: 2 % (Investorundersøkelsen Bergen 2019: 100 %)
  • Leieprisene vil ha en flat utvikling: 52 %
  • Leieprisene vil synke: 30 %
  • Vet ikke: 16 %

 

Hva slags type eiendom er det mest interessert i fremover?

  • Kontor: 39 % (Investorundersøkelsen Bergen 2019: 65 %)
  • Lager og Logistikk: 28 % (15 %)
  • Utviklingseiendom: 25 % (22 %)
  • Hotell: 4 % (12 %)
  • Handel: 4 % (2%)

 

Hadde du ikke anledning til å delta, eller ønsker en nærmere gjennomgang av noen av temaene?

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling eller våre rådgivere for en markedsprat.

Meld deg også på vårt nyhetsbrev for fortløpende markedsoppdateringer og invitasjoner til fremtidige arrangementer.