DNB Næringsmegling initierte stortransaksjon på Storo

DNB Næringsmegling initierte en off-market transaksjon av Vitaminveien 1 og bistod DNB Livsforsikring som kjøpsrådgiver. Selger er Malling & Co Eiendomsfond, og transaksjonen gjennomføres ved at DNB Livsforsikring kjøper 100 % av aksjene i Vitaminveien 1 AS.

 

Vitaminveien 1 ble bygd i 2002 og er et kombinert helsehus/kontorbygg på rundt 20.000 kvadratmeter. Eiendommen ligger rett ved Storo T-banestasjon og har en svært god beliggenhet. Malling & Co Eiendomsfond kjøpte eiendommen i 2018 som siden har gjennomgått en omfattende rehabilitering, og fremstår i dag som et svært attraktivt og moderne bygg. Eiendommen er fullt utleiet til 13 ulike leietakere som bl.a. Sector Alarm, GE Healthcare og Certego. Største leietaker er Volvat Medisinske Senter på en 18 års leieavtale. Volvat Medisinske Senter vil flytte inn i Vitaminveien 1 i starten av neste år.

 

Administrerende direktør i DNB Næringseiendom Gro Boge uttaler «Vi er svært tilfredse med kjøpet av Vitaminveien 1. Eiendommens beliggenhet er lett tilgjengelig og leietakersammensetningen er god. På denne måten sikrer vi god langsiktig avkastning for DNB Livsforsikrings kunder. Stor takk til DNB Næringsmegling som tok initiativet til transaksjonen og har vært vår rådgiver gjennom prosessen.»

 

Transaksjonsrådgiver i DNB Næringsmegling Gunnar Selbyg forteller at «vi har jobbet tett med DNB Næringseiendom gjennom hele kjøpsprosessen fra idé til sluttføring. Vår rådgivning har vært understøttet av kompetansen i analyse- og utleie-avdelingen vår, samt ressurser i DNB konsernet som bl.a. har bistått oss med risikovurderinger knyttet til eiendommen og leietakerne. Vi har lykkes med å være en informasjonspartner ved å både dra på kompetansen i analyse- og utleie-avdelingene våre, men også konsernet ift. en lang rekke risikovurderinger.»

 

«Med transaksjonen av Vitaminveien 1 har vi etablert en solid track-record innen kontorsegmentet i Oslo. Siden 2019 har DNB Næringsmegling bistått med flere større kontotransaksjoner i Oslo med en samlet brutto eiendomsverdi på om lag NOK 8,5 mrd, Jeg er svært tilfreds med teamet som i dag utgjør transaksjonsavdelingen og det solide arbeidet som nedlegges for våre kunder hver eneste dag» uttaler Hans-Christian Birkedal, leder for transaksjonsavdelingen i DNB Næringsmegling.

 

Vi gratulerer alle parter med en god prosess!