Fant ny lokasjon for PostNord sin nye terminal i Bergen

PostNord visste hva de ville ha – det vanskelige var å finne riktig størrelse og beliggenhet.

 

– Vi kartla potensielle tomter fra syd til nord, og så at veldig få oppfylte PostNord sine behov, forteller Haakon Jard Veidung, direktør for DNB Næringsmegling Bergen. -Bergen er verdens vakreste by, men noe av det som gjør den så vakker – fjorder og fjell – skaper utfordringer når vi søker store tomter. Det er stor rift om de få tomtene som er tilgjengelig med riktig regulering. Vi spilte inn flere potensielle eiendommer til PostNord, men ingen av dem var aktuelle, fortsetter Veidung.

 

Økt netthandel, endrede forbruksmønstre og raskere leveringer på døren har ført til etterspørselsvekst etter lager- og logistikkeiendom.

 

PostNord eide og leide tidligere lokaler i Bergen godsterminal Nygårdstangen i Bergen sentrum, men startet å se seg om etter ny lokasjon da Bane NOR startet arbeidet med ombyggingen av terminalen. Avgjørende kriterier for ny lokasjon var nærhet til Bergen sentrum, effektiv kommunikasjon til hovedveinettet og at tomten var stor nok til å samlokalisere aktiviteter med muligheter for videre vekst.

 

-Vi var godt kjent med hvilke eiendommer som var tilgjengelige i markedet og følger med på pågående reguleringsplaner for å avdekke hvor det kan oppstå mulige utfordringer, fortsetter Veidung. -Vi holdt dialogen med PostNord og forsto at de fortsatt hadde utfordringer med å finne en egnet lokasjon. Etter et halvt år relanserte vi den eiendommen vi vurderte som best egnet: 36 mål stor eiendom i Lyseparken utenfor Bergen eiet av Midgard Gruppen. I utgangspunktet var størrelsen utfordringen med denne tomten; den var i minste laget for PostNord. Vi opererte med korte frister og gjennom flere arbeidsmøter ble det jobbet frem en løsning som økte det utnyttbare arealet på eiendommen og det ble nok plass til PostNord, forteller Veidung.

 

-Vi forhandlet frem en leieavtale med kjøpsopsjon sammen med grunneier, forteller Mariann Fossmark, senior megler. -De fleste selskap ønsker å kontrollere den delen av virksomheten som er forretningskritisk. For en logistikk-aktør som PostNord så regnes ofte terminalen og eiendommen som en del av det. Derfor var vi bevisst på at det kunne bli et viktig moment i forhandlingene, fortsetter hun.

 

-Vi har hatt et konstruktivt og godt samarbeid med DNB Næringsmegling og er veldig fornøyd med at vi sammen lykkes å snu et avslag, til inngått leieavtale og påfølgende salg av tomt og nybygg, sier Ståle Simonsen, deleier i Midgard Gruppen. -Hele prosessen har gått svært fort fra vi lanserte tomten for første gang, til signert salgskontrakt. Dette hadde ikke vært mulig uten god og tett dialog mellom alle parter, avslutter Simonsen.

 

-Det vi observerer er at knappheten på store regulerte tomter med god beliggenhet i Bergensområdet kan føre til mer balanserte forhandlinger: Knappheten er så stor at grunneier sitter med gode forhandlingskort, stikk i strid med det som er markedsnormen hvor leiepris normalt sett faller desto større areal en leietaker har behov for, forklarer Fossmark. -Det betyr at vi som meglere må være oppdatert på det som rører seg i markedet for eiendommer kan raskt bli tatt ut av markedet, avslutter hun.

 

PostNord har allerede benyttet seg av kjøpsopsjonen. For å imøtekomme de korte fristene så tok grunneier en del risiko og startet arbeid på tomten før leiekontrakt var på plass. Prosessen startet januar 2021 da gårdeier begynte å bygge etter signert intensjonsavtale og PostNord flyttet inn i februar 2022. Da nye E39 åpnet i oktober i år ble kjøreavstanden til Bergen sentrum redusert med 2/3. Kjøretiden fra Lyseparken til Lagunen Storsenter er i dag ca. 15 minutter, sammenliknet med ca. 45 minutter på gammel vei.

 

 

DNB Næringsmegling hadde utleiemandatet og var selgers rådgiver.