Et rekordår går mot slutten

2021 nærmer seg slutten og vi kan fastslå at det blir et år med rekordhøy aktivitet i næringseiendom. I skrivende stund har vi registrert nær 350 transaksjoner med et volum på totalt snaue 150 mrd. Dermed er rekordåret 2015 slått med god margin. I tillegg registrerer vi fortsatt avtaler og vil fortsatt få rapporter på nyåret som gjør at det endelige tallet vil bli høyere. Det har som vanlig vært svært høy aktivitet i årets siste kvartal. DNB Næringsmegling initierte blant annet en off-market transaksjon som kjøpsrådgiver for DNB Livsforsikring da Vitamvinveien 1 skiftet eier. Videre var vi salgsrådgiver da Quality Hotel Expo på Fornebu ble solgt. Det er ikke bare Osloeiendommer som har vært populære. Transaksjonsvolumet når all-time high nivåer i både Bergens- og Stavangerregionen også.

 

 

Kontorleiemarkedet har også klart seg bra gjennom 2021. Til tross for at hjemmekontor har blitt benyttet rekordmye siden Koronapandemiens utbrudd har det fortsatt vært god etterspørsel etter kontoreiendommer. Tall fra Arealstatistikk viser at signert volum per kvartal i snitt har vært høyere i 2021 enn snittet for de ti siste årene. Samtidig har leieprisene steget noe gjennom året. Kontorledigheten i Oslo har også hatt et svakt fall gjennom året. Vi forventer at tendensen fortsetter, blant annet fordi korona bremset nybyggprosjekter som gir lav tilførsel av kontor i 2022. I de øvrige norske storbyene, Bergen, Trondheim og Stavanger, har ledigheten og leiepriser generelt hatt en relativt flat utvikling gjennom året. Våre investorundersøkelser i de fire største byene viste at svært få eiendomsinvestorer har opplevd at leietakere har bedt om arealkutt grunnet økt hjemmekontorbruk.