DNB Næringsmegling har solgt Maersk-bygget på Forus

Grude & Klingsheim Eiendom har gjennom Moseidveien Eiendom AS kjøpt Moseidveien 19 på Forus. Kombinasjonseiendommen på ca. 7 000 kvm er utleid til Maersk Drilling Norge AS på en lengre leieavtale. Selger var et DNB Markets syndikat.

 

Eiendommen ble oppført for leietaker i 2013 og er et fleksibelt kombibygg med moderne tekniske løsninger. Stor selveiet tomt gir god plass for utelagring og god atkomst til lagerarealene. Lav utnyttelsesgrad gir videre gode muligheter for ytterligere utvikling av eiendommen.

 

DNB Næringsmegling opplevde god interesse for eiendommen i markedet, og ser generelt en økende interesse for gode kombinasjonsbygg på Forus – både blant lokale kjøpere så vel som utenbys aktører.

 

Transaksjonsteamet som meglet salget besto av Egil Kvannli og Hans-Christian Birkedal.