DNB Næringsmegling salgsrådgiver for næringseiendom på Kongsgårdsmoen

Fram Management AS og Håvet Eiendom AS har kjøpt næringseiendom på Kongsgårdsmoen. Næringsbygget som ligger inne på industriområdet til Kongsberg Teknologipark, består av 5.500 m2 produksjon og lager. Bygget har 60 parkeringsplasser og god adkomst til E 134.  

 

Bygget ble ferdigstilt i 2009 og er leid ut på en ny 10 års kontrakt til Servi Group, som er eid av Ferd. Selger er DNB Bank ASA.

 

«Vi er meget fornøyde med å få bygget inn i vår portefølje. Eiendommen genererer en god, fast leieinntekt og har meget god beliggenhet. Plasseringen er strategisk viktig oss i et lengere perspektiv», sier Magnus Tvenge.

 

«Bygget har flott utforming og en god leietaker. Vi er fornøyde med at vi kom i mål med handelen. Dette er et ledd i vår satsning på Kongsberg. Vi ønsker å være en del av det som skjer i kommunen fremover. Servi har vært en lokal bedrift på Kongsberg i mange år. Tidligere het bedrften Hydranor, og hadde fabrikken sin i Dyrmyrskauen», sier Morten Hotvedt.

 

Håvet Eiendom AS her nettop kjøpt sentrumseiendommen Quben på Tråkka i Kongsberg. Her har prosessen med utleie startet, og det er signert avtaler med lokalavisa Laagendalsposten og Coworkingkonseptet HomeWorkspace. Handelsbanken har flyttet inn i nyoppussede lokaler i 4. Etg, og rehabilitering av lokaler i 2. Etg pågår for fullt. Bygget har fortsatt plass til flere leietakere.

 

Salget av eiendommen ble tilrettelagt av DNB Nærinsmegling AS. Kjøper hadde bistand fra Ro Sommernes v/Nils Petter Hansson, og selger fra Føyen v/Christian Hansen.

 

Megler opplevde god interesse for eiendommen i markedet. Kombinasjonen av et moderne og fleksibelt produksjonsbygg med sentral beliggenhet i en attraktiv næringsklynge var utslagsgivende for prisoppnåelsen.

 

Transaksjonsteamet som meglet salget besto av Hans-Christian Birkedal, Louise Samdahl Høyem og Christoffer Mork Lunde.