DNB Næringsmegling salgsrådgiver i Quality Hotell Expo transaksjonen

DNB Næringsmegling var salgsrådgiver i forbindelse med salget av Snarøyveien 20 som huser Quality Hotell Expo. DNB Scandinavian Property Fund DA, som er forvaltet av DNB Næringseiendom, har eid eiendommen siden 2015. De valgte å selge med bakgrunn i porteføljetilpasning samt at riktig pris ble oppnådd. Kjøper er Aker Property Group, og transaksjonen gjennomføres ved kjøp av 100 % av aksjene i selskapet Fornebu Hotellinvest AS og overtagelse er avtalt til 20. desember. Aker Property Group bygger seg opp i hotellsegmentet og er en stor utvikler på Fornebu. Videre er Aker Solutions leietager i kontordelen i eiendommen hvor hotellet inngår.

 

Eiendommen ble ferdigstilt i 2012, og har et areal på snaue 14 000 kvadratmeter. Konferansehotellet har 301 rom, samt 12 konferanserom og konferansekapasitet for 1 000 deltakere. Videre har eiendommen et større parkeringsanlegg og totalt 341 p-plasser.

 

«I tett dialog med forvalter DNB Næringseiendom presenterte vi eiendommen for en håndfull aktører vinteren 2020. Det var innledningsvis god interesse, men da pandemien resulterte i lockdown ble usikkerheten for stor for kjøpersiden og prosessen ble lagt på is. Aker Property Group som kjenner hotellet godt fra brukersiden fattet interesse og etter en bilateral forhandling kom det i stand budaksept på forsommeren. Vi tror Aker Property Group er riktig eier av dette hotellet og at de gjennom sin hotellkompetanse i Lilly hotels og tilstedeværelse på Fornebu gjennom flere år vil forvalte dette på en god måte til glede for både eier, hotelloperatør og gjester» sier transaksjonsrådgiver Gunnar Selbyg.

 

«Vi erfarer at det er økende interesse for hotell blant investorene og at usikkerheten som preget markedet gjennom pandemien således har avtatt. DNB Næringsmegling har flere spennende dialoger innenfor hotellsegmentet ved flere av våre kontorer og har tro på flere transaksjoner i de kommende månedene» uttaler Hans-Christian Birkedal, leder for transaksjonsavdelingen i DNB Næringsmegling.

 

Vi gratulerer alle parter med en god prosess!